انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه  Leeds

درباره دانشگاه:

دانشگاه  Leeds در سال 1831 تاسیس شده است و یکی از 24 دانشگاه تحقیقاتی جهانی است که گروه راسل را تشکیل می دهند. بیش از 750 دوره مختلف در دانشگاه لیدز وجود دارد، همچنین تعداد زیادی از برنامه های افتخاری مشترک دارد که در آن دو رشته می توانند ترکیب شوند

رنکینگ:

  • دانشگاه Leeds طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 95  است .
  • دانشگاه Leeds  در انگلستان رتبه  8 دارد.

 

دانشکده اصلی :

Leeds

تعداد دانشجویان:                       

30000

 

دپارتمان ها

هنر، علوم انسانی و فرهنگ

علوم زیستی

مدیریت

آموزش، حقوق و علوم اجتماعی

مهندسی

محیط زیست

ریاضیات و فیزیک

علوم سلامت و پزشکی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://accommodation.leeds.ac.uk/

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MSc Social Work  

 MA Journalism and Media Communications  

 Master of Public Health  

 Master of Public Health  

 PgDip Pharmacy (Overseas Pharmacists Assessment
Program)  

 MSc Advancing Clinical Pharmacy Practice  

 MA Creative Writing  

 MSc Music and Sound for Film and Games  

 MA Photography  

 MSc Software Engineering  

 MA Fashion  

 MA Art Therapy  

 MSc Software Engineering  

 MSc Research Methods in Psychology  

 MSc Psychology (Conversion Course)  

 MSc Occupational Psychology  

MSc Business Psychology  

 MSc Pharmacology  

 MSc Music and Sound Technology (Audio
Programming)  

 MA English Literature – Modern Literary Cultures  

 MA Human Resource Management  

 MSc Water and Environmental Management    

 MSc Sustainable Planning    

 MSc Environmental Management  

 Artificial Intelligence with Robotics MSc  

 MSc Project Management  

 MSc Marketing  

 MSc International Tourism and Hospitality
Management  

 Msc International Business (Sandwich)  

 MSc Accounting and Financial Management  

 MSc Molecular Biology  

 MSc Biotechnology  

 MA Product Design  

 MA Interior Architecture and Design  

 MA Illustration  

 MA Graphic Design  

 MA Fine Art  

 MA Contemporary Textiles  

 MSc Finance and Investment Management  

 MSc Music and Sound Technology (Audio
Engineering)  

 MA Animation  

 MA Games Art and Design  

 MSc Sustainable Planning and Transport   

 MSc Environmental Management for Agriculture  

 MSc Research in Clinical Psychology  

 MSc Sustainable Planning and Environmental
Management  

 MA Teaching English to Speakers of Other
Languages  

 MSc Business Analysis and Consultancy  

 MSc Cardiology and Stroke  

MA Digital Media Arts  

 MSc Global Business  

 MSc Clinical Dermatology  

MSc Clinical Skin Integrity and Wound Management  

 MA Contemporary Crafts  

 MSc Health and Medical Simulation  

 Masters of Law LLM  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Radio and Mobile Communication Systems  

 MSc Embedded Intelligent Systems    

 Computer Networking Principles and Practice MSc  

 MSc Management  

 MSc Operations and Supply Chain Management  

 MSc Automotive Engineering  

 MSc Manufacturing Management  

 MSc Aerospace Engineering  

 Advanced Computer Science with Sandwich Placement
MSc  

 MSc Cyber Security    

 MSc Health and Medical Education    

 MA Education    

 MA Film and Television Production  

 MSc Power Electronics and Control  

MSc Microelectronics and Computer Engineering  

 MSc Mechatronics  

 MSc Communications and Information Engineering  

 MSc Engineering (Aerospace) (Far STEM)  

MSc Engineering (Aerospace) (Near STEM)  

 MSc Engineering (Automotive) (Far STEM)  

MSc Engineering (Automotive) (Near STEM)  

 MSc Engineering (Electrical and Electronics) (Far
STEM)  

