انتخاب زبان
انتخاب زبان

کالج St. Clair College

درباره کالج:
کالج St. Clair College در سال 1967 تاسیس شده است و بیشتر از صد برنامه تحصیلی در زمینه های بهداشت، مهندسی و فناوری، کسب و کار، رسانه های هنری و خدمات اجتماعی ارائه میکند. همینطور در این کالج برنامه های آموزش زبان انگلیسی نیز موجود میباشد.

رنکینگ:
– کالج St. Clair College طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 8153 است.
– کالج St. Clair College در کانادا رتبه 126 دارد.

دانشکده اصلی:

ویندزور (ON)

دانشکده ها:

Chatham, Toronto

تعداد دانشجویان:
8,500

دپارتمان ها:
علوم سلامت
مهندسی و تکنولوژی
مدیریت
هنر رسانه و علوم اجتماعی

خوابگاه دانشجویی:
http://www.stclaircollege.ca/international/accommodations.html

قرارداد با IDP:
ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

Certificates

Graduate Certificate
in International Business Management

Graduate Certificate
in Autism & Behavioral Science

Diploma in
Developmental Services Worker – Accelerated

Diploma in Early
Childhood Education – Accelerated

Diploma in Paralegal
– Accelerated

Certificate in
Medical Laboratory Technician

Graduate Certificate
in Autism & Behavioral Science (Alternate Delivery)

Graduate Certificate
in Human Resources Management

Graduate Certificate
in Web and Interactive Advertising

Graduate Certificate
in Event Management

Diploma in Border
Services – Fast Track

Diploma in Police
Foundations – Fast Track

Diploma in Mechanical
Technician – CAD/CAM – Fast Track

Diploma in Police
Foundations

Graduate Certificate
in Media Convergence

Graduate Certificate
in Human Resources Management

Graduate Certificate
in Human Resources Management

Graduate Certificate
in Web and Interactive Advertising

Graduate Certificate
in Web and Interactive Advertising

Graduate Certificate
in Event Management

Graduate Certificate
in Event Management

Diploma in Mechanical Technician

Advanced Diploma in
Architectural Technology St. Clair College

Diploma in Business –
Accounting (South Campus – Windsor)

Diploma in Business –
Marketing

Advanced Diploma in
Business Administration – Accounting

Advanced Diploma in
Business Administration – Finance

Advanced Diploma in
Business Administration – Human Resources

Advanced Diploma in
Business Administration – International

Advanced Diploma in
Business Administration – Marketing

Certificate in
Personal Support Worker (South Campus – Windsor)

Diploma in Office
Administration – Health Services St. Clair College

Diploma in Social
Service Worker – Gerontology (South Campus – Windsor) St. Clair College

Diploma in Business

Diploma in Business –
Accounting (Thames Campus – Chatham)

Diploma in Office
Administration – Executive (Including Office Administration – General)

Diploma in Office
Administration – Legal

Advanced Diploma in
Advertising and Marketing Communications Management * St. Clair College
Advanced Diploma in Animation – 2D/3D

Advanced Diploma in
Architectural Technology

Certificate in Personal Support Worker

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:
http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/ad_procedures/