انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Sunderland

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه Sunderland  در سال 1992 تاسیس شده است و یک دانشگاه نوپا و مدرن است که دارای استانداردهای عالی آموزش، تحقیق و پشتیبانی با ارتباط قوی با صنعت و کسب و کار است. ساندرلند هزاران دانش آموز از سراسر جهان را جذب می کند و هزینه تحصیل و زندگی در آن بسیار معقول است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Sunderland طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 2129  است .
  • دانشگاه Sunderland در انگلستان رتبه  111 دارد.

 

دانشکده اصلی:

Sunderland

 تعداد دانشجویان:                       

16000

 

دپارتمان ها

علوم کاربردی

هنر

حقوق و مدیریت

آموزش و جامعه

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.sunderland.ac.uk/about/accommodation/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Social Work MA  

 Sports Journalism MA  

 Public Relations MA  

 Journalism MA  

 Magazine Journalism MA  

 Media and Cultural Studies MA  

 Film and Cultural Studies MA  

 PGCE Science with Physics – Secondary Education
with QTS  

 PGCE Primary Education PGCE  

 Mathematics Education – 1 Year with QTS PGCE  

 Computer Science Secondary Education PGCE  

 PGCE Science with Biology Secondary Education  

 PGCE English Secondary Education  

 Business Secondary Education PGCE  

 Science with Physics Secondary Education PGCE  

 Geography Secondary Education PGCE  

 Radio MA  

 Nursing MSc  

 Education (Generic) MA  

 Teaching English to Speakers of Other Languages
(TESOL) MA  

 Nursing MSc (London Campus)  

 MSc Practice Development  

 Historical Research MA  

 Science with Chemistry Secondary Education PGCE  

 Sport and Exercise Sciences MSc  

 Environment, Health and Safety MSc  

 Psychological Research Methods MSc  

 Master of Business Administration MBA (London
Campus)  

 Master of Business Administration (Supply Chain
Management) MBA (London Campus)  

 Master of Business Administration (Marketing) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (HRM) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (Finance) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (Dissertation
only) MBA  

 Tourism and Hospitality MSc  

 Tourism and Events MSc  

 Public Health MSc  

 Project Management MSc  

 Photography MA  

 Master of Business Administration (Supply Chain
Management) MBA  

 Master of Business Administration (Marketing) MBA
 

 Master of Business Administration (Finance) MBA  

 Master of Business Administration MBA  

 Criminal Law and Procedure LLM  

 International Management MA  

 Human Resource Management (CIPD Accredited) MSc  

 Fine Art MA  

 Engineering Management MSc  

 Drug Discovery and Development MSc  

 Design MA  

 Curating MA  

 Tourism and Hospitality MSc (London Campus)  

 Pharmaceutical Sciences for the Overseas
Pharmacist Assessment Program MSc/PgDip  

 Master of Business Administration MBA (London
Campus)  

 Master of Business Administration (Top-Up) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (Supply Chain
Management) MBA (London Campus)  

 Master of Business Administration (Marketing) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (Enterprise and
Innovation) MBA  

 Master of Business Administration (HRM) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (Hospitality
Management) MBA  

 Master of Business Administration (Finance) MBA
(London Campus)  

 Pharmaceutical and Biopharmaceutical Formulations
MSc  

 Master of Business Administration (Dissertation
only) MBA  

 Tourism and Hospitality (Dissertation only) MSc
(London Campus)  

 Psychology MSc  

 Marketing MA (London Campus)  

 Tourism and Hospitality MSc (London Campus)  

 Master of Business Administration MBA (London
Campus)  

 Master of Business Administration (Top-Up) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (Supply Chain
Management) MBA (London Campus)  

 Master of Business Administration (Marketing) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (HRM) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Administration (Finance) MBA
(London Campus)  

 Master of Business Management MBM (London Campus)
 

 Media Production (Film and Television) MA  

 Finance and Management MSc (London Campus)  

