انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Dundee

درباره دانشگاه:

دانشگاه Dundee در سال 1881 تاسیس شده است و درسالهای 2016 و 2017 به عنوان یکی از دانشگاه های برتر اسکاتلند شناخته شده است. همچنین در بخش هنر، طراحی دندانپزشکی و صنایع دستی، مد و نساجی، علوم قضایی و باستان شناسی، حقوق، پزشکی و کارهای اجتماعی رتبه اول را در اسکاتلند دارد.

رنکینگ:

  • دانشگاه Dundee طبق رتبه بندی QS دارای رتبه343  است .
  • دانشگاه Dundee در انگلستان رتبه  34 دارد.

 

دانشکده اصلی                                                دانشکده:                                           تعداد دانشجویان:                       

City Centre                                    Ninewells, Kirkcaldy                                  18000

 

دپارتمان ها

هنر و طراحی

دندانپزشکی

آموزش و علوم اجتماعی

علوم انسانی

علوم زیستی

پزشکی، پرستاری و علوم سلامت

علوم پایه و علوم مهندسی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.dundee.ac.uk/accommodation/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MDSc Endodontics  

 MDSc Prosthodontics  

 PGDE Secondary Education  

 Secondary Education (Home Economics) PGDE  

 Secondary Education (Mathematics) PGDE  

 Secondary Education (Dual Qualification) PGDE  

 PGDE Primary Education  

 Secondary Education (Chemistry) PGDE  

 MSc Energy Studies with Specializations in Energy
Finance  

 MSc Energy Studies with Specializations in Energy
Finance  

 LLM Petroleum Taxation and Finance  

 LLM Petroleum Taxation and Finance  

 LLM Natural Resources Law and Policy  

 LLM Natural Resources Law and Policy  

 LLM Mineral Law and Policy  

 LLM Mineral Law and Policy  

 LLM Energy Law and Policy  

 LLM Energy Law and Policy  

 MSc Energy Studies with Specializations in Oil
and Gas Economics  

 MSc Energy Studies with Specializations in Oil
and Gas Economics  

 MSc Energy Studies with Specializations in Energy
Economics  

 MSc Energy Studies with Specializations in Energy
Economics  

 MLitt Comics and Graphic Novels  

 MSc Medical Art  

 MSc Forensic Art and Facial Identification  

 MSc Energy Studies with Specializations in Energy
Policy  

 MSc Energy Studies with Specializations in Energy
Policy  

 MSc Energy Studies with Specializations in Energy
and the Environment  

 MSc Energy Studies with Specializations in Energy
and the Environment  

 MSc International Oil and Gas Management  

 MSc International Oil and Gas Management  

 LLM Oil and Gas Law and Policy  

 LLM Oil and Gas Law and Policy  

 MSc Managing in the Energy Industries  

 MSc Managing in the Energy Industries  

 MSc International Mineral Resources Management  

 MSc International Law and Security  

 MSc International Law and Security  

 MEd Education (Leading Learning and Teaching)  

 Design for Business MSc  

 MDes Comics and Graphic Novels  

 MSc International Mineral Resources Management  

 Secondary Education (Physics) PGDE  

 MSc Psychological Research Methods  

 MPH Public Health  

 MSc Psychology of Language  

 MSc Developmental Psychology  

 MSc Orthopaedic Science  

 MSc Spatial Planning with Urban Conservation  

 MSc Spatial Planning with Urban Conservation  

 MSc Spatial Planning with Environmental
Assessment  

 MSc Spatial Planning with Environmental Assessment
 

 PGDip Economics  

 MSc Social Research Methods (Population and
Welfare)  

