انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه West of England

درباره دانشگاه:

دانشگاه West of England  در سال 1992 تاسیس شده است و در حال حاضر UWE یکی از بزرگترین ارائه دهندگان آموزش عالی و سریعترین موسسات تحقیقاتی در انگلستان است. این دانشگاه به طور مرتب رتبه عالی در ارزیابی های تدریس توسط آژانس تضمین کیفیت را به دست آورده است.

رنکینگ:

  • دانشگاه West of England طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 664 است .
  • دانشگاه West of England  در انگلستان رتبه  54 دارد.

 

دانشکده اصلی :

Frenchay

دانشکده:                                                  

Frenchay, Bower Ashton, Glenside, Hartpury & St Matthias, Gloucester

تعداد دانشجویان:                       

30,069

 

دپارتمان ها

هنر

آموزش و صنایع

حقوق و مدیریت

سلامت و علوم زیستی

علوم طبیعی و تکنولوژی

 

خوابگاه دانشجویی:

http://www1.uwe.ac.uk/students/accommodation.aspx

  

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MSc Transport Planning   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Sport and Exercise Psychology   

 Postgraduate Certificate in Education Secondary
Initial Teacher Education Art and Design   

 MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Multi-Disciplinary Printmaking   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Events Management   

 MSc/Postgraduate Diploma Environmental
Consultancy   

 MArch Architecture   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Aerospace   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
in Human Resource Management (International)   

 MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Design   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Environmental Management   

 MSc Transport Engineering and Planning   

 Masters in Research (MRes) Engineering   

 Masters in Research (MRes) Engineering   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
in Human Resource Management   

 MA Wildlife Filmmaking   

 MSc/Postgraduate Diploma Science Communication   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Real Estate Management   

 Graduate Diploma/MSc Quantity Surveying   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Mechanical Engineering   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Marketing Communications   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Marketing   

 MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Journalism   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
International Management   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
International Management   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
International Law   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
International Law   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
International Banking and Finance Law   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
International Banking and Finance Law   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Information Technology   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Health Psychology   

 MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Graphic Arts   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Finance   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Environmental Law and Sustainable Development   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Environmental Law and Sustainable Development   

 MSc/Postgraduate Diploma Environmental Health   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Engineering Management   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Commercial Law   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Commercial Law   

 MSc/Postgraduate Diploma Biomedical Science   

 Postgraduate Diploma Bar Professional Training
Course   

 LLM Advanced Legal Practice (LPC LLM)   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Accounting and Financial Management   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
International Trade and Economic Law   

 LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
International Trade and Economic Law   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Real Estate Finance and Investment   

 MSc Urban Planning   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Sustainable Development in Practice   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Software Engineering   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Information Management   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Business Management   

 MSc/Graduate Diploma Building Surveying   

 Masters in Research (MRes) Culture   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Advanced Wildlife Conservation in Practice   

 MA Animation   

 MSc Building Information Modelling (BIM) in
Design Construction and Operations   

 MSc Building Information Modelling (BIM) in
Design Construction and Operations   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Construction Project Management   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Construction Project Management   

 MA Curating   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Public Health   

 MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Documentary Production   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Innovation and Applied Entrepreneurship   

 MSc by Research Robotics   

 MSc Radiotherapy and Oncology   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Real Estate Finance and Investment   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Real Estate Management   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Occupational Psychology   

 Masters in Research (MRes) Architecture, Design
and the Built Environment   

 LLM Bar Professional Training Studies/PGDip

 MSc Commercial Games Development   

 Masters in Research (MRes) Data Science   

 Masters in Research (MRes) Geography and
Environmental Management   

 MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Global Political Economy   

 MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate
Photography   

 MA Place: Spaces, Environments, Design   

 MSc Planning Major Projects   

 MFA Curating   

 MA Radio Documentary   

 Masters in Research (MRes) Applied Sciences   

 MA Contemporary Film Culture   

 MA Creative Producing   

 MSc Creative Technology   

MSc Engineering Business Management   

 MSc Environmental Health Professional Practice   

 MSc Facade Engineering   

 Master of Business Administration (MBA)   

   

 

 

BSc(Hons) Paramedic Science   

 BSc(Hons) Radiotherapy and Oncology   

 BSc (Hons) Physiotherapy   

 BSc(Hons) Occupational Therapy   

 BSc(Hons) Sport Rehabilitation   

 BSc(Hons) Sport Rehabilitation   

 BSc(Hons)/BSc Nursing (Adult Nursing)   

