انتخاب زبان
انتخاب زبان

لیست مشاغل مورد نیازدر استرالیا SOL

برخی رشته های تحصیلی در اولویت برای کار در استرالیا هستند و با توجه به سخت گیری و رقابت پیشنهاد می شود برای بالا بردن شانس اقامت در رشته های ذیل که مورد درخواست هستند اقدام نمائید ، شما می توانید با مراجعه به لینک زیر از رشته های مورد نیاز برای اقدام جهت اقامت کاری در استرالیا مطلع گردید .


http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/SOL