انتخاب زبان
انتخاب زبان

کالج- دانشگاه Carnegie Mellon University, H. John Hein

IDPIran > Uncategorized @fa > کالج- دانشگاه Carnegie Mellon University, H. John Hein

درباره دانشگاه:
کالج- دانشگاه Carnegie Mellon University, H. John Hein در سال 1968 تاسیس شده است. موارد آموزش کالج هاینز شامل مطالعات سیاست، مدیریت و فناوری اطلاعات است ونقاط قوت دانشکده، رشته های کاربردی روش های تجربی و آمار، اقتصاد، سیستم های اطلاعاتی و فن آوری، تحقیقات عملیاتی و رفتار سازمانی میباشد.
رنکینگ:
این کالج- دانشگاه رنکینگ جهانی ندارد.

دانشکده اصلی:

Pittsburgh

ایالت:

Pennsylvania

تعداد دانشجویان:
25000

دپارتمان ها:
سیستم های اطلاعاتی
سیاست و مدیریت عمومی

خوابگاه دانشجویی:
https://www.cmu.edu/graduate/incoming-students/after-you-arrive/housing.html
جهت مطالعه دقیق رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:
http://coursecatalog.web.cmu.edu/hjohnheinziiicollege/

پاسخ بدهید