انتخاب زبان
انتخاب زبان

شرایط اخذ پذیرش استرالیا

شرایط و مدارک لازم برای اخذ پذیرش در مقاطع مختلف تفاوت دارد.

بعضی از دانشگاه های استرالیا مدرک پیش دانشگاهی را قبول کرده و دانشجو دوره لیسانس را طی سه سال میگذراند. در غیر اینصورت دانشجو می بایست یکسال را به عنوان Foundation بگذراند.

کارشناسی و Foundation

شرایط اخذ پذیرش برای دانشگاه های مختلف متفاوت است که مدارک اخذ پذیرش به شرح زیر می باشد.

شما میتوانید بهترین گزینه را از طریق لینک جستجوی دوره پیدا کنید.

 • – مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
 • – ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی
 • – مدرک ایلتس
 • – پاسپورت

          کارشناسی ارشد

باید توجه داشته باشید داشتن حداقل مدارک برای پذیرش بنا به رشته و دانشگاه متفاوت می باشد.

 • – مدرک لیسانس
 • – ریز نمرات لیسانس
 • – مدرک ایلتس
 • – پاسپورت
 • – رزومه تحصیلی و کاری
 • انگیزه نامه (SOP)
 • -Portfolio  برای رشته های هنر و موسیقی

PhD  دکتری

پیدا کردن استاد راهنما (سوپروایزر) اولین گام در گرفتن پذیرش دکتری می باشد. سپس میبایست برای پذیرش دانشگاه اقدام نمود.