انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Salford

درباره دانشگاه:

دانشگاه Salford  در سال 1967 تاسیس شده است.  بسیاری از معلمان در سالفورد مشاوران صنعت هستند و اطمینان می دهند که برنامه درسی دانشگاه ها  با توجه به نیاز کار برآورده شود. تعدادی از دوره های Salford توسط سازمان های حرفه ای خارجی مانند موسسه حقوقی تکنولوژیست های معماری، انجمن روانشناسی بریتانیا و انجمن حمل و نقل هوایی Royal، که همه آنها به طور بین المللی شناخته شده اند، مورد تایید قرار گرفته اند.

رنکینگ:

  • دانشگاهSalford طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 770  است .
  • دانشگاهSalford  در انگلستان رتبه  62 دارد.

 

دانشکده اصلی:

Salford

تعداد دانشجویان:                       

19,000

 

دپارتمان ها

هنر و مدیا

شهرسازی

حسابداری، علو پایه و مهندسی

محیط زیست و علوم زیستی

علوم سلامت

مدیریت

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.mystudentvillage.com/uk/salfordstudentvillage/?gclid=EAIaIQobChMIvqWihM7D2gIVlRoYCh3ZDgo3EAAYASAAEgJlKfD_BwE

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

(MA) Journalism – News/Broadcast/Sport    

 (MA)
Social Work    

 Cognitive Behavioural Psychotherapy MSc/PgDip    

 (PgDip)
Journalism – News/Broadcast/Sport    

 Advanced Practice (Neonates) MSc/PgDip/PgCert    

 (MA)
Wildlife Documentary Production    

 (MSc)
Transport Engineering and Planning    

 (MA)
Terrorism and Security    

 (MA)
Media Production – TV Documentary Production    

 (MSc)
Robotics and Automation    

 (MSc)
Public Health    

 (MSc)
Midwifery    

 (MA)
Literature, Culture and Modernity    

 (MA)
Intelligence and Security Studies    

 (MSc)
Environmental Assessment and Management    

 (MSc)
Environmental Assessment and Management    

 (MSc)
Environmental and Public Health    

 (MSc)
Environmental and Public Health    

 (MA)
Creative Writing – Innovation and Experiment    

 MSc/PgDip/PgCert Applied Psychology (Therapies)    

