انتخاب زبان
انتخاب زبان
IDPIran > Uncategorized @fa > کالج Contra Costa

درباره دانشگاه:
کالج Contra Costa در سال 1949 تاسیس شده است و طبق آمار بسیاری از دانشجویان این دانشکده به دانشگاه های برتر رفته و پیشنهادات کارآفرینی استثنایی را برای تحقیق در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی به دست می آورند.
رنکینگ:
کالج Contra Costa رنکینگ جهانی ندارد..

دانشکده اصلی:

San Pablo

ایالت:

California

تعداد دانشجویان:
1,680

رشته ها:

Courses

Administration of Justice

African American Studies

Anthropology

Astronomy Automotive Services

Biological Sciences

Biotechnology

Business

Business Office Technology

Chemistry

Computer + Communications Technology

Computer Information Systems

Computer Science

Cooperative Education

Culinary Arts Management

Dance

Digital Film Production

Dramatic Arts

Early Childhood Education

Economics

Emergency Medical Technician (EMT)

English

English as a Second Language

Engineering

Fine + Media Arts

Foreign Languages

Forklift, Logistics, Operations + Warehouse (FLOW)/Industrial Technology

Geography

Geology

Health Education

Health + Human Services

History

Journalism

La Raza Studies

Learning Specialist Program

Liberal Arts

Library Studies

Mathematics

Medical Assisting + Office Technician

Music

Nursing

Philosophy

Physical Education

Physics

Political Science

Pre Law Studies

Psychology

Real Estate

Sociology

Speech

 

خوابگاه دانشجویی:
https://www.forrentuniversity.com/Contra-Costa-College

جهت مطالعه دقیق رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.contracosta.edu/classes/class-schedule/

 

 

پاسخ بدهید