 Master of Business Administration (Dissertation
only) MBA  

 Tourism and Hospitality (Dissertation only) MSc
(London Campus)  

 Public Health MSc – London Campus  

 Public Health MSc – London Campus  

 Public Health MSc – London Campus  

 Legal Practice LLM  

 Law LLM  

 International Human Rights LLM  

 Commercial Law and International Trade LLM  

 Participatory Arts and Media MA  

 Master of Business Administration (HRM) MBA  

 Glass and Ceramics MA  

 Digital Marketing and Data Analytics MSc  

 Finance and Management MSc  

 Operations and Logistics Management MSc  

 Marketing MA  

 Integrated Marketing Communications MA  

 Master of Business Administration (Creative and
Cultural Industries) MBA  

 Master of Business Management MBM  

 Extended Award MA/MBM/MSc

Extended Award MA/MBM/MSc  

 International Business Management MSc  

 Data Science MSc  

 Cybersecurity MSc  

 Health, Safety and Wellbeing MSc  

 Manufacturing Engineering MSc

Social Work BA (Hons)  

 Healthcare Sciences: Physiological Sciences/Life
Sciences BSc (Hons)  

 Primary Education with QTS BA (Hons)  

 Pharmacy MPharm  

 Modern Foreign Languages Education with QTS BA
(Hons)  

 Physics with Mathematics Education (11-16) with
QTS BA (Hons)  

 Physics with Mathematics Education (11-16) with
QTS BA (Hons)  

 Tourism Management BSc (Hons)  

 Sports Journalism BA (Hons)  

 Sport and Exercise Sciences BSc (Hons)  

 Physiological Sciences BSc (Hons)  

 Photography, Video and Digital Imaging BA (Hons)  

 Performing Arts BA (Hons)  

 Network Computing BSc (Hons)  

 Music (1 Year Top-Up) BA (Hons)  

 Media, Culture and Communication BA (Hons)  

 Broadcast Media Production BA (Hons)  

 Mechanical Engineering BEng (Hons)  

 Mathematics Education (11-16 years) with QTS BSc
(Hons)  

 Mass Communications (Top-Up) BA (Hons)  

 LLB Law Bachelor of Law  

 Journalism BA (Hons)  

 International Tourism and Hospitality Management
BSc (Hons)  

 Information Communication Technology (ICT) BSc
(Hons)  

 Illustration and Design BA (Hons)  

 Games Software Development BSc (Hons)  

 Fine Art BA (Hons)  

 Film and Media BA (Hons)  

 Fashion Product and Promotion BA (Hons)  

 Fashion Journalism BA (Hons)  

 Events Management BA (Hons)  

 Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)
 

 Digital Film Production BA (Hons)  

 Computer Science BSc (Hons)  

 Cybersecurity and Digital Forensics BSc (Hons)  

 Business and Marketing Management BA (Hons)  

 Business and Human Resource Management BA (Hons)  

 Biopharmaceutical Science BSc (Hons)  

 Biomedical Science BSc (Hons)  

 Automotive Engineering BEng (Hons)  

 Accounting and Finance (ACCA Exemption) BA (Hons)
 

 Public Health BSc (Hons)  

 Dance (Top-up) BA (Hons)  

 Business and Management BA (Hons)  

 Business and Financial Management BA (Hons)  

 Computing BSc (Hons)  

 Manufacturing Engineering BEng (Hons)  

 Cosmetic Science BSc (Hons)  

 Events Management BA (Hons) – London Campus  

 Physical Education and Sports Coaching BA (Hons)  

 Artist Designer Maker: Glass and Ceramics BA
(Hons)  

 Art and Design Extended BA (Hons)  

 TESOL and English Language BA  

 Mechanical Engineering MEng  

 Psychology with Counselling BSc (Hons)  

 Psychology BSc (Hons)  

 History BA (Hons)  

 Health and Social Care BSc (Hons)  

 Community and Youth Work Studies BA (Hons)  