 LLM International Commercial Law  

 LLM International Commercial Law  

 LLM Corporate and Commercial Law  

 LLM Corporate and Commercial Law  

 MLitt Writing Practice and Study  

 MLitt Philosophy and Literature  

 MLitt Humanities  

 MLitt Film Studies  

 MLitt English Studies  

 MSc Sustainability  

 MSc Human Anatomy  

 MSc Human Anatomy  

 MMEd Medical Education  

 MRes Sports Biomechanics and Rehabilitation  

 MSc Social Work  

 MSc Social Research Methods  

 MPH Palliative Care Research  

 MRes Oral Cancer  

 MSc / PGDip / PGCert Motion Analysis  

 LLM Law (General)  

 LLM Law (General)  

 LLM International Law and Security  

 LLM International Law and Security  

 MRes Cancer Biology  

 Art and Humanities (MFA)  

 MSc Anatomy and Advanced Forensic Anthropology  

 LLM Comparative and European Private
International Law  

 MLitt Science Fiction  

 MLitt Philosophy  

 MSc International Security  

 MSc International Security  

 MSc Human Clinical Embryology and Assisted
Conception  

 MSc Forensic Anthropology  

 MDPH Dental Public Health  

 MSc Augmentative and Alternative Communication  

 MSc Orthopaedic and Rehabilitation Technology  

 MSc Community Learning and Development  

 LLM Environmental Law  

 LLM Environmental Law  

 LLM International Commercial Law – Dual
Qualifying Program  

 LLM International Criminal Justice and Human
Rights  

 MSc International Security – Drugs and Organized
Crime  

 MSc International Security – Drugs and Organized
Crime  

 MSc International Security – European Union  

 MSc International Security – European Union  

 MSc International Security – Human Rights  

MSc International Security – Human Rights  

 MSc International Security – Russia  

 MSc International Security – Russia  

 MSc International Security – Terrorism  

 MSc International Security – Terrorism  

 PGDip Professional Legal Practice  

 MSc Psychological Therapy in Primary Care  

 MSc Psychology of Mental Health  

 MSc Sustainability – Climate Change and Low
Carbon Futures  

 MSc Sustainability and the Green Economy  

 MSc Sustainability and Water Security  

 MSc Spatial Planning with Sustainable Urban
Design  

 MSc Spatial Planning with Sustainable Urban
Design  

 MSc Accountancy  

 MSc Accountancy  

 LLM Law, Banking and Finance  

 LLM Law, Banking and Finance  

 MSc Forensic Archaeology and Anthropology  

 MSc Forensic Dentistry  

 MFOdont Forensic Odontology  

 MSc Leadership and Innovation  

 MSc Advanced Social Work Studies  

 MSc International Relations  

 MLitt History  

 MSc Oral Biology  

 MLitt Crime Writing and Forensic Investigation  

 MRes History  

 LLM International Criminal Justice and Human
Rights  

 MSc International Relations  

 MSc Nursing and Health  

 MSc Nursing and Health  

 MDSc in Dentistry by Research  

 MSc International Business  

 MSc International Business  

 International Business, Accounting and Finance
MSc  

 International Business, Accounting and Finance
MSc  

 International Business, Marketing and Human
Resource Management MSc  

 International Business, Marketing and Human
Resource Management MSc  

 International Business and Finance MSc  

 International Business and Finance MSc  

 International Business and Human Resource
Management MSc  

 International Business and Human Resource
Management MSc  

 International Business and Management MSc  

 International Business and Management MSc  

 International Business and Marketing MSc  

 International Business and Marketing MSc  

 Management and Accounting MSc  

 Management and Accounting MSc  

 Management and Finance MSc  

 Management and Finance MSc  

 Management and Human Resources MSc  

 Management and Human Resources MSc  

 Management and International Business MSc  

