انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Westminster

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه Westminster یک موسسه آموزشی بین المللی متنوع و پویا است که در قلب لندن، یکی از شهرهای بزرگ جهان قرار دارد و دارای تاریخ 175 ساله متمایز همراه با تخصص در بسیاری از زمینه های تحقیق میباشد.

 

رنکینگ:

  • دانشگاه Westminster طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 800  است .
  • دانشگاه Westminster در انگلستان رتبه 106 دارد.

 

دانشکده اصلی:

central London

تعداد دانشجویان:                       

306,000

 

دپارتمان ها

معماری و شهرسازی

حقوق

علوم و فناوری

مدیا، هنر و طراحی

علوم اجتماعی و انسانی

مدیریت

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.westminster.ac.uk/study/accommodation

 

 رشته های تحصیلی:

postgraduate

Undergraduate

MA Documentary Photography and Photojournalism   

 MA International Media Business   

 MA Multimedia Journalism (Print and Online)   

 MA Multimedia Journalism (Broadcast)   

 MA Media, Campaigning and Social Change   

 MA Multimedia Journalism (Print and Online)   

 MA Multimedia Journalism (Broadcast)   

 MA Media, Campaigning and Social Change   

 MA Public Relations   

 MA Creative Writing: Writing the City   

 MA Creative Writing: Writing the City   

 Master of Architecture (MArch)   

 MA Public Relations   

 MA Translation and Interpreting   

 MA Translation and Interpreting   

 MA Specialized Translation   

 MSc Purchasing and Supply Chain Management   

 MSc Purchasing and Supply Chain Management   

 MSc Advanced Software Engineering   

 MSc Business Intelligence and Analytics   

 MSc Business Systems Design and Integration   

 MSc Biomedical Sciences   

 MA Management   

 MA Management   

 MA Art and Visual Culture   

 MA Art and Visual Culture   

 MA Museums, Galleries and Contemporary Culture   

 MA Museums, Galleries and Contemporary Culture   

 MA Marketing Communications   

 MA Marketing Communications   

 MA International Relations and Security   

 MA International Relations and Security   

 MA International Relations and Democratic
Politics   

 MA International Relations and Democratic
Politics   

 MA International Relations   

 MA International Relations   

 MA Diversity and the Media   

 MSc Investment and Risk Finance   

 MSc Investment and Risk Finance   

 MA International Human Resource Management   

 MA International Development Management   

 MA International Business and Management   

 MA International Business and Management   

 MA Human Resource Management   

 MA Human Resource Management   

 MA Global Media   

 MSc Finance and Accounting   

 MSc Finance and Accounting   

 MA Fashion Business Management   

 MSc Big Data Technologies   

 MA Cultural and Critical Studies   

 MA Cultural and Critical Studies   

 Master of Business Administration   

 MA Media and Development   

 MA Marketing Management   

 MA Marketing Management   

 MSc Project Management   

 MSc Finance, Banking and Insurance   

 MSc International Economic Policy and Analysis   

 MSc Global Finance   

 Postgraduate Diploma in Building Information
Management   

 Property Finance Postgraduate Diploma   

 MA English Literature: Modern and Contemporary
Fictions   

 MA English Literature: Modern and Contemporary
Fictions   

 MA Energy and Environmental Change   

 MA Energy and Environmental Change   

 MA Menswear   

 MSc Entrepreneurship, Innovation and Enterprise
Development   

 MA Music Business Management   

 MA Religion, Law and Society   

 LLM Religion, Law and Society   

 MA Urban Design   

 MA Urban and Regional Planning   

 MSc Transport Planning and Management   

 MA Tourism Management   

 MA Teaching English to Speakers of Other
Languages   

 MSc Real Estate Development   

 Postgraduate Diploma Urban Design   

 MA Photography Arts   

 MSc Property Finance   

 MSc Interaction Design and Computing   

 MSc Health Psychology   

 MSc Construction Project Management   

 MSc Construction Commercial Management   

 MSc Air Transport Planning and Management   

 MSc Air Transport Planning and Management   

 MA Media Management   

 MSc Logistics and Supply Chain Management   

 LLM International and Commercial Dispute
Resolution Law   

 LLM International and Commercial Dispute
Resolution Law   

 MA International Planning and Sustainable
Development   

 MA International Liaison and Communication   

 MA International Liaison and Communication   

 LLM International Law   

 LLM International Law   

 LLM International Commercial Law   

 LLM International Commercial Law   

 MA Interior Design   

 LLM Entertainment Law   

 LLM Corporate Finance Law

 Radio and Digital Production   

  Fashion Merchandise Management   

  Fashion Buying Management   

  Public Relations and Advertising   

  Television Production   

  Fashion Marketing and Promotion   

  Tourism Planning and Management   

  Psychology   

  Politics   

  Digital Media Development   

  Fine Art Mixed Media   

 MEng Software Engineering   

  Marketing Communications   

 M-Law (Integrated Masters of Law)   

  Spanish and Linguistics   

 LLB   Law with French Law   

  French and International Relations   

  Chinese and International Relations   

  Arabic and International Relations   

  International Relations   

  International Business with French   

  International Business with Chinese   

  International Business with Arabic   

  French and Spanish   

  French and Linguistics   

 LLB   European Legal Studies   

  French and English Literature   

  Creative Writing and English Literature   

  English Literature   

  Spanish and English Language   

  English Language and Linguistics   

  French and English Language   

  Creative Writing and English Language   

  Contemporary Media Practice   

  Computer Science   

  Chinese and Linguistics   

  Chinese and English Literature   

  Chinese and English Language   

  Business Management – Marketing   

  Business Management   

  Computer Network Security with Foundation   

  Computer Games Development   

  Cognitive and Clinical Neuroscience   

  Chinese Medicine Acupuncture   

  Business Information Systems   

  Business Economics   

  Accounting   

 BEng   Software Engineering   

  Tourism with Business   

  Sociology and Criminology   

  Politics and International Relations   

  Marketing Management   

  Spanish and International Relations   

  International Marketing   

  International Business with Spanish   

  International Business   

  Interior Architecture   

  Illustration and Visual Communication   

  History and Politics   

  History   

  Film   

  Fashion Design   

  Spanish and English Literature   

  International Relations and Development   

  Business Management – Human Resource
Management   

  Business Management (Finance)   

  Business Management – Entrepreneurship   

  Business Management – Economics   

  Business Management – Accounting   

  Arabic and Linguistics   

  Architecture   

  Arabic and English Language   

  Animation   

  Tourism and Events Management   

  Real Estate   

  Property and Planning   

  Arabic and English Literature   

  Computer Systems Engineering with Foundation
  

  Biomedical Sciences   

  Digital Media and Communications   

  Criminology   

  English Literature and History   

  Computer Systems Engineering   

  Computer Network Security   

  Accounting with Placement   

  Architecture and Environmental Design   

  Finance   

  Designing Cities: Planning and Architecture   

  Graphic Communication Design (W211)   

  Entrepreneurship   

  Human Resource Management   

  Modern Languages: Chinese and Global
Communication   

  Modern Languages: French and Global
Communication   

  Modern Languages: Spanish and Global
Communication   

  Fashion Design   

  Sociology   

  Pharmacology and Physiology   

  Photography   

 LLB   Law   

  Human Nutrition

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.westminster.ac.uk/course-search