انتخاب زبان
انتخاب زبان

ویزای کار پس از تحصیل

افرادی که در نیوزیلند به مدت 2 سال یا بیشتر در نیوزلند تحصیل کرده باشند. پس از پایان تحصیل برای انها ویزای کار صادر میشود که در صورتی که متقاضی موفق به یافتن کار مرتبط شود میتواند برای اقامت اقدام کند.