انتخاب زبان
انتخاب زبان

موسسه Southern Institute of Technology

درباره دانشگاه:

موسسه Southern Institute of Technology در سال 1971 تاسیس شده است و برنامه های آن مورد تایید NZQA میباشد.

 

رنکینگ:

–  موسسه Southern Institute of Technology طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 9652  است .

–  موسسه Southern Institute of Technology در نیوزیلند رتبه  21 دارد.

 

دانشکده اصلی:                                      دانشکده ها:                                        تعداد دانشجویان:                       

13000                       Auckland, Christchurch,                                 Invercargill    

                                                   Gore, Queenstown

دپارتمان:

مدیریت

مهندسی

پرستاری

کشاورزی و باغبانی

فناوری اطلاعات

جهانداری و هتلداری

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.sit.ac.nz/Students/Accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Postgraduate Diploma
in Information Technology

Postgraduate Diploma
in Business Enterprise – Invercargill

Postgraduate Diploma
in Applied Management

Master of Applied
Management

Master of Applied
Management

Master of Applied
Health Sciences (Wellness and Rehabilitation)

Postgraduate Diploma
in Applied Management – Invercargill

Post Graduate diploma
in Applied Health Science (Wellness and Rehabilitation)

Post Graduate diploma
in Applied Health Science(Wellness and Rehabilitation)

Bachelor of Nursing

Bachelor of Audio
Production

Bachelor of Commerce

Bachelor of Commerce

Bachelor of
Information Technology

Bachelor of
Environmental Management

Bachelor of Fashion
(Design and Technology)

Bachelor of
Therapeutic and Sports Massage

Bachelor of
Contemporary Music

Bachelor of Sport and
Exercise

Bachelor of Hotel
Management

Bachelor of Hotel
Management

Bachelor of Screen Arts

Bachelor of Commerce
(Marketing or Management major)

Bachelor of Commerce
(Marketing or Management major)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.sit.ac.nz/Courses