انتخاب زبان
انتخاب زبان

ساختار آزمون IELTS

ارسال سوال

IELTS آزمون هر چهار مهارت زبان است: گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن. شما در آزمون گوش دادن ، خواندن و نوشتن در یک روز یکی پس از دیگری، بدون هیچ زمان استراحت در بینشان شرکت می-کنید. بسته به مرکز آزمون¬تان ، آزمون صحبت کردن شما ممکن است در همان روز با سه آزمون دیگرتان، و یا هفت روز قبل یا پس از آن برگزار ¬شود. زمان کل آزمون کمتر از سه ساعت است.

چرا ساختار آزمون IELTS برای شما عادلانه است؟

شما شایستگی یک فرصت عادلانه برای بهتر ظاهر شدن در آزمون را دارید. به همین دلیل، بر خلاف سایر آزمون¬ها، IELTS در یک اتاق آرام بدون حواس پرتی و یا وقفه برای آزمون گفتاری برگزار می¬شود. آزمون IELTS همچنین در نظر دارد که مردم روش های مختلف برای پاسخ دادن به سوالات دارند. به عنوان مثال، در آزمون IELTS شما می توانید سوالات آزمون خواندن و یا نوشتن در آزمون را به ترتیبی که مناسب شماست پاسخ دهید. شما همچنین می توانید در پاسخ به سوالات بخش خواندن در طول یک ساعت از آزمون خواندن و در طول زمان آزمون نوشتن پاسخ های بخش نوشتن خود تغییر ایجاد کنید.

در هر بخش از IELTS انتظار چه چیزی را می¬توانید داشته باشید؟

هر دو نوع آزمون IELTS (عمومی و علمی) هر چهار مهارت زبان را تحت پوشش قرار می¬دهد: گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن. هر بخش از آزمون در زیر توضیح داده شده است.
برای توضیحات کامل لطفا اطمینان حاصل نمایید که اطلاعات کتابچه داوطلبان را نیز خوانده اید.

چهار بخش آزمون: گوش دادن، خواندن، نوشتن و صحبت کردن

گوش دادن

(مدت زمان: 30 دقیقه)
شما به چهار متن ضبط شده گوش می¬دهید – تک گویی ها و مکالمات توسط گروهی با زبان مادری انگلیسی – و به یک سری از سوالات پاسخ می¬دهید. این بخش عبارت است از سوالاتی که توانایی شما را برای درک ایده اصلی و اطلاعات واقعی با جزئیات، توانایی درک عقاید و نگرش گوینده، توانایی درک هدف از آنچه گفته شده و توانایی دنبال کردن بسط ایده را تست می¬کند. انواع صداها و لهجه بومی استفاده می شود و شما هر بخش را تنها یک بار می شنوید.
لطفا توجه داشته باشید: بخش گوش دادن برای هر دو نسخه عمومی و علمی مشترک است.

بخش 1

یک مکالمه بین دو نفر در یک زمینه اجتماعی روزمره، به عنوان مثال مکالمه در یک آژانس معاملات ملکی.

بخش 2

تک صدایی در زمینه های اجتماعی روزمره، به عنوان مثال یک سخنرانی در مورد امکانات محلی است.

بخش 3

مکالمه بین تا چهار نفر را در مورد یک متن آموزشی و یا تحصیلی، به عنوان مثال یک استاد دانشگاه و دانشجو که در مورد تکلیف درسی بحث می¬کنند.

بخش 4

تک صدایی در یک موضوع علمی، به عنوان مثال، یک سخنرانی دانشگاه.

خواندن

(مدت زمان: 60 دقیقه)
بخش خواندن شامل 40 سوال است. از انواع مختلفی از سوال به منظور بررسی مهارت¬های خواندن شما استفاده می شود. این سوال¬ها عبارتند از خواندن برای درک نکته مهم، خواندن برای ایده های اصلی، خواندن جزئیات، خواندن سطحی و روزنامه وار، درک استدلال منطقی و شناخت عقاید، نگرش و هدف نویسندگان.
خواندن – نسخه علمی
نسخه علمی شامل سه متن طولانی، که از توصیفی و واقعی تا گفتمانی و تحلیلی است. متون معتبر هستند و از کتاب ها، مجلات و روزنامه¬ها گرفته شده¬اند. که برای مخاطبان غیر متخصص انتخاب شده¬اند اما بازشناختنی و مناسب برای همه کسانی است که وارد مقطع کارشناسی و یا دوره های کارشناسی ارشد شده-اند و یا به دنبال ثبت نام حرفه ای هستند.

