انتخاب زبان
انتخاب زبان

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش تحصیلی کشور انگلستان

 – ترجمه رسمی مدرک دو مقطع تحصیلی قبل

 –آیلتس UKVI ) در صورت پایین بودن نمره آیلتس از سطح 6.5 و بنا بر درخواست برخی دانشگاه ها(

 –صفحه اول پاسپورت

 –رزومه یا CV توصیه نامه از اساتید ۳ حداقل

 –انگیزه نامه تحصیلی در خصوص رشته (Statement of Purpose) ارسال portfolio برای رشته های مرتبط با طراجی ، گرافیک و یا معماری

 –پروپوزال تحقیقاتی در مورد رشته مورد نظر برای تحصیل در مقطع دکتری

 –ترجمه رسمی کلیه مدارک تحقیقاتی،کاری،سمینار ها، تشویق نامه ها و