انتخاب زبان
انتخاب زبان

هزینه تحصیل در آمریکا

هزینه تحصیل در آمریکا

هزینه تحصیل در این کشور متفاوت است و بستگی به ایالت و دانشگاه مد نظر دارد که بین 18000 دلار آمریکا تا 45 هزار دلار آمریکا در رشته های پزشکی می باشد.

هزینه زندگی و خورد و خوراک در این گشور حدود 20000 دلار آمریکا در سال می باشد.

نمونه ای از هزینه ها در زیر آمده است:

1-      نون تست: 624 گرم معادل 1.18 دلار (یک دلار و هجده سنت)

2-      شیر یک گالن (تقریبا 4 لیتر) 2.87 دلار

3-      تخم مرغ دونه ای 13 سنت

4-      نوشابه دولیتری 1.20 دلار

5-      گوشت قرمز 80/20 حلال چرخ کرده 2.27 پوند = 9.06 دلار  (تقریبا کیلویی 9 دلار)