انتخاب زبان
انتخاب زبان

کالج Delaware County Community College

IDPIran > Uncategorized @fa > کالج Delaware County Community College

درباره دانشگاه:
کالج Delaware County Community College در سال 1967 تاسیس شده است و بیش از 50 سال است که این کالج در رشته های مختلف خدمات آموزشی به تقریبا 30000 دانشجو ارائه میدهد. همینطور این کالج با داشگاههای زیر قرارداد همکاری دارد که امکان انتقال و تکمیل دوره های دانشجویی را میسر میکند:
• Villanova
• Temple
• La Salle
رنکینگ:
کالج Delaware County Community College رنکینگ جهانی ندارد..

دانشکده اصلی:

Philadelphia

ایالت:

Pennsylvania

تعداد دانشجویان:
28,000

رشته ها:
بازرگانی
هنر و علوم پایه
مهندسی
پرستاری
فناوری اطلاعات

خوابگاه دانشجویی:
https://www.dccc.edu/admissions-financial-aid/international-students/homestay-program-housing

جهت مطالعه دقیق رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.dccc.edu/courses

پاسخ بدهید