سیستم آموزش عالی در نیوزیلند

سیستم آموزش عالی نیوزلند مشهور است.
از پرسنل متخصص در آموزش تا امکانات در سطح جهانی و سرچشمه ایی از منابع طبیعی  نیوزیلند را در بین دانشجویانی که به دنبال  محیط امن تحصیلی و نوع زندگی بیرون از خانه هستند ،محبوب کرده است.
قسمت جدا تقسیم می شود. 6 سیستم آموزشی نیوزلند به

دانشگاهای نیوزیلند
دانشگاه عمومی است که ارایه دهنده مدرک کارشناسی( لیسانس) و کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس) 8این کشور دارای می باشد. این دانشگاه ها به صورت پژوهش محور و آموزش محور هستند.
قرار گرفته اند. 2014-2013 دانشگاه در رتبه بندی جهانی  سیستم آموزش عالی  تایمز در سال 5 موسسات  فناوری و  پلی تکنیک  نیوزیلند
موسسه فناوری و پلی تکنیک است. دوره ها معمولا به صورت فنی حرفه ای و مهارت محور بوده و 22نیوزیلند دارای اراده دهنده مدارک دیپلم تا کارشناسی و کارشناسی ارشدمی باشند. موسسات بخش خصوصی و آموزشی
تعداد رو به رشد ی از مراکز بخش خصوصی و آموزشی ارائه دهنده انتخاب های تحصیلی جایگزین می باشند. این موسسات  ارائه دهنده  مدارک دیپلم و مدارکی در رشته های مختلف  مانند  هنر ،  مهمان داری،  علوم کامپیوتر، مدیریت  مرکز  در سیستم صلاحیت نیوزلند ثبت شده است و حدودا یک 800 کیفیت ، اکوتوریسم ،و غیره می باشند. بیش از چهارم آنها متعلق به سیستم محلی ” مائوری ” و مشغول به کار می باشند.

تربیت مدرس در نیوزیلند
شناخته شده ، نیوزیلند به صورت بین الملی به خاطر استاندارهای  عالی در زمینه سیستم های تربیت مدرس با کیفیت  مرکز از این شش مرکزبا دانشگاه ها همکاری 2 موسسه دولتی برای تربیت مدرس تخصیص داده شده است که 6 است. موسسه دیگر ارایه دهنده ی برنامه ها با همکاری دانشگاه های محلی خود هستند. آنها ارایه دهنده  آموزش 4 می کنند و های  تربیت مدرس  از زمان کودکی ، دبستان ، راهنمایی ، و در سطوح  ویژه و خصوصی در آموزش عالی می باشند.

آموزش زبان انگلیسی در نیوزیلند
، مدارس خصوصی انگلیسی زبان ارائه دهنده دورهای متنوعی برای تمامی سنین هستند که شامل برنامه های ماجراجویانه تجاری و برنامه های آکادمیک می باشند. دوره های زبان ما جراجویانه تعادل بین هزینه زبان انگلیسی وانتخاب فعالیت های مهیج دانشجویان ایجاد می کند. دوره های زبان انگلیسی با اهداف تجاری و کمک به دانشجویان برای شرکت در آزمون ایلتس نیز وجود دارد. اکثر موسسات خصوصی نیز دارای دوره های اماده سازی دانشجویان برای ادامه تحصیل و دور های پایه هستند.

Wãnanga
یک کلمه در زبان مائوری است که به  تحصیل خصوصی و تحصیل پیشرفته در مائوری اشاره دارد.