انتخاب زبان
انتخاب زبان

شرایط کار همزمان با تحصیل در آمریکا

دانشجویان اجازه دارند 20 ساعت در هفته کار کنند که بین 10 تا 15 دلار ساعتی می توانند حقوق دریافت کنند. بسیاری از دانشجویانی که در حال تحصیل در آمریکا هستند همزمان با تحصیلشان برای پایین آوردن میزان هزینه های تحصیل و زندگی به اشتغال و کار ضمن تحصیل درکانادا می پردازند در امور مهاجرتی این کشور به دانشجویان همانند بسیاری از کشورهای دنیا اجازه کار ضمن تحصیل داده می شود تا هم یک در آمدی برای پوشش هزینه های زندگی و تحصیل داشته باشند و یک تجربه مفید برای آینده و به دست آوردن کار دائم بعد از تحصیل و در نهایت برای گرفتن اقامت دائم کانادا اقدام نمایند ، طبق قوانین تعریف شده دانشجو پس از ورودش به کانادا و انجام کارهای اولیه برای ثبت نام می تواند به کار مشغول شود البته نکته ای که در این میان قابل توجه هست تا قبل از شروع کورس تحصیلی این اجازه را ندارد که مشغول به کار شود ، دانشجو می تواند در هر ۲ هفته تا حداکثر ۴۰ ساعت کار کند اما میزان دقیق آن بسته به نوع کورس آن و نوع کار آن بستگی خواهد داشت اگر کورس شما به صورت حضور در کلاس باشد شما حداکثر می توانید ۴۰ ساعت در ۲ هفته کار کنید و اگر کورس به صورت غیرحضوری و یا مجازی باشد بدون محدویت زمانی می توانید مشغول به کار شوید ، همچنین باید دانست که اگر در حین تحصیل کاری که به عنوان کارآموزی و یا کار عملی مرتبط با کورس داشته باشید این کارآموزی جزء آن حق کار ۴۰ ساعته شما محاسبه نمی شود .