انتخاب زبان
انتخاب زبان

موسسه Southern Institute of Technology

درباره دانشگاه:

موسسه Southern Institute of Technology در سال 1990 تاسیس شده است و برنامه های آن مورد تایید NZQA میباشد. بیش از 16000 دانش آموز از 50 کشور مختلف ازین مرکز فارغ التحصیل شده اند. این دانشگاه دارای سه ترم تحصیلی، اردیبهشت، شهریور و بهمن میباشد.

رنکینگ:

– موسسه  Auckland Institute of Studiesطبق رتبه بندی QS دارای رتبه 7321  است .

موسسه Auckland Institute of Studies در نیوزیلند رتبه 19دارد.

 

دانشکده اصلی:                                        ایالت:                                        تعداد دانشجویان:                       

Asquith Campus                           اوکلند                                             800

                                                  

دپارتمان:

مدیریت هتلداری

فناوری اطلاعات

مدیریت

مدیریت جهانگردی

خوابگاه دانشجویی:

http://www.ais.ac.nz/study/accommodation/

 رشته های تحصیلی:

Certificates

Postgraduate Diploma
in Business Administration

Master of Business
Administration

Postgraduate Diploma
in Information Technology

Graduate Diploma in
Business

Graduate Diploma in
Tourism Management

Graduate Diploma in
Hospitality Management

Graduate Diploma in
Information Technology

Bachelor of Business

New Zealand Diploma
in Tourism and Travel (Level 5)

New Zealand Diploma
in Tourism and Travel (Level 6)

Bachelor of Tourism
Management

New Zealand Diploma
in Hospitality Management (Level 5)

New Zealand Diploma
in Hospitality Management (Level 6)

Bachelor of
Hospitality Management

Bachelor of Information
Technology

English as a Foreign
Language (General English)

Certificate in
Teaching English to Speakers of Other Languages (CertTESOL)

English for Academic
Purposes I (EAP I)

English for Academic
Purposes II (EAP II)

Business English

IELTS Preparation

License Controller
Training (LCQ) (Level 4)

Barista Skills
Certificate (Level 3)

Food Safety
Certificate (Level 3)

New Zealand
Certificate in Food and Beverage Service (Café Services) (Level 3)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.ais.ac.nz/programmes/full-programme-list/