انتخاب زبان
انتخاب زبان

شرایط اخذ پذیرش

شرایط اخذ پذیرش برای دانشگاه های مختلف متفاوت است که مدارک اخذ پذیرش به شرح زیر می باشد.

شما میتوانید بهترین گزینه را از طریق لینک جستجوی دوره پیدا کنید.

  • مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
  • ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی
  • مدرک ایلتس
  • پاسپورت

کارشناسی ارشد:

 باید توجه داشته باشید داشتن حداقل مدارک برای پذیرش بنا به رشته و دانشگاه متفاوت می باشد.

· مدرک لیسانس

· ریز نمرات لیسانس

· مدرک ایلتس

· پاسپورت

· Portfolio برای رشته های هنر و موسیقی

 

 

Phd  دکتری