 (MRes)
in Performance    

 (MRes)
in Performance    

 (MSc)
Trauma and Orthopaedics    

 MA Music    

 (MA)
Media Production – Children’s TV Production    

 (MSc)
Safety, Health and Environment    

 (MSc)
Trauma and Orthopaedics – Spinal    

 (MSc)
Trauma and Orthopaedics – Lower Limb    

 MSc by Research in Imaging    

 MSc by Research in Imaging    

 MSc by Research in Public Health, Wellness at
Work and Behavioural Medicine    

 MSc by Research in Public Health, Wellness at
Work and Behavioural Medicine    

 Master of Philosophy (MPhil) in Performance    

 Master of Philosophy (MPhil) in Performance    

 (MRes)
in Music    

 (MRes)
in Music    

 MSc by Research in Disaster Resilience and
Management    

 MSc by Research in Disaster Resilience and
Management    

 Master of Philosophy (MPhil) in Design    

 Master of Philosophy (MPhil) in Design    

 (LLM)
International Business Law    

 (LLM)
International Business Law    

 (MA)
Media Production – Post-Production for TV    

 (LLM)
International Commercial Law  

 (LLM)
International Commercial Law    

 (MA)
Media Production – Animation    

 (MA)
Media Production – TV Drama Production    

 (MSc)
Social Policy    

 (MSc)
Advanced Counselling and Psychotherapy Studies    

 (PgDip)
Creative Writing – Innovation and Experiment    

 (PgDip)
Intelligence and Security Studies    

 (PgDip)
International Business Law    

 (PgDip)
International Business Law    

 (PgDip)
International Commercial Law  

 (PgDip)
International Commercial Law    

 (PgCert)
International Commercial Law    

 (PgCert)
International Commercial Law    

 (PgDip)
Literature, Culture and Modernity    

 (PgDip)
Media Production – Animation    

 (PgDip)
Media Production – Children’s TV Production    

 (PgDip)
Media Production – Post-Production for TV    

 (PgDip)
Media Production – TV Documentary Production    

 (PgDip)
Media Production – TV Drama Production    

 (PgDip)
Midwifery    

 (PgCert)
Midwifery    

 (PgDip)
Project Management    

 (PgDip)
Project Management    

 (PgDip)
Public Health    

 (PgDip)
Robotics and Automation    

 (PgDip)
Social Policy    

 (PgCert)
Social Policy    

 (PgDip)
Terrorism and Security    

 (PgDip)
Trauma and Orthopaedics    

 (PgCert)
Trauma and Orthopaedics    

 (PgDip)
Trauma and Orthopaedics – Lower Limb    

 (PgCert)
Trauma and Orthopaedics – Lower Limb    

 (PgDip)
Trauma and Orthopaedics – Spinal    

 (PgCert)
Trauma and Orthopaedics – Spinal    

 Master of Philosophy (MPhil) in Music    

 Master of Philosophy (MPhil) in Music    

 Master of Philosophy (MPhil) in Disaster
Resilience and Management    

 Master of Philosophy (MPhil) in Disaster
Resilience and Management    

 Master of Philosophy (MPhil) in Imaging    

 Master of Philosophy (MPhil) in Imaging    

 Master of Philosophy (MPhil) in Public Health,
Wellness at Work and Behavioural Medicine    

 Master of Philosophy (MPhil) in Public Health,
Wellness at Work and Behavioural Medicine    

 Master of Philosophy (MPhil) Business and
Management    

 Master of Philosophy (MPhil) Business and
Management    

 Risk and Crisis Management (Food Safety Assurance)
MSc    

 MSc Cyber Security, Threat Intelligence and
Forensics    

 MSc Cyber Security, Threat Intelligence and
Forensics    

 International Journalism for Digital Media MA    

 Social Pedagogy MA    

 MA Design for Communication with Industry Experience
 

 (LLM)
International Business Law  

 (PgDip)
International Business Law  

 (PgDip)
Project Management  

 MA Dance – Creative Dance Education  

 MA Dance – Choreography and Professional
Practices  

 Digital Marketing MSc/PgDip/PgCert

Digital Marketing MSc/PgDip/PgCert  

 Digital Marketing MSc/PgDip/PgCert  

 (MSc)
Management  

 (MSc)
Management  

 (MSc)
Management  

 (MSc)
Islamic Banking and Finance  

 (MSc)
Islamic Banking and Finance  

 (MSc)
Islamic Banking and Finance  

 (MSc)
International Banking and Finance  

 (MSc)
International Banking and Finance  

 (MSc)
International Banking and Finance  

 Human Resource Management and Development
MSc/PgDip/PgCert  

 Human Resource Management and Development
MSc/PgDip/PgCert  

 Human Resource Management and Development
MSc/PgDip/PgCert  

 (MSc)
Financial Services Management  

 (MSc)
Financial Services Management  

 (MSc)
Financial Services Management  

 (MSc)
Information Systems Management  

 (MSc)
Information Systems Management  

 (MSc)
Information Systems Management  

 (MSc)
Accounting and Finance  

 (MSc)
Accounting and Finance  

 (MSc)
Accounting and Finance  

 (MSc)
International Corporate Finance  

 (MSc)
International Corporate Finance  

 (MSc)
International Corporate Finance  

 (MSc)
Safety, Health and Environment  

 (MSc)
International Events Management  

 (MSc)
International Events Management  

 (MSc)
International Events Management  

 (MSc)
International Business with Law  

 (MSc)
International Business with Law  

 (MSc)
International Business with Law  

 (LLM)
International Commercial Law  

 Psychology of Coercive Control MSc/PgDip/PgCert  

 Public Relations and Digital Communications MA  

 Master of Philosophy (MPhil) in Media Arts and
Creative Technology  

 Master of Philosophy (MPhil) in Media Arts and
Creative Technology

BA (Hons) Social Work    

 BA (Hons) Journalism: Broadcast    

 BA (Hons) Journalism: Multimedia    

 BSc (Hons) Diagnostic Radiography    

 BSc (Hons) Midwifery    

 BSc (Hons) Nursing – Registered Nurse (Adult)    

 BSc (Hons) Nursing – Registered Nurse (Adult)    

 BSc (Hons) Nursing – Registered Nurse (Children
and Young People’s)    

 BSc (Hons) Nursing – Registered Nurse (Mental
Health)    

 BSc (Hons) Nursing – Registered Nurse (Mental
Health)    

 BSc (Hons) Nursing – Registered Nurse (Children
and Young People’s)  

 BSc (Hons) Sport Rehabilitation    

 BSc (Hons) Prosthetics and Orthotics    

 BSc (Hons) Podiatry    

 BSc (Hons) Physiotherapy    

 BSc (Hons) Occupational Therapy    

 BSc (Hons) Exercise, Nutrition and Health    

 BSc (Hons) Sports Science (Human Performance,
Performance Analysis or Strength and Conditioning Pathways)    

