انتخاب زبان
انتخاب زبان

لیست مشاغل مورد نیاز در کانادا

·         تحلیل گران مالی و سرمایه گذاری

·         حسابرسان و حسابداران مالی

·         طراحان گرافیک و تصویرگران

·         سرپرستان فروش

·         مربیان و اساتید دانشگاه

·         برنامه نویسان کامپیوتر و توسعه دهندگان رسانه های تعاملی

·         مهندسان نرم‌افزار

·         تحلیلگران و مشاوران سیستم‌های اطلاعاتی

·         آشپزها

·         سرپرستان خدمات مواد غذایی