 Management and International Business MSc  

 Management and Marketing MSc  

 Management and Marketing MSc  

 International Business, Banking and Finance MSc  

 International Business, Banking and Finance MSc  

 International Business and Banking MSc  

 International Business and Banking MSc  

 MFin International Finance  

 MFin International Finance  

 MSc Applied Computing with Work Placement  

 MSc Computing with International Business with
Work Placement  

 MSc Computing with Work Placement  

 MSc Management  

 MSc Management  

 Management and Banking MSc  

 Management and Banking MSc  

 Management and Strategy MSc  

 Management and Strategy MSc  

 MSc Marketing and International Finance  

 MSc Marketing and International Finance  

 MSc Industrial Engineering and International
Finance  

 MSc Industrial Engineering and International
Finance  

 MSc Industrial Engineering and Management  

 MSc Industrial Engineering and Management  

 PGDip Mathematics  

 MSc Renewable Energy and Environmental Modelling  

 PGDip Financial Economics  

 MSc Information Technology and International
Business  

 MSc Computing  

 MSc Geotechnical Engineering  

 MSc Civil Engineering  

 MSc Computing with International Business  

 MSc Structural Engineering and Concrete Materials
 

 MSc Medical Imaging  

 MSc Medical Imaging  

 MSc Design for Medical Technologies  

 MSc Biomedical Engineering  

 MSc Biomedical Engineering  

 MSc Mathematical Biology  

 Animation and VFX MSc  

 MSc Professional Accountancy  

 MSc Professional Accountancy  

 MSc International Accounting  

 MSc International Accounting  

 MSc Finance  

 MSc Finance  

 MSc Accounting and Finance  

MSc Accounting and Finance  

 MRes Accounting and Finance  

 MRes Accounting and Finance  

 MCh Orth Orthopaedic Surgery  

 MSc Data Science  

 MSc Accounting, Management and Strategy  

 MSc Accounting, Management and Strategy  

 MSc Applied Mathematics  

 MSc Data Engineering  

 PGCert Data Science  

 Product Design MSc  

 MSc Banking and Finance  

 MSc Banking and Finance  

 MSc Applied Computing  

 MSc Mathematics for the Financial Sector

BSc Child Nursing  

 BSc Nursing (Adult) (Fife)  

 BSc (Hons) Adult Nursing (Fife Campus)  

 BSc Nursing (Adult) (Tayside)  

 BSc (Hons) Adult Nursing (Tayside Campus)  

 BSc (Hons) Child Nursing  

 BSc Mental Health Nursing  

 BSc (Hons) Mental Health Nursing  

 MBChB Medicine  

 LLB Scots Law (2 Year Accelerated)  

 LLB English/NI Law (2 Year Accelerated)  

 LLB (Hons) Law (Scots and English/NI) Dual
Qualifying  

 LLB (Hons) Scots Law  

 LLB (Hons) English/NI Law  

 BDS Dentistry  

 LLB (Hons) Scots Law with French  

 LLB (Hons) Scots Law with German  

 LLB (Hons) Scots Law with Spanish  

 LLB (Hons) English/NI Law with French  

 LLB (Hons) English/NI Law with German  

 LLB (Hons) English/NI Law with Spanish  

 BSc Oral Health Sciences  

 BA (Hons) Social Work  

 BA (Hons) Community Learning and Development  

 Accountancy and Mathematics BSc (Hons)  

 Law (Scots) with Oil and Gas Law LLB  

 Law (Eng./NI) with Oil and Gas Law LLB  

 Law (Scots and English Dual Qualifying) with Oil
and Gas Law LLB (Hons)  

 BDes (Hons) Jewelry and Metal Design  

 BDes (Hons) Graphic Design  

 Digital Interaction Design BSc (Hons)  

 BSc (Hons) Biochemistry  

 BAcc (Hons) Accountancy  

 BSc (Hons) Business Management (Accounting and
Finance)  

 Accountancy with French BAcc (Hons)  

 Accountancy with German BAcc (Hons)  

 Accountancy with Spanish BAcc (Hons)  

 Accountancy (without Honors) BAcc  

 Accountancy with Business Finance BAcc (Hons)  

 BSc (Hons) Biomedical Sciences (with a year in
industry)  

 BSc (Hons) Biological Sciences (with a year in
industry)  

