انتخاب زبان
انتخاب زبان

کالج CultureWorks

درباره کالج:
کالج CultureWorks در سال 1998 تاسیس شده است و یک کالج خصوصی جهت فراگیری زبان انگلیسی میباشد. این کالج با چندین دانشگاه قراداد دارد که میتواند پذیرش مشروط را برای دانشجویان بین المللی محقق سازد.

دانشکده اصلی:

لندن(ON)

دانشکده ها:

Oshawa, Ottawa

تعداد دانشجویان:
580

دانشگاههای طرف قراداد:
• King’s University College at Western University
• Brescia University College at Western University
• Western University
• Carleton University
• University of Ontario Institute of Technology
• Durham College

خوابگاه دانشجویی:
http://cultureworkstheschool.com/student-life/housing/homestay

رشته های تحصیلی:
در این کالج فقط کورس های ESL برگزار میشود.

جهت مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:
http://cultureworkstheschool.com/english-program