 BA (Hons) Archaeology and Geography with
Professional    

 BSc (Hons) Criminology with Counselling    

 BSc (Hons) Public Health and Health Promotion    

 BSc (Hons) Public Health and Health Promotion
with Placement    

 BSc (Hons) Sport Rehabilitation with
International Foundation Year  

 BSc (Hons) Zoology    

 BSc (Hons) Wildlife Conservation with Zoo Biology
   

 BSc (Hons) Wildlife and Practical Conservation    

 BA (Hons) Visual Arts    

 BA (Hons) Television and Radio    

 BSc (Hons) Software Engineering    

 BSc (Hons) Sociology    

 BSc (Hons) Social Policy    

 BSc (Hons) Quantity Surveying    

 BSc (Hons) Quantity Surveying    

 BSc (Hons) Pure and Applied Physics    

 BSc (Hons) Psychology and Criminology    

 BSc (Hons) Psychology and Counselling    

 BSc (Hons) Psychology    

 BSc (Hons) Professional Sound and Video
Technology    

 BA (Hons) Politics    

 MPhys (Hons) Physics with Studies in North
America    

 MPhys (Hons) Physics with Acoustics    

 BSc (Hons) Physics with Acoustics    

 MPhys (Hons) Physics    

 BSc (Hons) Physics    

 BA (Hons) Photography    

 BSc (Hons) Pharmaceutical Science    

 BA (Hons) Music – Musical Arts    

 BSc (Hons) Media Technology    

 BEng (Hons) Mechanical Engineering with
Foundation Year    

 BEng (Hons) Mechanical Engineering    

 MEng (Hons) Mechanical Engineering    

 BSc (Hons) Mathematics    

 LLB (Hons) Law with Criminology    

 LLB (Hons) Law    

 BA (Hons) International Relations and Politics    

 BA (Hons) Interior Design    

 BSc (Hons) Human Biology and Infectious Diseases    

 BA (Hons) Graphic Design    

 BSc (Hons) Geography    

 BA (Hons) Film Studies    

 BA (Hons) Fashion Design    

 BSc (Hons) Environmental Management    

 BA (Hons) English Literature    

 BA (Hons) English and Film    

 BA (Hons) English and Creative Writing    

 BSc (Hons) Criminology and Sociology    

 BSc (Hons) Criminology    

 BA (Hons) Contemporary Military and International
History    

 BA (Hons) Contemporary History and Politics    

 BSc (Hons) Construction Project Management    

 BSc (Hons) Construction Project Management    

 BSc (Hons) Computer Science    

 BSc (Hons) Computer Networks    

 BSc (Hons) Computer and Video Games    

 BSc (Hons) Civil Engineering    

 BEng (Hons) Civil Engineering    

 MEng (Hons) Civil Engineering    

 BEng (Hons) Civil and Architectural Engineering    

 MEng (Hons) Civil and Architectural Engineering    

 BSc (Hons) Business Information Technology    

 BSc (Hons) Business and Management    

 BSc (Hons) Building Surveying    

 BSc (Hons) Building Surveying    

 BSc (Hons) Biomedical Science    

 BSc (Hons) Biology with Studies in the USA    

 BSc (Hons) Biology    

 BSc (Hons) Biochemistry with Studies in the USA    

 BSc (Hons) Biochemistry    

 BSc (Hons) Architectural Design and Technology    

 BSc (Hons) Architectural Design and Technology    

 BEng (Hons) Aircraft Engineering with Pilot
Studies    

 BEng (Hons) Aeronautical Engineering    

 MEng (Hons) Aeronautical Engineering    

 BEng (Hons) Petroleum and Mechanical Engineering    

 BA (Hons) Drama and Creative Writing    

 BA (Hons) English and Drama    

 BA (Hons) Music: Popular Music and Recording    

 BA (Hons) Media and Performance    

 BA (Hons) Comedy Writing and Performance    

 BA (Hons) Theatre and Performance Practice   

BSc (Hons) Counselling and Psychotherapy:
Professional Practice    

 BSc (Hons) Business and Economics    

 BSc (Hons) Marketing    

 BSc (Hons) Architecture    

 BSc (Hons) Business and Financial Management    

 BSc (Hons) Medicinal Chemistry    

 LLB (Hons) Law with Management    

 LLB (Hons) Law: Media and Digital Industries    

 BSc (Hons) International Business    

 BSc (Hons) Human Resource Management    

 LLB (Hons) Corporate Law    

 BSc (Hons) Business Management with Law    

 BSc (Hons) International Events Management    

 BSc (Hons) Business Management with Sport    

 BSc (Hons) Accounting and Finance    

 MEng (Hons) Aircraft Engineering with Pilot
Studies    

 BA (Hons) Dance    

 BEng (Hons) Electronic Engineering    

 BA (Hons) English Language    

 BA (Hons) Geography    

 BA (Hons) International Politics and Security    

 BA (Hons) Music: Creative Music Technology    

 BSc (Hons) Accounting and Finance with
Professional Experience    

 BSc (Hons) Accounting and Finance (International
Foundation Year)    