 MSc Engineering (Electrical and Electronics) (Far
STEM)  

 MSc Engineering (Electrical and Electronics)
(Near STEM)  

 MSc Engineering (Electronics and Communications)
(Near STEM)  

 MSc Engineering (Manufacturing) (Far STEM)    

 MSc Engineering (Manufacturing) (Near STEM)  

 MSc Engineering (Mechanical) (Far STEM)  

 MSc Engineering (Mechanical) (Near STEM)  

 MSc Advancing Clinical Pharmacy Practice
(Extended Placement)  

 MSc (Sandwich) Finance and Investment Banking  

 MA Early Childhood Education  

 MA Early Childhood Education  

 MA Educational Leadership  

 MA Educational Leadership  

 MA Experience Design

BSc (Hons) Dietetics  

 BSc (Hons) Diagnostic Radiography and Imaging  

 BSc (Hons) Sports Studies with Business  

 BSc (Hons) Sports Therapy  

 BSc (Hons) Social Work  

 BSc (Hons) Business and Psychology  

 BA (Hons) History and Philosophy  

 BSc (Hons) Business and Mathematics  

 BA (Hons) Economics and Law  

 BA (Hons) Business and Journalism and Media
Cultures  

 BA (Hons) History  

 BA (Hons) History with New Media Publishing  

 BA (Hons) History with Film  

 BA (Hons) Philosophy and English Literature  

 BA (Hons) Humanities Open Program  

 BA (Hons) History with English Language Teaching  

 BA (Hons) History and English Language and
Communication  

 BA (Hons) English Literature  

 BA (Hons) English Literature with New Media
Publishing  

 BA (Hons) English Literature with Journalism  

 BA (Hons) English Literature with Film  

 BA (Hons) English Literature with English
Language Teaching  

 BA (Hons) English Literature and Philosophy  

 BA (Hons) English Literature and History  

 BA (Hons) English Language and Communication  

 BA (Hons) English Language and Communication with
New Media Publishing  

 BA (Hons) English Language and Communication with
Journalism  

 BA (Hons) English Language and Communication with
Film  

 BA (Hons) English Language and Communication with
Philosophy  

 BA (Hons) English Language and Communication with
History  

 BA (Hons) English Language and Communication and
English Literature  

 BA (Hons) Economics and Philosophy  

 BSc (Hons) Economics and Mathematics  

 BSc (Hons) Computing and Sports Studies  

 BSc (Hons) Computing and Law  

 BSc (Hons) Computing And
Philosophy  

 BSc (Hons) Computing and Mathematics  

 BA (Hons) Business and Computing  

 BA (Hons) English Language and Communication with
English Language Teaching  

 BA (Hons) History with German  

 BA (Hons) History with American Studies  

 BSc (Hons) Economics and Sports Studies  

 BA (Hons) History with Spanish  

 BA (Hons) History with Media Cultures  

 BA (Hons) History with Mandarin  

 BA (Hons) History with Journalism  

 BA (Hons) History with Japanese  

 BA (Hons) History with French  

 BA (Hons) English Language and Communication with
American Studies  

 BA (Hons) English Literature with any Two
Humanities Minors  

 BA (Hons) English Language & Communication
with Any Two Humanities Minors  

 BA (Hons) History with any two Humanities Minors  

 BA (Hons) English Language and Communication with
Public History  

 BA (Hons) English Language and Communication and
Journalism  

 BA (Hons) English Language and Communication and
Media  

 BA (Hons) English Language and Communication with
Religious Studies  

 BA (Hons) English Literature with American
Studies  

 BA (Hons) English Literature and Journalism  

 BA (Hons) English Literature and Media  

 BA (Hons) English Literature with Creative
Writing  

 BA (Hons) English Literature with Public History  

 BA (Hons) English Literature with Religious
Studies  

 BA (Hons) History and Media  

 BA (Hons) History with Public History  

 BA (Hons) History with Religious Studies  

 BA (Hons) Business and European Languages
(French, German, Italian, French)  