 BSc(Hons)/BSc Nursing (Adult Nursing)   

 BSc(Hons) Nursing (Children’s)   

 BSc(Hons) Nursing (Children’s)   

 BSc(Hons)/BSc Nursing (Learning Disabilities)   

 BSc(Hons)/BSc Nursing (Mental Health)   

 BSc(Hons) Urban Planning   

 BSc(Hons) Mathematics and Statistics   

 BSc(Hons) Sociology with Psychology   

 BA(Hons) Sociology   

 BEng(Hons) Robotics   

 BSc(Hons) Real Estate   

 BSc(Hons) Quantity Surveying and Commercial
Management   

 BSc(Hons) Psychology with Sociology   

 BSc(Hons) Psychology with Criminology   

 BSc(Hons) Psychology   

 BA(Hons) Property Development and Planning   

 BSc(Hons) Product Design Technology   

 BA(Hons) Primary Education (ITE)   

 BA(Hons) Photography   

 BA(Hons) Media Culture and Production   

 BA(Hons) Media and Journalism   

 BEng(Hons) Mechanical Engineering   

 MEng Mechanical Engineering   

 BSc(Hons) Mathematics   

 BA(Hons) Marketing   

 LLB(Hons) Law   

 BA(Hons) Journalism and Public Relations   

 BA(Hons) Journalism   

 BA(Hons) International Business   

 BSc(Hons) Information Technology Management for
Business (ITMB)   

 BA(Hons) History   

 BSc(Hons) Healthcare Science (Physiological
Sciences)   

 BA(Hons) Graphic Design   

 BSc(Hons) Geography   

 BA(Hons) Geography   

 BSc(Hons) Games Technology   

 BSc(Hons) Forensic Science   

 BA(Hons) Fine Arts   

 BA(Hons) Filmmaking   

 LLB(Hons) European and International Law   

 BSc(Hons) Environmental Science   

 BA(Hons) English Language and Linguistics   

 BA(Hons) English and History   

 BA(Hons) English Language and Literature   

 BA(Hons) English Literature   

 MEng Electronic Engineering   

 BEng(Hons) Electronic Engineering   

 BSc(Hons) Economics   

 BA(Hons) Early Childhood   

 BA(Hons) Drawing and Print   

 BA(Hons) Drama   

 BSc(Hons) Digital Media   

 BSc(Hons) Diagnostic Imaging   

 BSc(Hons) Criminology with Psychology   

 BA(Hons) Criminology and Sociology   

 BA(Hons) Criminology and Law   

 BA(Hons) Criminology   

 BSc(Hons) Creative Music Technology   

 BSc(Hons) Construction Project Management   

 BSc(Hons) Computing   

 BSc(Hons) Computer Science   

 LLB(Hons) Commercial Law   

 BEng(Hons) Civil and Environmental Engineering   

 BA(Hons) Business Management with Marketing   

 BA(Hons) Business and Human Resource Management   

 BA(Hons) Business Management with Accounting and
Finance   

 BA(Hons) Business and Management   

 BA(Hons) Business Management and Leadership   

 BA(Hons) Business and Law   

 BSc(Hons) Building Surveying   

 BSc(Hons) Biomedical Science   

 BSc(Hons) Biological Sciences   

 BA(Hons) Banking and Finance   

 BSc(Hons) Audio and Music Technology   

 BA(Hons) Architecture and Planning   

 BEng(Hons) Aerospace Engineering   

 MEng Aerospace Engineering   

 BA(Hons) Accounting and Finance   

 BA(Hons) Interior Architecture   

 BSc(Hons) Forensic Computing and Security   

 BA(Hons) Drama and Acting   

 BA(Hons) Business and Events Management   

 MEng Automotive Engineering   

 BEng(Hons) Automotive Engineering   

 BEng(Hons) Aerospace Engineering with Pilot
Studies   

 MEng Aerospace Engineering with Pilot Studies   

 BSc(Hons) Broadcast Audio and Music Technology   

 BA(Hons) English Literature with Writing   

 BA(Hons) Fashion Communication   

 BA (Hons) Geography and Planning   

 BA(Hons) Interior Design   

 BSc(Hons) Wildlife Ecology and Conservation
Science   

 BEng(Hons) Aerospace Engineering (with Foundation
Year)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www1.uwe.ac.uk/study/courses/coursesa-z.aspx