انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Waterloo

درباره دانشگاه:
دانشگاه Waterloo در سال 1957 تاسیس شده است و یک دانشگاه تخصصی پژوهشی است که به طور مداوم به عنوان یکی از بهترین موسسات آموزشی کانادا شناخته می شود. این دانشگاه در کانادا آمار بالاترین میزان استخدام پس از فارغ التحصیلی را دارد. دانشگاه واترلو علاوه بر شهرت خود برای پیشرفت و نوآوری تحقیقاتی، عضو گروه معتبر U15 از دانشگاه های تحقیقاتی در کانادا می باشد.
رنکینگ:
– دانشگاه Waterloo طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 88 است .
– دانشگاه Waterloo در کانادا رتبه 5 دارد.

دانشکده اصلی:

واترلو

دانشکده ها:

Kitchener, Stanford, Cambridge

تعداد دانشجویان:
35,000

دپارتمان ها
علوم پایه
علوم سلامت
هنر
مهندسی
محیط زیست
ریاضیات

خوابگاه دانشجویی:
https://uwaterloo.ca/housing/

قرارداد با IDP:
ESL + UG
رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Actuarial Science –
MActSc

Actuarial Science –
MMath

Anthropology – MA
(Public Issues)

Applied Mathematics –
MMath

​Applied Mathematics – MMath (Quantum
Information)

Applied Mathematics –
MMath (Water)

Architecture – MArch

Architecture – MArch
(Water)

Biology – MSc

Biology – MSc (Water)

Biostatistics – MMath

Business,
Entrepreneurship and Technology – MBET

Business and
Entrepreneurship – GDip

​Catholic Thought – MCT (St. Jerome’s
University)

Chemical Engineering
– MASc

Chemical Engineering
– MASc (Nanotechnology)

Chemical Engineering
– MASc (Water)

Chemical Engineering
– MEng

Chemistry – MSc

Chemistry – MSc
(Co-op)

Chemistry – MSc
(Nanotechnology)

Chemistry – MSc
(Quantum Information)

Civil Engineering –
MASc

Civil Engineering –
MASc (Water)

Civil Engineering –
MEng

Civil Engineering –
MEng (Nuclear Engineering)

Classical Studies –
MA

Climate Change – MCC

Combinatorics and
Optimization – MMat

Combinatorics and
Optimization – MMath (Co-op)

Combinatorics and
Optimization – MMath (Quantum Information)

Computational
Mathematics – MMath

Computer Science –
MMath

Computer Science –
MMath (Quantum Information)

Development Practice
– MDP

Digital Experience
Innovation – MDEI

Earth Sciences – MSc

Earth Sciences – MSc
(Water)

Economic Development
and Innovation – MEDI

Economics – MA

Economics – MA (Co-op

Economics – MA
(Water)

Economics – MA
(Water) (Co-op)

Electric Power
Engineering – GDip – ONLINE

Electrical and
Computer Engineering – MASc

​Electrical and Computer Engineering – MASc
(Nanotechnology)

Electrical and
Computer Engineering – MASc (Quantum Information)

Electrical and
Computer Engineering – MEng

​Electrical and Computer Engineering – MEng
(Electric Power Engineering) – ONLINE

English – MA
(Experimental Digital Media)

English – MA
(Experimental Digital Media) (Co-op)

English – MA
(Literary Studies)

English – MA
(Literary Studies) (Co-op

English – MA
(Rhetoric and Communication Design)

English – MA
(Rhetoric and Communication Design) (Co-op)

Environment and
Business – MEB – ONLINE

Fine Arts – MFA
(Studio Art)

French Studies – MA

Geography – MA

Geography – MA
(Water)

Geography – MES

Geography – MES
(Water)

Geography – MSc

Geography – MSc
(Water)

German – MA

German – MA
(Intercultural German Studies)

Global Governance –
MA

History – MA

Kinesiology – MSc

Kinesiology – MSc
(Coursework)

Management Sciences –
MASc

Management Sciences –
MMSc

Mathematics for
Teachers – MMT – ONLINE

Mechanical and
Mechatronics Engineering – MASc

Mechanical and
Mechatronics Engineering – MASc (Nanotechnology)

Mechanical and
Mechatronics Engineering – MEng

Peace and Conflict
Studies – MPACS (Conrad Grebel University College)

Pharmacy – MSc

Philosophy – MA

Physics – MSc

Physics – MSc
(Nanotechnology)

Physics – MSc
(Quantum Information)

Planning – MA

Planning – MES

Political Science –
MA

Psychology – MA

Psychology – MASc
(Applied Psychology)

Psychology – MASc
(Developmental and Communication Science)

Public Health and
Health Systems – MSc

Public Health and
Health Systems – MSc (Water)

Public Service – MPS

Public Service – MPS
(Co-op)

Pure Mathematics –
MMath

Quantitative Finance
– MQF

Recreation and
Leisure Studies – MA

Social and Ecological
Sustainability – MES

Social and Ecological
Sustainability – MES (Water)

Sociology – MA

Sociology – MA
(Co-op)

Statistics – MMath

Sustainability
Management – MES

Sustainability
Management – MES (Water)

Systems Design
Engineering – MASc

Systems Design
Engineering – MASc (Nanotechnology)

Systems Design
Engineering – MEng

Taxation – MTax

Theological Studies –
MTS (Conrad Grebel University College)

Vision Science – MSc

 

 

Accounting and
Financial Management

Anthropology

Classical Studies

Computing and
Financial Management

Economics

English

Fine Arts

French

German

Global Business and
Digital Arts

History

Arts

Arts and Business

Legal Studies

Liberal Studies

Medieval Studies

Music

Peace and Conflict
Studies

Philosophy

Political Science

Psychology

Religious Studies

Sexuality, Marriage,
and Family Studies

Social Development
Studies

Sociology

Spanish

Speech Communication

Theatre and
Performance

Women’s Studies

Architectural
Engineering

Architecture

Biomedical
Engineering

Chemical Engineering

Civil Engineering

Computer Engineering

Electrical
Engineering

Environmental Engineering

Geological
Engineering

Management
Engineering

Mechanical
Engineering

Mechatronics
Engineering

Nanotechnology
Engineering

Software Engineering

Systems Design Engineering

Architectural
Engineering

Architecture

Biomedical
Engineering

Chemical Engineering

Civil Engineering

Computer Engineering

Electrical
Engineering

Environmental Engineering

Environment and
Business

Environment,
Resources and Sustainability

Geography and
Aviation

Geography and
Environmental Management

Geomatics

International
Development

Knowledge Integration

Planning

Mathematics

Data Science

Information
Technology Management

Computing and
Financial Management

Mathematics/Business
Administration

Information
Technology Management

Mathematics/Chartered
Professional Accounting Mathematics/Financial Analysis and Risk Management

Mathematics

Actuarial Science

Applied Mathematics

Combinatorics and
Optimization

Computational
Mathematics

Data Science

Mathematical
Economics

Mathematical Finance

Mathematical
Optimization

Mathematical Physics

Mathematics Teaching

Pure Mathematics

Statistics

Statistics for Health

Biotechnology/Chartered
Professional Accounting

Biotechnology/Economics

Environmental Science

Science

Life Sciences

Biochemistry

Biology

Biomedical Sciences

Life Physics

Psychology

Physical Sciences

Chemistry

Earth Sciences

Materials and
Nanoscience

Mathematical Physics

Medicinal Chemistry

Physics

Physics and Astronomy

Science and Aviation

Science and Business

Optometry

Pharmacy

Social Work

 :جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید
https://uwaterloo.ca/future-students/admissions/application-deadlines