انتخاب زبان
انتخاب زبان

موسسه Waikato Institute of Technology

درباره دانشگاه:

موسسه  Waikato Institute of Technology در سال 1968 تاسیس شده است  و یکی از موسسات فناوری برجسته نیوزلند در هامیلتون است. دوره های ارائه شده توسط Wintec عبارتند از: بهداشت و درمان اجتماعی، کسب و کار، علوم ورزشی و عملکرد انسانی، علوم و مهندسی، هنرهای خلاقانه و صنایع، گیاهان و مراقبت از حیوانات، فناوری اطلاعات، تجارت، صنعت خدمات، آموزش و پرورش، انگلیسی.

 

رنکینگ:

– موسسه Waikato Institute of Technology طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 4902  است .

موسسه Waikato Institute of Technology در نیوزیلند رتبه13 دارد.

 

دانشکده اصلی:                                             دانشکده ها:                                  تعداد دانشجویان:                       

سیتی کمپس                                     Rotokauri campus                               

                                                 20000                          Hamilton Gardens campus                                             

دپارتمان ها:

سلامت و علوم اجتماعی

مدیریت

علوم ورزشی

علوم پایه و مهندسی

هنر و صنعت

گیاه شناسی و دامپزشکی

فناوری اطلاعات

آموزش

بازرگانی

زبان

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.wintec.ac.nz/student-resources/accommodation

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Arts
(Visual Arts, Design, Music)

Postgraduate Diploma
in Applied Informatics

Postgraduate Diploma
in Sport and Exercise Science

Master of Science
(Sport and Exercise Science)

Master of Arts
(Visual Arts, Design, Music)

Postgraduate Diploma
in Applied Informatics

Postgraduate Diploma
in Sport and Exercise Science

Master of Science
(Sport and Exercise Science)

Master of
Transdisciplinary Research and Innovation

Postgraduate Diploma
in Applied Information Technology (Level 8)

Master of Applied
Information Technology (Level 9)

Postgraduate Diploma
in Applied Information Technology

Master of
Transdisciplinary Research and Innovation

Postgraduate Diploma
in Applied Information Technology (Level 8)

Master of Applied
Information Technology (Level 9)

Postgraduate Diploma
in Applied Information Technology

 

Bachelor of Nursing  

Bachelor of Social Work  

Bachelor of Counselling  

Bachelor of Social Work

Bachelor of Media Arts (Honours)
 

Bachelor of Sport and Exercise Science (Hons)  

Bachelor of Media Arts (Visual Arts)  

Bachelor of Media Arts (Commercial Music)  

Bachelor of Sport and Exercise Science  

Bachelor of Applied Management  

Bachelor of Media Arts (Visual Arts)  

Bachelor of Media Arts (Commercial Music)

Bachelor of Sport and Exercise Science  

Bachelor of Applied Management

Bachelor of Technology (Science)  

Bachelor of Engineering Technology (Civil)  

Bachelor of Engineering Technology (Electrical)  

Bachelor of Engineering Technology (Mechanical)  

Bachelor of Technology (Science)  

Bachelor of Applied Information Technology  

 

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.wintec.ac.nz/study-at-wintec