خواندن – نسخه آموزش عمومی

نسخه آموزش عمومی از شما خواندن خلاصه کتاب ها، مجلات، روزنامه ها، اطلاعیه ها، تبلیغات، کتابچه شرکت¬ها و راهنماها را می¬خواهد. این¬ها مواردی هستند که شما به احتمال زیاد به صورت روزانه در یک محیط انگلیسی زبان با آن¬ها روبرو می¬شوید.

نوشتن

(مدت زمان: 60 دقیقه)

نوشتن – نسخه علمی

قسمت نوشتن نسخه علمی شامل دو قسمت است. موضوعات در مورد علائق عموم، و مناسب برای هر کسی است که وارد مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد تحصیلی است و یا به دنبال ثبت نام حرفه ای است.

بخش 1

یک گراف، جدول، چارت و دیاگرام ارائه می¬شود و از شما توصیف، خلاصه یا توضیح آن با کلمات خودتان خواسته می¬شود. ممکن است از شما توصیف و توضیح اطلاعات، توصیف مراحل یک فرایند، چگونگی کارکرد وسیله ای و یا توصیف یک شی یا یک رویداد خواسته شود.

بخش 2

از شما نوشتن یک مقاله در پاسخ به یک نقطه نظر، بحث و یا مشکل خواسته خواهد شد. پاسخ هر دو بخش باید با سبک نگارش رسمی نوشته شود.

نوشتن – نسخه آموزش عمومی

قسمت نوشتن نسخه آموزش عمومی شامل دو بخش، با موضوعات مورد علاقه عموم است.

بخش 1

یک موقعیت به شما توضیح داده می¬شود و از شما ارسال نامه و یا درخواست توضیح اطلاعات وضعیت خواسته می¬شود. سبک نگارش این نامه ممکن است شخصی، نیمه رسمی یا رسمی باشد.

بخش 2

از شما نوشتن یک مقاله در پاسخ به یک نقطه نظر، بحث و یا مشکل خواسته خواهد شد. سبک نگارشی مقاله می¬تواند کمی شخصی¬تر از متن بخش 2 نسخه علمی باشد.

صحبت كردن

(مدت زمان: 11 تا 14 دقیقه)
قسمت صحبت کردن به ارزیابی استفاده شما از صحبت به زبان انگلیسی می¬پردازد و بین 11 تا 14 دقیقه طول می کشد تا کامل شود. همه آزمون¬ها ضبط می¬شود.
لطفا توجه داشته باشید: قسمت صحبت کردن برای هر دو نسخه عمومی و علمی مشترک است.

بخش 1

از شما پاسخ به سوالات عمومی در مورد خودتان و طیف وسیعی از موضوعات آشنا، مانند خانه، خانواده، کار، تحصیل و علایقتان خواسته خواهد شد. این بخش بین چهار تا پنج دقیقه طول می کشد.

بخش 2

به شما یک کارت ارائه می¬شود که از شما صحبت در مورد یک موضوع خاص خواسته می¬شود. به شما یک دقیقه دو دقیقه قبل از صحبت کردن زمان داده می¬شود تا آماده شوید. سپس ممتحن از شما یک یا دو سوال در مورد همین موضوع برای به پایان رساندن این بخش از آزمون می پرسد.

بخش 3

از شما سوالات بیشتر مرتبط با موضوع مطرح شده در قسمت 2 پرسیده می¬شود. این سوالات به شما یک فرصت برای بحث در مورد مسائل انتزاعی تر و ایده¬تان می¬دهد . این بخش بین چهار تا پنج دقیقه طول می کشد.

قسمت صحبت کردن به صورتی تدوین شده که اجازه نمی¬دهد شما تمرین تنظیم شده پاسخ بپردازید.