سلامتی و ایمنی در نیوزلند

 

کشور نیوزلند دارای سیستم آموزشی بی نظیری است که مشابه آن را در کمتر مراکز آموزشی در سایر نقاط دنیا می توان دید.

۱- نظام آموزشی کشورنیوزلند براساس نظام آموزشی کشور انگلستان و زبان آموزشی انگلیسی استوار است.

۲-دانشگاه های نیوزلند ازرتبه و اعتبار بالا یی در میان دانشگاه های سایر کشورها ی جهان برخوردار بوده و از سیستم آموزشی با کیفیت

و مدرن بهره مند است.

۳- دانشگاه های این کشور دارای رشته ها و زمینه های بسیار متنوعی برای تحصیل می باشند.

۴-کیفیت بالا و امکانات پیشرفته ایی در تمامی مراکز آموزشی ، در ا نواع رشته یا مکان تحصیلی شما وجود دارد . علاوه بر این معیار

های زیاد برای ارزیابی کیفیت این امکانات در مقایسه با آمارهای به روز در جهان وجود دارد .

۵- خدمات ارائه شده برای کمک و پشتیبانی دانشجویان بین المللی در این دانشگاه در جهان بهترین است . نیوزلند با ارائه یک برنامه

پشتیبانی ویژه دانشجویان بین الملل از تخصص و تجربه بالای مشاوران برای قرار گرفتن دانشجو در مسیر درست آموزشی و تضمین

موفقیت آن ها استفاده می کند.

۶- امکانات پیشرفته فعالیت های جانبی ،سرگرمی,و دسترسی به برنامه های مختلف الکترونیکی ، مراکز تفریحی.جاذبه های طبیعی.وزرش

و اماکن فرهنگی از جمله ویژه گی های دانشگاه های این کشور می باشد.