انتخاب زبان
انتخاب زبان

مدرسه Bodwell

درباره مدرسه:

این مدرسه در سال 1991، به عنوان یک مدرسه خصوصی-دولتی تاسیس شده است و سالهای 8 الی 12 را ارائه میدهد. Bodwell در ونکور شمالی قرار دارد، دیپلمی که در سال 12 از این مدرسه دریافت میشود داگوود(Dogwood) نام دارد که به صورت جهانی مورد قبول است، همینطور امکان گذراندن دوره زبان همزمان با سال تحصیلی برای دانشجویان بین المللی وجود دارد.

موقعیت:                                                ایالت:                                

نورت ونکوور                                          BC

 

نکات ویژه:

این مدرسه در دو سال متوالی 2014 و 2015، جایزۀ مجله Study Travel را از آن خود کرده است.

در سال 2015 از سوی شورای آموزش بین المللی بریتیش کلمبیا (BCCIE) جایزه بازاریابی بین المللی آموزش را اخذ کرده است.

 

جهت مطالعه دقیق رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://bodwell.edu/academics