انتخاب زبان
انتخاب زبان

مقاطع تحصیلی درآمریکا

1)      مقطع لیسانس

دانشگاه های آمریکا پیش دانشگاهی و یا سال دوازدهم ایران را پذیرفته ولی دانشجو باید امتحان SAT  داده باشد که در ایران برگزار می گردد.

موسسه IDP با توجه به قراردادهایی که با دانشگاه ها بسته است می تواند با ارائه ی Pathway به دانشجویان کمک کرده و دانشجو بدون دانشتن SAT اپلای کند.

2)      مقطع فوق لیسانس

بیشتر دانشگاه های آمریکا تقاضای GRE از دانشجویان متقاضی دارند و همان طور که در قسمت پیشین گفته شد ، Pathway هایی وجود دارد که موسسه IDP می تواند با کمک به دانشجو هایی که GRI ندارد برای انکه در مراحل اپلای و پذیرش یاری کند.

دانشگاه های آمریکا مدرک IELTS هم قبول دارند ولی باید هر کدام به طور مجزا بررسی گردد.

لطفا توجه بفرمایید برای رشته های روانپزشکی ، زبان شناسی و شیمی دانشجویان بایستی GRE تخصصی را ارائه بدهند و GRE General (عمومی ) مورد قبول دانشگاه ها نیست.

موسسه IDP طرف قرارداد با مدارس آمریکا نمی باشد ولی اگر متقاضی مراجعه کند بنا به مورد می تواند بررسی و راهنمایی های لازم داده شود.

دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در آمریکا در رشته های پزشکی و زیر شاخه های آن دارند ، باید امتحان MCAT هم بدهند. برای اطلاعات بیشتر به سایت AAMC مراجعه بفرمایید.