انتخاب زبان
انتخاب زبان
IDPIran > Uncategorized @fa > کالج CATS

درباره کالج:
کالج CATS درسال 1952 تاسیس شده است و برای بیش از 60 سال، این کالج به هزاران دانش آموز بریتانیایی و بین المللی کمک کرده است تا تا بتوانند به برخی از معتبرترین دانشگاه های جهان ورود یابند.

دانشکده ها:
New York- Boston-New Jersey –Oxford- Bournemouth- Brighton- London- Los Angeles

تعداد بسیای از فارغ التحصیلان این کالج به دانشگاههای زیر وارد شده اند:

1

University
of Cambridge

16

University
of Birmingham

2

University
of Oxford

17

University
of Bristol

3

University
of St Andrews

18

University
of Nottingham

4

London
School of Economics and Political Science

19

University
of Sussex

5

Imperial
College London

20

University
of York

6

Durham
University

21

King’s
College London

7

University
College London

22

University
of Manchester

8

University
of Warwick

23=

University
of Edinburgh

9

Lancaster
University

23=

University
of Newcastle

10

Loughborough
University

25

University
of Kent

11

University
of Bath

26

University
of Southampton

12

University
of East Anglia

27

University
of Reading

13

University
of Surrey

27=

University
of Glasgow

14=

University
of Exeter

29

Heriot-Watt
University

14=

University
of Leeds

30

University
of Leicester

 

 

خوابگاه دانشجویی:
هر شعبه خوابگاه مخصوص به خود را ارائه میدهد.

رشته های تحصیلی:

Programs

 

A
Level

GCSE

Foundation

High
school

English Language

Graduate preparation programs

جهت مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.kingseducation.com/

 

 

پاسخ بدهید