انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه South Wales

درباره دانشگاه:

دانشگاه South Wales  در سال 1841 تاسیس شده است و یک موسسه آموزش عالی پویا و دومین دانشگاه بزرگ در ولز است و دارای  یک محیط یادگیری هیجان انگیز با تجهیزات استاندارد صنعتی وجود است تا تضمین کند که دانش آموزان مهارت های شغلی لازم را با استفاده از برخی از بهترین امکانات در انگلستان به دست می آورند.

رنکینگ:

  • دانشگاه South Wales طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 1205 است .
  • دانشگاه South Wales  در انگلستان رتبه  88 دارد.

 

دانشکده اصلی:

Treforest & Glyntaff

دانشکده:    

Atrium Campus, Pontypridd  /    Cardiff city center

تعداد دانشجویان:                       

22000

 

دپارتمان ها

مدیریت و علوم اجتماعی

صنایع دستی و فرهنگی

علوم سلامت

علوم ورزشی

فناوری پیشرفته

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.southwales.ac.uk/student-life/accommodation/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

 

 MA History by Research  

 MSc Sport, Health and Exercise Science  

 MSc Public Health  

 MSc Wildlife and Conservation Management  

 MSc Analytical and Forensic Science  

 MSc Strategic Procurement Management  

 MSc Public Relations  

 MSc Psychology by Research  

 MSc Marketing  

 MSc Management  

 MSc International Logistics and Supply Chain
Management  

 MSc International Business and Enterprise  

 MSc Human Resource Management  

 MSc Health and Public Service Management  

 MSc Forensic Audit and Accounting  

 MSc Engineering Management  

 MSc Crime and Justice  

 MSc Accounting (September Start)  

 MSc Safety, Health and Environmental Management
(September Start)  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Electronics and Information Technology  

 MSc Construction Project Management (September
Start)  

 MSc Computing and Information Systems  

 MSc Computer Systems Security  

 MSc Computer Forensics  

 MSc Civil Engineering and Environmental
Management  

 MSc Civil and Structural Engineering  

 MSc Aeronautical Engineering  

 MSc Music Engineering and Production  

 MA Graphic Communication  

 MA Drama  

 MA Arts Practice (Fine Art)  

 MA Arts Practice (Art, Health and Wellbeing)  

 MBA (Master of Business Administration)
(September Start)  

 MSc Project Management  

 MSc Finance and Investment (September Start)  

 MSc in Sports Coaching and Performance  

 MA TESOL (Teaching English to Speakers of Other
Languages)  

 MA Working for Children and Young People (Youth
Work Initial Qualifying)  

 MA Documentary Photography  

 MSc Strategic Digital Marketing  

 MA CAMH (Child and Adolescent Mental Health)  

 MA Animation  

 MSc Cyber Security  

 MA Games Enterprise  

 MSc Human Resources Management  

 LLM (Master of Laws)  

 MA Songwriting and Production  

 MSc Global Governance  

 MSc Working with Adult and Young Offenders  

 MA Education (Innovation in Learning and
Teaching)  

 MSc International Banking and Finance  

 MA Leadership and Management (Education)  

 MSc Sports Coaching and Performance  

 MA Leadership in Sport  

 MSc Project Management  

 MSc Accounting (February Start)  

 MSc Finance and Investment (February Start)  

 MSc Construction Project Management (February
Start)  

 MSc Safety, Health and Environmental Management
(February Start)  

 MSc Specialist Community Public Health Nursing
(School Nursing)  

 MSc Specialist Community Public Health Nursing
(Health Visiting)  

 MSc Public Health  

 MSc Public Relations  

 MSc Marketing  

 MSc Management  

 MSc International Logistics and Supply Chain
Management  

 MSc International Business and Enterprise  

 MSc Human Resource Management  

 MSc Forensic Audit and Accounting  

 MSc Engineering Management  

 Postgraduate Diploma in Legal Practice  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Electronics and Information Technology  

 MSc Computer Systems Security  

 MSc Civil Engineering and Environmental
Management  

 MSc Civil and Structural Engineering  

 MSc Aeronautical Engineering  

 MSc Human Resources Management  

 MSc Hazard and Disaster Management  

 MBA (Master of Business Administration) (February
Start)  

 MSc Pharmaceutical Chemistry  

 MA SEN/ALN (Additional Learning Needs)  

 MA SEN/ALN (Autism)  

 MSc Advanced Performance Football Coaching  

 MSc Specialist Community Public Health Nursing
(School Nursing)  

 MSc Specialist Community Public Health Nursing
(Health Visiting)  

