انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Wimbledon

 درباره کالج:

کالج Wimbledon در سال 1964 تاسیس شده و از بازه سنی 18 الی 65 سال دانشجو میپذیرد. این کالج با چند دانشگاه قرارداد همکاری دارد و دانشجو میتواند دوره های مورد نیاز را در این کالج به اتمام برساند. همینطور مرکز کمبریج این کالج را تحت نظارت خود دارد.

 

دانشکده اصلی                                                                    تعداد دانشجویان:                       

لندن                                                                              306,000

 

دانشگاههای طرف قرارداد:

University Partnerships

Kingston University, London

Queen Mary University

SOAS University of London

Sheffield Hallam University

University of Worcester 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.wimbledon-school.ac.uk/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

courses

Business English

BEC Higher

Business & Professional English

English for Law with Cambridge ILEC preparation

 

Examination Courses

Cambridge Examination

IELTS with Academic English

International Legal English

 

General English

Academic Year Program

Beginners

Other Levels

Summer Vacation

 

Guided Self-Study

BULATS

GMAT

TOEFL

TOEIC

 

Other Courses

Foreign Languages

Older Students

One to One

 

Teacher Training

Teachers’ Refresher

Teaching Knowledge Test

 

جهات مطالعه بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.wimbledon-school.ac.uk/courses