 BA (Hons) Business and History  

 BA (Hons) Business and Law  

 BA (Hons) Business and Eastern Languages  

 BSc (Hons) Computing with Human Geography  

 BSc (Hons) Economics with Human Geography  

 BA (Hons) English Language and Communication with
Creative Writing  

 BA (Hons) English Literature and English Language
and Communication  

 BA (Hons) History and English Literature  

 BA (Hons) History and Human Geography  

 BA (Hons) History and Law  

 BA (Hons) History with Creative Writing  

 BSc (Hons) Human Geography and Sports Studies  

 BA (Hons) English Literature with History  

 BA (Hons) English Language and Communication and
History  

 Bachelor of Laws LLB (Hons) (Accelerated)  

 BA (Hons) Business Administration (Top Up)  

 BA (Hons) Business Administration (Top Up)  

 BA (Hons) Business and Tourism  

 BSc (Hons) Philosophy and Sports Studies  

 BSc (Hons) Sports Studies  

 BSc (Hons) Sport and Exercise Science  

 BSc (Hons) Mathematics and Psychology  

 BSc (Hons) Psychology  

 BSc (Hons) Physics  

 BA (Hons) Philosophy  

 BA (Hons) Philosophy with Journalism  

 BA (Hons) Philosophy with English Language
Teaching  

 MPharm Pharmacy  

 BSc (Hons) Nursing (Adult)  

 BSc (Hons) Nursing (Adult)  

 BSc (Hons) Nursing (Adult) *  

 BSc (Hons) Music Composition and Technology  

 BSc (Hons) Music Composition and Technology for
Film and Games  

 BSc (Hons) Audio Recording and Production

MEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BSc (Hons) Mathematics  

 BSc (Hons) Financial Mathematics  

 BA (Hons) Law and Psychology  

 BA (Hons) Law and Philosophy  

 Bachelor of Laws LLB (Hons) Government and
Politics  

 Bachelor of Laws LLB (Hons) Government and
Politics  

 Bachelor of Laws LLB (Hons) Commercial Law  

 Bachelor of Laws LLB (Hons) Commercial Law  

 Bachelor of Laws LLB (Hons)  

 Bachelor of Laws LLB (Hons)  

 BA (Hons) Journalism and Media Cultures and Law  

 BSc (Hons) Journalism and Media Cultures and
Mathematics  

 BSc (Hons) Geography  

 BA (Hons) Philosophy with New Media Publishing  

 BA (Hons) Philosophy with Media Cultures  

 BA (Hons) Philosophy with Film  

 BSc (Hons) Human Geography with Environmental
Studies  

 BSc (Hons) Environmental Management and Ecology  

 BA (Hons) Philosophy and English Language and
Communication  

 BA (Hons) Mass Communications  

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
 

 BA (Hons) Model Design (Special Effects)  

 MEng (Hons) Computer Science  

 BSc (Hons) Computer Science (Networks)  

 BA (Hons) Model Design (Character and Creative
Effects)  

 BA (Hons) 3D Games Art and Design  

 BA (Hons) 3D Computer Animation and Modelling  

 BA (Hons) 2D Animation and Character for Digital
Media  

 BSc (Hons) Nutrition  

 BSc (Hons) Information Technology  

 BSc (Hons) Computer Technology and Networks  

 BSc (Hons) Computer Science  

 BSc (Hons) Computer Science (Software
Engineering)  

 BSc (Hons) Computer Science (Artificial
Intelligence)  

