انتخاب زبان
انتخاب زبان

چرا تحصیل در نیوزیلند؟

چرا تحصیل در نیوزلند؟

کشور نیوزیلند ارائه دهنده تحصیلات در سطح جهانی در محیطی بسیار زیبا می باشد .تحصیل در نیوزلند بسیار خاص است ، مناظر یخچال های بزرگ و تپه های سرسبز ، نیوزیلند  ، طبیعی بسیار زیبا از رشته کوه های برفی گرفته تا آتشفشان های فعال و غواصان را به یکی از مشهورترین کشور ها با مناظر زیبا تبدیل کرده است.

سیستم آموزشی عالی نیوزیلند در سطح جهانی است .از پرسنل متخصص در آموزش  تا منابع و امکانات پیشرفته نیوزیلند را تبدیل به نردبانی برای پیشرفت در سیستمهای آموزش عالی کرده است.

نیوزیلند و موسسات با کیفیت آموزشی

نیوزیلند دارای سیستم تضمین کیفیت مرکزی بسیار عالی است. مقامات ذیصلاح کشور نیوزیلند از موسسات ثبت شده می خواهند تا دانشجویان بین المللی را ثبت نام کنند و به آنان این اطمینان را بدهند که استاندارد ها منطبق بر شرایط مورد نیاز می باشد.

قرار گرفته ۲۰۱۴  و ۲۰۱۳  دانشگاه برتر جهان در سالهای ۴۰۰ در رده بندی جهانی دانشگا ها  پنج دانشگاه  کشور نیوزیلند در بین اند.