انتخاب زبان
انتخاب زبان

کالج- دانشگاه City College of New York

IDPIran > Uncategorized @fa > کالج- دانشگاه City College of New York

درباره دانشگاه:
کالج- دانشگاه City College of New York در سال 1847 تاسیس شده است و اولین موسسه دولتی آزاد در امر آموزش عالی در ایالات متحده می باشد. این کالج 5 دانشکه وسیع دارد که هر کدام رشته های بسیاری را در زیر مجموعه خود جا داده اند.
رنکینگ:
دانشگاه City College of New Yorkرنکینگ 601-650 جهانی دارد.

دانشکده اصلی:

New York City

ایالت:

New York

تعداد دانشجویان:
16,000+

دپارتمان ها:
هنر های لیبرال و علوم انسانی
مهندسی
معماری
آموزش
پیراپزشکی

خوابگاه دانشجویی:
https://www.ccny.cuny.edu/accessability/commencement-accommodation-form

جهت مطالعه دقیق رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:
https://www.ccny.cuny.edu/cps/course-offerings

پاسخ بدهید