 BA (Hons) Tourism with European Language  

 BA (Hons) Tourism with Eastern Language  

 BA (Hons) Tourism Management  

 BA (Hons) Marketing  

 BA (Hons) Marketing with Eastern Language  

 BA (Hons) Marketing with European Language  

 BA (Hons) Marketing with Fashion  

 BA (Hons) Marketing and Advertising  

 BA (Hons) Management  

 BA (Hons) International Tourism Management  

 BA (Hons) International Management  

 BA (Hons) International Business  

 BA (Hons) Human Resource Management  

 BA (Hons) Event Management  

 BA (Hons) Event Management and Tourism  

 BA (Hons) Event Management and Marketing  

 BA (Hons) Event Management with European Language
 

 BA (Hons) Event Management with Eastern Language  

 BA (Hons) Economics  

 BA (Hons) Economics with Eastern Language  

 BA (Hons) Economics with European Language  

 BA (Hons) Business and Marketing  

 BA (Hons) Business and Information Systems  

 BA (Hons) Business and Human Resources  

 BA (Hons) Business and Event Management  

 BA (Hons) Business and Economics  

 BA (Hons) Business and Finance  

 BA (Hons) Business Studies  

 BA (Hons) Business Economics  

 BSc (Hons) Pharmacology  

 BSc (Hons) Pharmaceutical Science  

 BSc (Hons) Molecular Biology  

 BSc (Hons) Biomedical Science  

 BSc (Hons) Biological Science  

 BSc (Hons) Biochemistry  

 BSc (Hons) Motorsport Technology  

 BSc (Hons) Automotive Technology with Management  

 BEng (Hons) Automotive Engineering  

 MEng (Hons) Automotive Engineering  

 BEng (Hons) Automotive Engineering with
Motorsport  

 BSc (Hons) Astrophysics  

 BA (Hons) Photography  

 BA (Hons) Model Design (Model Effects)  

 BA (Hons) Interior Architecture and Design  

 BA (Hons) Graphic Design  

 BA (Hons) Fine Art  

 BA (Hons) Design Crafts (Ceramics and Glass)  

 BSc (Hons) Aerospace Technology with Pilot
Studies  

 BSc (Hons) Aerospace Technology with Management  

 BEng (Hons) Aerospace Systems Engineering  

 MEng (Hons) Aerospace Systems Engineering  

 MEng (Hons) Aerospace Systems Engineering with
Pilot Studies  

 BEng (Hons) Aerospace Systems Engineering with
Pilot Studies  

 MEng (Hons) Aerospace Engineering  

 BEng (Hons) Aerospace Engineering  

 BEng (Hons) Aerospace Engineering with Space
Technology  

 MEng (Hons) Aerospace Engineering with Space
Technology  

 BA (Hons) Finance  

 BA (Hons) Finance and Economics  

 BA (Hons) Accounting  

 BA (Hons) Accounting and Economics  

 BA (Hons) Business and Accounting  

 BA (Hons) Accounting with Eastern Language  

 BA (Hons) Accounting and Finance

BSc (Hons) Psychology and Sports Studies  

 BSc (Hons) Sports Studies and Eastern Languages  

 BA (Hons) Early Childhood Education  

 BA (Hons) Visual Effects for Film and Television  

 BA (Hons) Accounting with a European Language  

 BSc (Hons) Sound Design Technology  

 BSc (Hons) Songwriting and Music Production  

 BSc (Hons) Mathematics and Philosophy  

 BSc (Hons) Journalism and Media Cultures and
Sports Studies  

 Bachelor of Education Honours Degree Primary with
QTS  

 MEng (Hons) Automotive Engineering with
Motorsport  

 MPhys (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Physical Geography  

 BA (Hons) Business Studies with Eastern Language  

 BA (Hons) Philosophy with American Studies  

 BA (Hons) Management with Eastern Language  

 BA (Hons) Management with European Language  

 BSc (Hons) Information Technology Management for
Business  

 BA (Hons) International Business with Eastern
Language  

 BA (Hons) International Business with European
Language  

 BA (Hons) Human Resource Management with Eastern
Language  

 BA (Hons) Human Resources with European Language  

 BSc (Hons) Human Geography  

 BSc (Hons) Environmental Management with
Agriculture  

 BA (Hons) Design Crafts (Textiles)  

 BA (Hons) Design Crafts (Jewelry)  