 MA History by Research  

 MA History by Research  

 MSc Hazard and Disaster Management  

 MSc Accounting (February Start)  

 MSc Finance and Investment (February Start)  

 MSc Construction Project Management (February
Start)  

 MSc Safety, Health and Environmental Management
(February Start)  

 MBA (Master of Business Administration) (February
Start)

Show 102550100 entriesSearch:
Short List Program Name Institution Name

 

 MSc Public Health  

 MSc Public Relations  

 MSc Marketing  

 MSc Management  

 MSc International Logistics and Supply Chain
Management  

 MSc International Business and Enterprise  

 MSc Human Resource Management  

 MSc Forensic Audit and Accounting  

 MSc Engineering Management  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Electronics and Information Technology  

 MSc Computer Systems Security  

 MSc Civil Engineering and Environmental
Management  

 MSc Civil and Structural Engineering  

 MSc Aeronautical Engineering  

 MSc Project Management  

 MSc Human Resources Management  

  

 MSc Sport, Health and Exercise Science  

 MSc Specialist Community Public Health Nursing
(School Nursing)  

 MSc Specialist Community Public Health Nursing
(Health Visiting)  

 MSc Public Health  

 MSc Public Health  

 MSc Wildlife and Conservation Management  

 MSc Analytical and Forensic Science  

 MSc Strategic Procurement Management  

 MSc Public Relations  

 MSc Public Relations  

 MSc Psychology by Research  

 MSc Marketing  

 MSc Marketing  

 MSc Management  

 MSc Management  

 MSc International Logistics and Supply Chain
Management  

 MSc International Logistics and Supply Chain
Management  

 MSc International Business and Enterprise  

 MSc International Business and Enterprise  

 MSc Human Resource Management  

 MSc Human Resource Management  

 MSc Health and Public Service Management  

 MSc Forensic Audit and Accounting  

 MSc Forensic Audit and Accounting  

 MSc Engineering Management  

 MSc Engineering Management  

 MSc Crime and Justice  

 MSc Accounting (September Start)  

 Postgraduate Diploma in Legal Practice  

 MSc Safety, Health and Environmental Management
(September Start)  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Electronics and Information Technology  

 MSc Electronics and Information Technology  

 MSc Construction Project Management (September
Start)  

 MSc Computing and Information Systems  

 MSc Computer Systems Security  

 MSc Computer Systems Security  

 MSc Computer Forensics  

 MSc Civil Engineering and Environmental
Management  

 MSc Civil Engineering and Environmental
Management  

 MSc Civil and Structural Engineering  

 MSc Civil and Structural Engineering  

 MSc Aeronautical Engineering  

 MSc Aeronautical Engineering  

 MSc Music Engineering and Production  

 MA Graphic Communication  

 MA Drama  

 MA Arts Practice (Fine Art)  

 MA Arts Practice (Art, Health and Wellbeing)  

 MBA (Master of Business Administration)
(September Start)  

 MSc Project Management  

 MSc Project Management  

 MSc Finance and Investment (September Start)  

 PGCE Secondary Design and Technology with QTS  

 MSc in Sports Coaching and Performance  

 MA TESOL (Teaching English to Speakers of Other
Languages)  

 MA Working for Children and Young People (Youth
Work Initial Qualifying)  

 MA Documentary Photography  

 MSc Strategic Digital Marketing  

 MA CAMH (Child and Adolescent Mental Health)  

 MA Animation  

 MSc Cyber Security  

 MA History by Research  

 MA History by Research  

 MA Games Enterprise  

 MSc Human Resources Management  

 MSc Human Resources Management  

 LLM (Master of Laws)  

 MA Songwriting and Production  

 MSc Global Governance  

 MSc Working with Adult and Young Offenders  

 Postgraduate Certificate in Education – Post
Compulsory Education and Training  

 MA Education (Innovation in Learning and
Teaching)  

 MSc International Banking and Finance  

 MA Leadership and Management (Education)  

 

 MSc Sports Coaching and Performance  

 MA Leadership in Sport  

 MSc Accounting (February Start)  

 MSc Finance and Investment (February Start)  

 

 

BSc (Hons) Aircraft Maintenance Engineering  

 Master of Chiropractic  

 BSc (Hons) Sports Coaching and Performance
(Top-up)  

 BSc (Hons) Sports and Exercise Science  

 BSc (Hons) Social Work  

 BSc (Hons) Rugby Coaching and Performance  

 BSc (Hons) Police Sciences  

 BSc (Hons) Natural History  

 BSc (Hons) Medical Sciences  

 BSc (Hons) International Wildlife Biology  

 BSc (Hons) Human Biology  

 BSC (Hons) Geology and Physical Geography  

 BSc (Hons) Geology  

 BSc (Hons) Geography  

 BSc (Hons) Forensic Science with Criminology  

 BSc (Hons) Forensic Science  

 BSc (Hons) Forensic Biology  

 BSc (Hons) Football Coaching and Performance  

 BSc (Hons) Childhood Studies (Top Up)  

