انتخاب زبان
انتخاب زبان

موسسه Unitec Institute of Technology

درباره دانشگاه:

موسسه  Unitec Institute of Technologyدر سال 1968 تاسیس شده است و بزرگترین موسسه فناوری نیوزلند است که بیش از 20000 دانشجو در بیش از 150 برنامه تحصیلی دارد. همه دانش آموزان Unitec دسترسی به مجموعه ای از رایانه های مدرن دارند.

 

رنکینگ:

–  موسسه Unitec Institute of Technology طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 2402  است .

–  موسسه Unitec Institute of Technology در نیوزیلند رتبه   9دارد.

 

دانشکده اصلی:                                                                    دانشکده ها:                                  تعداد دانشجویان:                       

Henderson, Waitakere, Albany                   Mt Albert (Auckland) 

         20000                               North Shore, Auckland                                                             

خوابگاه دانشجویی:

http://www.unitec.ac.nz/why-choose-unitec/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Applied
Practice

Master of Applied
Practice (Clinical Research)

Master of Applied
Practice (Health Science)

Master of Applied
Practice (Professional Accounting)

Master of Applied
Practice (Social Practice)

Master of Applied
Practice (Technological Futures)

Master of
Architecture

Master of
Architecture (Professional)

Master of Business

Master of Computing

Master of
Contemporary Education

Master of Creative
Practice

Master of Design

Master of Educational
Leadership and Management

Master of
International Communication

Master of Landscape
Architecture

Master of Osteopathy

Bachelor of Applied
Science (Animal Management and Welfare)

Bachelor of Applied
Science (Biodiversity Management)

Bachelor of Applied
Science (Human Biology)

Bachelor of Applied
Science (Science Communication)

Bachelor of Applied
Technology – Automotive Engineering

Bachelor of Applied
Technology – Building

Bachelor of Applied
Technology – Electro technology

Bachelor of Applied
Technology – Transport Management

Bachelor of
Architectural Studies

Bachelor of Arts
(English as an Additional Language)

Bachelor of Business
(Accountancy)

Bachelor of Business
(Finance)

Bachelor of Business
(Management)

Bachelor of Business
(Marketing)

Bachelor of
Communication (Event Management)

Bachelor of
Communication (Media Studies)

Bachelor of
Communication (Public Relations)

Bachelor of Computing
Systems

Bachelor of
Construction (Construction Economics)

Bachelor of
Construction (Construction Management)

Bachelor of
Construction (Property Development)

Bachelor of Creative
Enterprise

Bachelor of
Engineering Technology (Civil)

Bachelor of Engineering
Technology (Electrical)

Bachelor of Health
and Social Development (Diversional Therapy)

Bachelor of Health
and Social Development (Health Promotion)

Bachelor of Health
and Social Development (Youth Development)

Bachelor of Health
Science (Medical Imaging)

Bachelor of Landscape
Architecture

Bachelor of Nursing

Bachelor of
Performing and Screen Arts (Acting for Screen and Theatre)

Bachelor of
Performing and Screen Arts (Contemporary Dance)

Bachelor of
Performing and Screen Arts (Production Design and Management)

Bachelor of
Performing and Screen Arts (Screen Arts)

Bachelor of Social
Practice

Bachelor of Sport
(Coaching)

Bachelor of Sport
(Management)

Bachelor of Sport
(Physical Education)

Bachelor of Teaching
(Early Childhood Education)

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.unitec.ac.nz/