 BSc (Hons) Broadcast Media Technology  

 MPhys (Hons) Astrophysics  

 BA (Hons) Philosophy with any two Humanities
Minors  

 BEng (Hons) Biomedical Engineering  

 BA (Hons) Business Studies with European Language
 

 MEng (Hons) Electronic Engineering and
Mechatronics  

 BEng (Hons) Electronic Engineering and
Mechatronics  

 BA (Hons) Fashion and Fashion Business  

 BA (Hons) Film and Television (Production)  

 BA (Hons) Illustration  

 BA (Hons) Journalism and Creative Writing  

 BA (Hons) Journalism and Media  

 BA (Hons) Marketing with Digital Communications  

 Master of Optometry  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering and
Mechatronics  

 BA (Hons) Media and Creative Writing  

 BA (Hons) Media and Philosophy  

 BA (Hons) Media and Publishing  

 BA (Hons) Music Industry Management  

 BSc (Hons) Nursing (Child)  

 BSc (Hons) Nursing (Child)  

 BSc (Hons) Nursing (Child) *  

 BSc (Hons) Nursing (Learning Disabilities)  

 BSc (Hons) Nursing (Learning Disabilities)  

 BSc (Hons) Nursing (Learning Disabilities) *  

 BA (Hons) Philosophy with History  

 BA (Hons) Journalism and Philosophy  

 BA (Hons) Philosophy with Public History  

 BA (Hons) Philosophy with Religious Studies  

 MEng (Hons) Biomedical Engineering  

 BA (Hons) Architecture  

 Bachelor of Laws LLB (Hons) Criminal Justice  

 Bachelor of Laws LLB (Hons) Criminal Justice  

 BEng (Hons) Civil Engineering  

 MEng (Hons) Civil Engineering  

 BA (Hons) Criminal Justice and Criminology  

 MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
 

 MEng (Hons) Electronics and Communication
Engineering  

 BEng (Hons) Electronics and Communication
Engineering  

 BEng (Hons) Electronics and Computer Engineering  

 MEng (Hons) Electronics and Computer Engineering  

 BSc (Hons) Initial Year For
Extended Degree In Science – Biological  

 BSc (Hons) Initial Year For
Extended Degree In Science – Mathematics  

 BSc (Hons) Initial Year For
Extended Degree In Science – Physical  

 BSc (Hons) Initial Year For
Extended Degree In Science – Subjects Allied  

 BA (Hons) Law and Eastern Languages  

 BA (Hons) Law and European Languages (French,
German, Italian, French)  

 BSc (Hons) Mathematics and Eastern Languages  

 BSc (Hons) Mathematics and European Languages  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering and
Mechatronics  

 BSc (Hons) Multimedia and Internet Technology  

 BSc (Hons) Paramedic Science  

 BSc (Hons) Philosophy and Psychology  

 BA (Hons) Philosophy with Creative Writing  

 BA (Hons) Politics and International Relations  

 BA (Hons) Politics and International Relations  

 BSc (Hons) Sports Studies and European Languages  

 BA (Hons) Digital Media Design  

 BA (Hons) Fashion Design  

 BA (Hons) Finance with European Language (French
German Spanish)  

 BA (Hons) Finance with Eastern Language (Japanese
Mandarin)  

 BSc (Hons) Information Technology Management for
Business with European Language (French German Spanish)  

 BSc (Hons) Information Technology Management for
Business with Eastern Language (Japanese Mandarin)  

 BSc (Hons) Sports Business Management  

 BEng (Hons) Aerospace Engineering with Sandwich
Year  

 BA (Hons) Education Studies  

 BA (Hons) Business Administration  

 BA (Hons) Business Administration  

 BA (Hons) Education Studies with Learning and
Teaching  

 BA (Hons) Education Studies with Special
Educational Needs and Disability  

 BSc (Hons) Nursing (Mental Health)  

 BSc (Hons) Nursing (Mental Health)  

 BSc (Hons) Nursing (Mental Health) *  

 BSc (Hons) Computer Science (Top Up)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://courses.leeds.ac.uk/