انتخاب زبان
انتخاب زبان

مدارس کانادا

مدارس کانادا به صورت منطقه ای district اداره میشوند، که در هر ناحیه تعدادی مدرسه زیر نظر یک مدیریت منطقه ای هستند.مدارس خصوصی privet گزینه دیگری برای دانش آموزان هست.

دانش آموزان زیر 18 سال که جهت تحصیل اقدام می نمایند می توانند به صورت موقتی و تا سن 18 سالگی تحت پوشش خانواده های مقیم کانادا باشند. این خانواده ها که اصطلاحا HOME STAYنامیده می شوند سرپرستی دانش آموزان را در منازل خود به عهده گرفته و مسیولیت مراقبت و نگهداری از دانش اموز را اعم از تامین غذا، رفت و آمد ، آشنایی با میحط و مدرسه و تامین و نظافت اتاق و مسکن آنها را به عهده میگیرند.این خانواده ها تحت تایید دبیرستانها می باشند و از نظر امنیتی مراحل خاصی را جهت اعتماد والدین و دبیرستانها طی نموده اند.