انتخاب زبان
انتخاب زبان

شرایط اخذ پذیرش

بعضی از دانشگاه های نیوزلند مدرک پیش دانشگاهی را قبول کرده و دانشجو دوره لیسانس را طی سه سال میگذراند. در غیر اینصورت دانشجو می بایست یکسال را به عنوان Foundation بگذراند.

کارشناسی و Foundation
شرایط اخذ پذیرش برای دانشگاه های مختلف متفاوت است که مدارک اخذ پذیرش به شرح زیر می باشد.
شما میتوانید بهترین گزینه را از طریق لینک جستجوی دوره پیدا کنید.
مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی
مدرک ایلتس
پاسپورت

کارشناسی ارشد
باید توجه داشته باشید داشتن حداقل مدارک برای پذیرش بنا به رشته و دانشگاه متفاوت می باشد.
مدرک لیسانس
ریز نمرات لیسانس
مدرک ایلتس
پاسپورت
Portfolio برای رشته های هنر و موسیقی

Phd دکتری