انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Thompson river

 

درباره دانشگاه:

دانشگاه Thompson Rivers در سال 1970  تاسیس شده است  که بیشتر از 100 برنامه تحصیلی دارد. این دانشگاه با 200 دانشگاه در کشورهای مختلف قرارداد همکاری دارد که دانشجو میتواند درخواست ادامه تحصیل خود را در دانشگاههای دیگر ارائه کند.

رنکینگ:

  • دانشگاه Thompson Rivers طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 2149 است .
  • دانشگاه Thompson Rivers در کانادا رتبه  55 دارد.

دانشکده اصلی:

کم لوپس 

ایالت:

British Columbia        

تعداد دانشجویان: 

24,000

 

             

 

 

دپارتمان ها

هنر                                                                            پزشکی

علوم پایه                                                                      آشپزی و جهانگردی

مدیریت و اقتصاد                                                            بازگانی و تکنولوژی

علوم انسانی و اجتماعی

حقوق

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.tru.ca/cac/accommodations.html  

 

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Master of Business Administration

Master of Education

Master’s Degrees in Environmental Economics and Management

Master of Nursing

Master of Science in Environmental Science

Graduate Diploma in Business Administration

Graduate Certificate in Educational Studies

Accounting

Animal Biology

Arts

Arts (Year 1)

Biology

Business Administration

Business Administration (General

Cellular, Molecular and Microbial Biology

Chemical Biology

Chemistry

Communication

Computing Science

Computing Science

Computing Science and Mathematics

Ecology and Environmental Biology

Economic and Political Studies

Economics

Economics

Education (Elementary)

Education (Secondary)

Engineering Transfer (Year 1 and 2)

English

Entrepreneurship

Environmental Chemistry

Finance

Fine Arts

Forestry Transfer (Year 1 and 2)

General Science

Geography and Environmental Studies

Health Science

History

Human Resource Management

Interdisciplinary Studies

International Business

Journalism

Marketing

Mathematical Sciences

Mathematics

Mathematics

Mathematics and Economics

Natural Resource Science

Nursing

Nursing

Philosophy

Physics

Pre-Chiropractic

Pre-Dentistry

Pre-Education

Pre-Law, JD

Pre-Medicine

Pre-Naturopathic Medicine, BSc

Pre-Optometry, BSc

Pre-Pharmacy, BSc

PRE-PROFESSIONAL

Pre-Rehabilitative Medicine, BSc

PRE-PROFESSIONAL

Pre-Social Work, BA

PRE-PROFESSIONAL

Psychology

Public Relations

Science

Social Work

Sociology

Supply Chain Management, BBA

Technology

Theatre Arts

Tourism Management