 BSc (Hons) Chemistry  

 BSc (Hons) Biology  

 Bachelor of Nursing (Hons) (Mental Health)
(September Entry)  

 Bachelor of Nursing (Hons) (Learning
Disabilities)  

 Bachelor of Nursing (Hons) (Child Health)  

 Bachelor of Nursing (Hons)(Adult) (September
Entry)  

 Bachelor of Midwifery (Hons) Registered Midwife  

 LLB Law (Hons) Accelerated Route  

 LLB (Hons) Law  

 HND Business Studies  

 BSc (Hons) Sport Psychology  

 BSc (Hons) Psychology with Criminology and
Criminal Justice  

 BSc (Hons) Psychology  

 BA (Hons) Public Services  

 BA (Hons) Marketing  

 BA (Hons) Logistics and Supply Chain Management  

 BA (Hons) International Business (Top Up)  

 BA (Hons) Forensic Accounting  

 BA (Hons) Event Management  

 BA (Hons) English  

 BA (Hons) Business Studies (Top Up)  

 BA (Hons) Business Management  

 BA (Hons) Business Management  

 BA (Hons) Business and Supply Chain Management
(Top Up)  

 BA (Hons) Business and Marketing (Top Up)  

 BA (Hons) Business and Human Resource Management
(Top Up)  

 BA (Hons) Business and Finance (Top Up)  

 BA (Hons) Business and Accounting (Top Up)  

 BA (Hons) Accounting and Finance  

 BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial
Management  

 BSc (Hons) Mathematics  

 BSc (Hons) Sound and Live Event Production  

 BSc (Hons) Lighting Design and Technology  

 BSc (Hons) Information Communication Technology  

 BSc (Hons) Computer Security  

 BSc (Hons) Computer Science  

 BSc (Hons) Computer Games Development  

 BSc (Hons) Computer Forensics  

 BSc (Hons) Civil Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
 

 BEng (Hons) Civil Engineering  

 BEng (Hons) Aeronautical Engineering  

 BSc (Hons) Creative Industries (Popular Music
Technology) (Top-Up)  

 BA (Hons) Visual Effects and Motion Graphics  

 BA (Hons) TV and Film Set Design  

 BA (Hons) Theatre and Drama  

 BA (Hons) Photography  

 BA (Hons) Performance and Media  

 BA (Hons) Media, Culture and Journalism  

 BA (Hons) Media Production  

 BA (Hons) Journalism  

 BA (Hons) Interior Design  

 BA (Hons) Graphic Communication  

 BA (Hons) Game Art  

 BA (Hons) Film Studies  

 BA (Hons) Fashion Promotion  

 BA (Hons) Fashion Design  

 BA (Hons) Computer Animation  

 BSc (Hons) Sound and Live Event Production
(Including Foundation Year)  

 BSc (Hons) Lighting Design and Technology
(Including Foundation Year)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering (Including
Foundation Year)  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
(Including Foundation Year)  

 BSc (Hons) Civil Engineering (Including
Foundation Year)  

 BSc (Hons) Aircraft Maintenance Engineering
(Including Foundation Year)  

 BEng (Hons) Aeronautical Engineering (Including
Foundation Year)  

 BMus (Hons) Contemporary Music Performance  

 BSc (Hons) Computer Science (Including Foundation
Year)  

 BSc (Hons) Computer Games Development (Including
Foundation Year)  

 BSc (Hons) Computer Forensics (Including
Foundation Year)  

 BA (Hons) Fashion Marketing and Retail Design  

 BA (Hons) Photojournalism  

 BSc (Hons) Secondary Science with ICT with QTS  

 BSc (Hons) Secondary Science with Mathematics
with QTS  

 BSc (Hons) Secondary Mathematics with ICT with
QTS  

 BA (Hons) History  

 BA (Hons) Music Business  

 BA (Hons) Illustration  

 BA (Hons) Film  

 BSc (Hons) Information Communication Technology
(Including Foundation Year)  

 BSc (Hons) Electrical and Electronic Engineering
(Top Up)  

BA (Hons) Performing Arts  

 BA (Hons) Youth and Community Work  

 BSc (Hons) Secondary Mathematics with Science
with QTS  

 Certificate of Higher Education: Introduction to
Secondary Teaching  

 BA (Hons) English and Creative Writing  

 BA (Hons) Documentary Photography  

 BA (Hons) Advertising Design  

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice  

 BSc (Hons) Analytical and Forensic Science (Top
Up)  