 Events Management BA (Hons) – London Campus  

 Practice Development (Top-Up) BSc (Hons)  

 Politics and History BA  

 Social Media Management BA (Hons)  

 French and Spanish BA (Hons)  

 Events Management Extended BA (Hons) – London
Campus  

 Events Management Extended BA (Hons) – London
Campus  

 Health and Social Care BSc (Hons) (Top-Up) –
London Campus  

 Screen Performance BA (Hons)  

 Biochemistry BSc (Hons)  

 Medicinal Chemistry BSc (Hons)  

 English BA (Hons)  

 Criminology BSc (Hons)  

 Animation and Games Art BA (Hons)  

 Health and Social Care BSc (Hons) (Top-Up) –
London Campus  

 Health and Social Care BSc (Hons) (Top-Up) –
London Campus  

 International Tourism and Hospitality Management
(Top-Up) BSc (Hons) (London Campus)  

 Banking and Finance (Top-Up) BA (Hons) – London
Campus  

 Sports Coaching BSc (Hons)  

 Nursing (Top-Up) BSc (Hons)  

 Manufacturing Engineering (1 Year Top-Up) BEng
(Hons)  

 Drama (1 Year Top-Up) BA (Hons)  

 Computer Systems Engineering (Top-Up) BSc (Hons)  

 Community Music (Level 3 Entry Only) BA (Hons)  

 Business Management (Top-Up) BA (Hons)  

 Business Law (Top-Up) BA (Hons)  

 Business and Marketing (Top-Up) BA (Hons)  

 Banking and Finance (Top-Up) BA (Hons)  

 Applied Business Computing (Top-Up) BSc (Hons)  

 Accounting and Financial Management (Top-Up) BA
(Hons)  

 Exercise, Health and Fitness BSc (Hons)  

 Business and Management BA (Hons) – London Campus
 

 Accounting and Financial Management (Top-Up) BA
(Hons) (London Campus)  

 Network Systems (Top-Up) BSc (Hons)  

 Graphic Design BA (Hons)  

 International Tourism and Hospitality Management
(Top-Up) BSc (Hons) (London Campus)  

 Business Management (Top-Up) BA (Hons) (London
Campus)  

 Jazz, Popular and Commercial Music BMus (Hons)  

 Education Studies BA (Hons)  

 International Tourism and Hospitality Management
BSc (Hons) (London Campus)  

 Accounting and Finance (ACCA Exemption) BA (Hons)
– London Campus *

Banking and Finance (Top-Up) BA (Hons) – London
Campus  

 Education Studies BA (Hons)  

 Education and Curriculum Studies (Top-Up) BA
(Hons)  

 Sociology BSc (Hons)  

 Business and Management BA (Hons) – London Campus
 

 International Tourism and Hospitality Management
(Top-Up) BSc (Hons) (London Campus)  

 BSc (Hons) Nursing (Top-Up) (London Campus)  

 Business Management (Top-Up) BA (Hons) (London
Campus)  

 International Tourism and Hospitality Management
BSc (Hons) (London Campus)  

 Accounting and Finance (ACCA Exemption) BA (Hons)
– London Campus  

 Banking and Finance (Top-Up) BA (Hons) – London
Campus  

 International Tourism and Hospitality Management
Extended BSc (Hons) – London Campus  

 International Tourism and Hospitality Management
Extended BSc (Hons) – London Campus  

 Business and Management Extended BA (Hons)-
London Campus  

 Business and Management Extended BA (Hons)-
London Campus  

 Forensic Psychology BSc (Hons)  

 Psychology with Clinical Skills BSc (Hons)  

 Psychology with Health and Wellbeing BSc (Hons)  

 Childhood Studies (0-11 years) BA (Hons)  

 Business and Economics BA (Hons)  

 Accounting and Financial Management (Top-Up) BA
(Hons) (London Campus)

 

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.sunderland.ac.uk/study/subject-areas/