انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Wilfrid Laurier

درباره دانشگاه:
دانشگاه Wilfrid Laurier در سال 1925 تاسیس شده است و دارای بزرگترین برنامه Co-opدر کانادا است و پذیرش مشروط برای دانش آموزانی که نیاز به آموزش زبان انگلیسی اضافی را دارند، از طریق برنامه زبان انگلیسی Laurier (LEAF) قابل انجام است. دانشگاه Wilfrid Laurier تنها دانشگاهی است که در ایالت اونتاریو رشته موسیقی درمانی را ارائه می دهد.

رنکینگ:
– دانشگاه Wilfrid Laurier طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 867 است .
– دانشگاه Wilfrid Laurier در کانادا رتبه 31 دارد.

دانشکده اصلی:

واترلو

دانشکده ها:

(ON) Brantford

تعداد دانشجویان:
19,000

دپارتمان ها:
هنر
مدیریت
آموزش
موسیقی
علوم پایه
علوم اجتماعی

خوابگاه دانشجویی:
https://www.wlu.ca/life-at-laurier/residence/index.html

قرارداد با IDP:
ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Applied Computing

Applied Politics (MAP)

Biological and Chemical Sciences (PhD)

Business Administration (MBA)

Business Administration (MBA) and International
Public Policy (MIPP)

Business Economics (MABE)

Chemistry (MSc)

Communication Studies (MA)

Community Music (MA)

Criminology (MA)

Cultural Analysis and Social Theory (MA)

Divinity (MDiv)

Education (MEd)

English (MA)

English (PhD)

Environmental Studies (MES)

Finance (MFin), Waterloo

Finance (MFin) (Executive), Toronto

Geography (MA)

Geography (MSc)

Geography (PhD)

Global Governance (PhD)

History (MA)

History (PhD)

Human Relationships (PhD)

Integrative Biology (MSc)

International Public Policy (MIPP)

Kinesiology (MKin)

Kinesiology (PhD)

Management (MSc)

Management (MSc)

Management (PhD)

Mathematical and Statistical Modelling (PhD)

Mathematics (MSc)

Music Therapy (MMT)

Philosophy (MA)

Psychology (MA)

Psychology (MSc)

Psychology (PhD)

Public Safety (MPS)

Religion, Culture, and Global Justice (MA)

Religious Studies (PhD)

Social Justice and Community Engagement (MA)

Social Work (MSW)

Social Work (PhD)

Sociology (MA)

Theology (MA)

Theology (MA) and Divinity (MDiv

Ancient Studies

Anthropology (BA)

Applied Water Science (BSc)

Archaeology and Heritage Studies (BA)

Biochemistry / Biotechnology (BSc)

Biochemistry / Biotechnology (BSc) and
Biotechnology Technician Diploma

Biology (BA)

Biology (BSc)

Business Administration (BBA)

Business Administration (BBA) and Computer
Science (BCS) (with University of Waterloo)

Business Administration (BBA) and Computer
Science (BSc)

Business Administration (BBA) and Financial Math
(BA)

Business Administration (BBA) and Math (BMath)
(with University of Waterloo)

Business Technology Management (BBTM)

Chemistry (BSc)

Chemistry and Physics (BSc)

Christian Studies and Global Citizenship (BA)

Communication Studies (BA)

Community Health (BA)

Community Music (BMus)

Computer Science (BA)

Computer Science (BSc)

Criminology (BA)

Cultural Studies (BA)

Data Science (BSc)

Digital Media and Journalism (BA)

Economics (BA)

Economics and Accounting (BA)

Economics and Financial Management (BA)

Education (BEd)

English (BA), Brantford

English (BA), Waterloo

Environmental Science (BSc)

Environmental Studies (BA)

Film Studies (BA)

Financial Mathematics (BA)

Financial Mathematics (BSc)

French (BA)

Game Design and Development (BFAA)

Geography (BA)

Geography (BSc)

Global Studies (BA)

Health Administration (BA)

Health Sciences (BSc)

History (BA), Brantford

History (BA), Waterloo

Human Rights and Human Diversity (BA)

Indigenous Studies (BA)

Kinesiology (BKin)

Labor Studies and Career Development (BA)

Languages (BA)

Law and Society (BA)

Law Degree (University of Sussex, UK) and Arts
Degree (Laurier)

Mathematics (BA)

Mathematics (BSc)

Medieval and Medievalism Studies (BA)

Music (BMus)

Music Therapy (BMT)

North American Studies (BA)

Philosophy (BA)

Physics (BSc)

Policing (BA)

Policing (BA in Combination)

Political Science (BA)

Psychology (BA), Brantford

Psychology (BA), Waterloo

Psychology (BSc)

Public Health (BASc)

Religion and Culture (BA)

Social and Environmental Justice (BA)

Social Work (BSW)

Sociology (BA)

Spanish (BA)

User Experience Design (BDes)

Women and Gender Studies (BA)

Youth and Children’s Studies (BA)

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:
https://www.wlu.ca/admissions-toolkits/international/step-1-how-to-apply/index.html