انتخاب زبان
انتخاب زبان

شرایط تحصیل پزشکی در آمریکا

دانشجویانی که رشته Science لیسانس بخوانند بایستی امتحان ورودی داده و در صورت کسب امتیازات لازم می توانند برای این مقطع اپلای کنند. ولی همانند سایر کشورها امکان پذیرش در این مقطع بسیار پایین است.