انتخاب زبان
انتخاب زبان

شرایط کار همزمان با تحصیل در استرالیا

بسیاری از دانشجویانی که در حال تحصیل در استرالیا هستند همزمان با تحصیلشان برای پایین آوردن میزان هزینه های تحصیل و زندگی به اشتغال و کار ضمن تحصیل در استرالیا می پردازند در امور مهاجرتی این کشور به دانشجویان همانند بسیاری از کشورهای دنیا اجازه کار ضمن تحصیل داده می شود تا هم یک در آمدی برای پوشش هزینه های زندگی و تحصیل داشته باشند و یک تجربه مفید برای آینده و به دست آوردن کار دائم بعد از تحصیل و در نهایت برای گرفتن اقامت دائم استرالیا اقدام نمایند ، طبق قوانین تعریف شده دانشجو پس از ورودش به استرالیا و انجام کارهای اولیه برای ثبت نام می تواند به کار مشغول شود البته نکته ای که در این میان قابل توجه هست تا قبل از شروع کورس تحصیلی این اجازه را ندارد که مشغول به کار شود ، دانشجو می تواند در هر ۲ هفته تا حداکثر ۴۰ ساعت کار کند اما میزان دقیق آن بسته به نوع کورس آن و نوع کار آن بستگی خواهد داشت اگر کورس شما به صورت حضور در کلاس باشد شما حداکثر می توانید ۴۰ ساعت در ۲ هفته کار کنید و اگر کورس به صورت غیرحضوری و یا مجازی باشد بدون محدویت زمانی می توانید مشغول به کار شوید ، همچنین باید دانست که اگر در حین تحصیل کاری که به عنوان کارآموزی و یا کار عملی مرتبط با کورس داشته باشید این کارآموزی جزء آن حق کار ۴۰ ساعته شما محاسبه نمی شود .

دستمزد کار دانشجویی بطور معمول بین 16 تا 22 دلار می باشد که این حقوق بسته به نوع کار متفاوت است، شما با استفاده از لینک محاسبه هزینه میتوانید درامد و هزینه خود را محاسبه نمایید.