 BSc (Hons) Business and Economics with
Professional Placement    

 BSc (Hons) Business and Financial Management with
Professional Placement    

 BSc (Hons) Business and Management with
Professional Placement    

 BSc (Hons) Business Information Technology with
Professional Placement    

 BSc (Hons) Business Management with Law with
Professional    

 BSc (Hons) Business Management with Sport with Professional
Experience    

 BSc (Hons) Computer and Video Games with Industry
Placement    

 LLB (Hons) Corporate Law with Professional
Placement    

 BA (Hons) Digital Media    

 BA (Hons) English Language and Creative Writing    

 BA (Hons) Fashion Image Making and Styling    

 BA (Hons) Film Production    

 BSc (Hons) Human Resource Management with
Professional Placement    

 BSc (Hons) International Business with
Professional Placement    

 BSc (Hons) International Events Management with
Professional Placement    

 LLB (Hons) Law with Professional Placement    

 LLB (Hons) Law: Media and Digital Industries with
Professional Placement    

 LLB (Hons) Law with Criminology with Professional
Placement    

 LLB (Hons) Law with Management with Professional
Placement    

 BSc (Hons) Marketing with Professional Experience
   

 BA (Hons) Music: Popular Music and Recording
(Foundation Year)    

 BA (Hons) Music – Musical Arts (Foundation Year)    

 BSc (Hons) Property and Real Estate    

 BSc (Hons) Architectural Design and Technology
(Accelerated Degree)    

 BSc (Hons) Architectural Design and Technology
(Day-release accelerated)    

 BSc (Hons) Architectural Design and Technology
(Day-release accelerated)    

 BSc (Hons) Architectural Engineering    

 BSc (Hons) Building Surveying (Accelerated
Degree)    

 BSc (Hons) Building Surveying (Day-release with
placement)    

 BSc (Hons) Building Surveying (Day-release with
placement)    

 BSc (Hons) Computer Science with Professional
placement    

 BSc (Hons) Computer Science with Cyber Security
with Placement    

 BSc (Hons) Computer Science with Data Analytics    

 BSc (Hons) Computer Science with Data Analytics
with Placement    

 BSc (Hons) Computer Science with Web Development    

 BSc (Hons) Computer Science with Web Development
with Placement    

 BSc (Hons) Construction Project Management
(Accelerated Degree)    

 BSc (Hons) Construction Project Management
(Day-release accelerated)    

 BSc (Hons) Construction Project Management
(Day-release accelerated)    

 BSc (Hons) Financial Mathematics with
Professional Placement    

 BA (Hons) Music: Creative Music Technology with
Foundation Year    

 BSc (Hons) Property and Real Estate (Accelerated
Degree)    

 BSc (Hons) Property and Real Estate (Accelerated
day-release)    

 BSc (Hons) Property and Real Estate (Accelerated
day-release)    

 BSc (Hons) Quantity Surveying (Accelerated
Degree)    

 BSc (Hons) Quantity Surveying (Accelerated
day-release)    

 BSc (Hons) Quantity Surveying (Accelerated
day-release)    

 BSc (Hons) Software Engineering with Professional
Placement)    

 BA (Hons) Technical Theatre (Production and
Design)    

 BSc (Hons) Chemistry with Professional Studies    

 BSc (Hons) Chemistry with Environmental Chemistry
   

 BSc (Hons) Chemistry with Environmental Chemistry
with Professional Studies    

 BSc (Hons) Computer Science with Cyber Security    

 BSc (Hons) Property and Real Estate  

 BSc (Hons) Psychology with English Language  

 BSc (Hons) Music Production and Sound Science
with Professional Experience  

 BSc (Hons) Criminology with Security  

 BA (Hons) English Literature with English
Language    

 BA (Hons) Animation    

 BSc (Hons) Professional Broadcast Techniques
(One-year top-up)    

 BSc (Hons) Music Production and Sound Science

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.salford.ac.uk/study/a-z-courses?result_279643_result_page=A