انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Victoria University of Wellington

درباره دانشگاه:

دانشگاه Victoria University of Wellington در سال 1899 تاسیس شده است، مدارک ویکتوریا جامع و انعطاف پذیر هستند، و دانش جویان می توانند از طیف گسترده ای از دوره های آموزش بهره مند شوند

 

رنکینگ:

–  دانشگاه VUW طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 1074  است .

–   دانشگاه VUW در نیوزیلند رتبه 7دارد.

 

دانشکده اصلی:                                                          تعداد دانشجویان:                       

ولینگتون                                                                      21500

 

دپارتمان ها:

معماری و طراحی

مدیریت و اقتصاد

آموزش

مهندسی

علوم اجتماعی و انسانی

حقوق

علوم پایه

زبان

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.victoria.ac.nz/accommodation/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of
Architecture (by research)

Master of Design (by
research)

Master of
Architecture (Professional)

Master of Building
Science

Master of Design
Innovation

Master of Design
Technology

Master of Interior
Architecture

Master of Landscape
Architecture

Master of Fine Arts (Creative Practice)

Master of Applied
Finance

Master of Business
Administration

Master of Commerce by
thesis

Master of Commerce by
coursework

Master of
e-Government

Master of Global
Marketing

Master of Global
Management

Master of Information
Management

Master of Information
Studies

Master of
International Trade

Master of Māori
and Indigenous Business

Master of
Professional Accounting

Master of
Professional Business Analysis

Master of
Professional Economics

Master of Public
Management

Master of Public
Policy

Master of Tourism
Management by coursework and research

Master of Tourism Management by thesis

Master of Arts in
Education (by research)

Master of Education

Master of Educational
Psychology

Master of Secondary
School Leadership

Master of Teaching
and Learning (Primary)

Master of Teaching and Learning

Master of Engineering
by thesis

Master of Engineering
by thesis and coursework

Master of Software
Development

Master of Engineering Practice

Master of Health Care

Master of Health
Research

Master of Nursing Science

Master of Arts (120
points)

Master of Arts (180
points)

Master of Fine Arts
(Creative Practice)

Master of
International Relations

Master of
International Trade

Master of Migration
Studies

Master of Museum and
Heritage Studies

Master of Music

Master of Musical
Arts

Master of Music
Therapy

Master of Philosophy,
Politics and Economics

Master of Political
Science

Master of Strategic Studies

Master of
International Trade

Master of Laws

Master of Clinical
Research (by research)

Master of Innovation
and Commercialization

Master of Applied
Statistics

Master of Biomedical
Science by coursework and thesis

Master of Biomedical
Science by thesis

Master of Clinical
Immunology

Master of Computer
Science

Master of
Conservation Biology

Master of Science by
thesis (MSc)

Master of Development
Studies

Master of Drug
Discovery and Development

Master of
Environmental Studies

Master of Geographic
Information Science

Master of
International Trade

Master of Marine
Conservation

Master of Meteorology

Master of Science by
coursework and thesis

Master of Science in Society

Bachelor of Architectural Studies

Bachelor of Arts

Bachelor of Biomedical Science

Bachelor of Building Science

Bachelor of Commerce

Bachelor of Design
Innovation

Bachelor of Education
(Teaching) Early Childhood

Bachelor of
Engineering with

Bachelor of Health

Bachelor of Laws

Bachelor of Music

Bachelor of Science

Bachelor of Tourism
Management

 

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.victoria.ac.nz/study/programmes-courses