 BSc (Hons) Forensic Investigation  

 BA (Hons) Animation (2D and Stop Motion)  

 BA (Hons) Computer Games Design  

 BA (Hons) Creative and Therapeutic Arts  

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice and
Youth Justice  

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice and
Sociology  

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice with
Psychology  

 LLB (Hons) Law with Criminology and Criminal
Justice  

 BA (Hons) Dance  

 BA (Hons) Early Years Education and Practice
(with Early Years Practitioner status)  

 BSc (Hons) Childhood Development  

LLB (Hons) Legal Practice (Exempting)  

 BSc (Hons) Psychology with Behavior Analysis  

 BSc (Hons) Psychology with Counselling  

 BSc (Hons) Health and Social Care Management  

 BA (Hons) Primary Studies with QTS  

 BSc (Hons) Secondary Design and Technology with
QTS  

 BA (Hons) Youth and Community Work (Youth
Justice)  

 BSc (Hons) Psychology with Developmental
Disorders  

 BA (Hons) Accounting and Finance (Sandwich Years)
 

 BA (Hons) Forensic Accounting (Sandwich year)  

 BA (Hons) Business Management (Sandwich year)  

 BA (Hons) Business Management (Sandwich year)  

 BA (Hons) Event Management (Sandwich year)  

 BA (Hons) Human Resource Management (Sandwich
Year)  

 BA (Hons) Logistics and Supply Chain Management (Sandwich
Year)  

 BA (Hons) Marketing (Sandwich Year)  

 BSc (Hons) Computer Science (Sandwich year)  

 BSc (Hons) Computer Forensics (Sandwich Year)  

 BSc (Hons) Computer Games Development (Sandwich
Year)  

 BSc (Hons) Computer Security (Sandwich Year)  

 BSc (Hons) Information Communication Technology
(Sandwich Year)  

 BA (Hons) Fashion Design (Sandwich Year)  

 BA (Hons) Fashion Promotion (Sandwich year)  

 BA (Hons) Graphic Communication (Sandwich Year)  

 BA (Hons) Interior Design (Sandwich year)  

 BEng (Hons) Aeronautical Engineering (Sandwich
year)  

 BEng (Hons) Civil Engineering (Sandwich Year)  

 BSc (Hons) Civil Engineering (Sandwich Year)  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
(Sandwich year)  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering (Sandwich
Year)  

 BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial
Management (Sandwich Year)  

 BSc (Hons) Aircraft Maintenance Engineering (Top-
UP)  

 BSc (Hons) Biology (Including Foundation Year)  

 BSc (Hons) Chemistry (Including foundation year)  

 BSc (Hons) Computer Applications Development  

 BSc (Hons) Computer Applications Development
(Sandwich year)  

 BSc (Hons) Computer Applications Development
(Including Foundation Year)  

 BSc (Hons) Computer Security (Including
Foundation Year)  

 BSc (Hons) Forensic Science (Including Foundation
Year)  

 BSc (Hons) Forensic Science with Criminology
(Including foundation year)  

 BSc (Hons) Geography (Including Foundation Year)  

 BSc (Hons) Geology (Including foundation year)  

 BSc (Hons) Human Biology (Including foundation
year)  

 BSc (Hons) Natural History (Including foundation
year)  

 BSc (Hons) Pharmaceutical Science (Including
Foundation Year)  

 MComp (Hons) Computer Applications Development  

 MSci Pharmaceutical Science  

 BA (Hons) Popular and Commercial Music  

 BSc (Hons) Sociology  

 BSc (Hons) Strength and Conditioning  

 BSc Police Sciences (including Foundation Year)  

 Master (Hons) of Chiropractic (Including
Foundation Year)  

 BSc (Hons) Medicinal and Biological Chemistry  

 BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial
Management (Including Foundation Year)  

 BA (Hons) Hotel and Hospitality Management  

 BSc (Hons) Applied Cyber Security  

 BA (Hons) Working with Children and Families  

 BSc (Hons) Mechanical Engineering  

 BA (Hons) Sports Journalism  

 BSc (Hons) Mathematics (Including Foundation
Year)  

 BA (Hons) Counselling and Therapeutic Practice  

 MComp Information Communication Technology  

 BSc (Hons) Football Coaching, Development and
Administration (September Start)  

 BSc (Hons) Psychology (Including foundation year)
 

 BA (Hons) Public Services (Including Foundation
Year)  

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.southwales.ac.uk/courses/