 BSc (Hons) Biological Chemistry and Drug
Discovery (with a year in industry)  

 BEng (Hons) Biomedical Engineering  

 BDes (Hons) Textile Design  

 BSc (Hons) Psychology  

 BSc (Hons) Product Design  

 BSc (Hons) Physiological Sciences  

 BSc (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Pharmacology  

 BSc (Hons) Neuroscience  

 BSc (Hons) Microbiology  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BSc (Hons) Mathematics  

 BSc (Hons) Mathematical Biology  

 BSc (Hons)/MA International Business  

 BDes (Hons) Interior and Environmental Design  

 Illustration BDes (Hons)  

 BSc (Hons) Geography  

 BSc (Hons) Forensic Anthropology  

 Fine Art BA (Hons)  

 BFin (Hons) International Finance  

 BFin (Hons) Finance  

 BSc (Hons) Environmental Science  

 BEng (Hons) Electronic Engineering  

 BSc (Hons) Computing Science  

 BEng (Hons) Civil Engineering  

BSc (Hons) Business Management  

 BSc (Hons) Business Economics with Marketing  

 BSc (Hons) Financial Economics  

 BSc (Hons) Economics  

 BSc (Hons) Biomedical Sciences  

 BSc (Hons) Biological Sciences  

 BSc (Hons) Biological Chemistry and Drug
Discovery  

 BSc (Hons) Molecular Genetics  

 BSc (Hons) Molecular Biology  

 Art and Philosophy BA (Hons)  

 BSc (Hons) Applied Computing  

 BDes (Hons) Animation  

 BSc (Hons) Anatomical Sciences  

 BSc (Hons) Physics with Renewable Energy Science  

 BSc (Hons) Applied Computing (Human Computer
Interaction)  

 MMath Mathematics  

 Applied Physics BSc (Hons)  

 BSc (Hons) International Business with Financial
Management  

 BSc (Hons) Mathematics and Economics  

 BSc (Hons) Mathematics and Financial Economics  

 BSc (Hons) Mathematics and Physics  

 BSc (Hons) Mathematics and Psychology  

 BSc(Hons) Environmental Science and Geography  

BEng (Hons) Electronic Engineering and Physics  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering with
Renewables  

 BSc (Hons) Economic Studies  

 BSc (Hons) Psychology with French  

 BSc (Hons) Psychology with German  

 BSc (Hons) Psychology with Spanish  

 BSc (Hons) International Business with French  

 BSc (Hons) International Business with German  

 BSc (Hons) International Business with Spanish  

 BSc (Hons) International Business with Marketing  

 BSc (Hons) International Business with E-Commerce
 

 Business Economics with Marketing and

 Business Economics with Marketing and European
Studies MA(Hons)  

 BMSc (Hons) Anatomy (Intercalated)  

 BMSc (Hons) Cardiovascular and Diabetes Medicine
(Intercalated)  

 BMSc (Hons) Forensic Medicine (Intercalated)  

 BMSc (Hons) Human Reproduction, Assisted
Conception and Embryonic Stem Cells (Intercalated)  

 BMSc (Hons) International Health (Intercalated)  

 MSci Mathematics and Physics  

 BMSc (Hons) Neuropharmacology and Behavior
(Intercalated)  

 BMSc (Hons) Teaching in Medicine (Intercalated)  

 BMSc (Hons) Applied Orthopaedic Technology
(Intercalated)  

 BSc (Hons) Mathematics and Astrophysics  

 BSc (Hons) Physics with Astrophysics  

 Business Economics with Marketing and

 BMSc (Hons) Genetics, Cancer and Personalized
Medicine (Intercalated)  

 BMSc (Hons) Healthcare Improvement (Intercalated)
 

 BSc (Hons) Renewables  

 BEng (Hons) Renewables  

 BSc (Hons) in Psychology

 

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.dundee.ac.uk/study/ug/courses/a-z/