انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Tasmania

درباره دانشگاه:
دانشگاه Tasmania در سال 1890 تاسیس شده است و در جزیره خوش منظره تاسمانیا قرار دارد. تاسمانیا پیشینه مفصلی در امر تحقیقات دارد و در بسیاری زمینه های تحقیقاتی در استرالیا پیشرو می باشد. زمینه های اصلی تحقیقاتی دانشگاه عبارتند از: مطالعات آبها، مطالعات مربوط به قطب، کشاورزی، جنگلداری، علوم تغذیه و مواد غذایی، زمین شناسی و مواد موجود در زمین و تحقیقات پزشکی. نام مهمترین موسسات تحقیقاتی دانشگاه در زیر آمده است:
موسسه تحقیقاتی آب و آبزیان تاسمانیا
موسسه تحقیقاتی کشاورزی تاسمانیا
موسسه تحقیقاتی معدن فلزات
موسسه تحقیقاتی قطب جنوب و اقیانوس جنوبی

رنکینگ:
– دانشگاه Tasmania طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 313 است .
– دانشگاه Tasmania در استرالیا رتبه 18 دارد.
دانشکده اصلی دانشکده ها تعداد دانشجویان
هوبارت (Tasmania) Launceston 30000

دپارتمان ها
هنر، حقوق و آموزش
مدیریت
علوم سلامت
علوم پایه و مهندسی

خوابگاه دانشجویی:
http://www.accommodation.utas.edu.au/

ترم های تحصیلی
ترم اول: بهمن (February) ترم دوم: تیر(July)
در این دانشگاه شما میتوانید از دوره های پیش نیاز مانند کالج و دوره زبان نیز بهره ببرید:
University Preparation Program (UPP)

UTASAccess-English

رشته های تحصیلی:
Arts, Law and Education
Fine Arts / Visual Communication / Arts / Information and Communication Technology / Composition / Performance (Classical) / Performance (Contemporary) / Musicology & Music History / Music Technology / Songwriter / Music Literacy & Practices / Ensemble Skills / Theater / Education / Education (Early Childhood) / Education (Heath and Physical Education) / Education (Primary) / Education (Science and Mathematics) / Adult and Applied Learning/ Education (Applied Learning) / Teaching / Latin / Ancient Greek / Ancient Civilizations / History / Asian Studies / Chinese / French / German / Indonesian /
Japanese / English / Aboriginal Studies /Asian Studies / Law / Media /Social Science / Journalism, Media and Communications / International Relations / Politics and Policy / Police Studies / Social Work / Criminology / Sociology

Business
Business / Business Administration / Economics / Business Administration (Hospitality Management) / Business Administration (Tourism Management) / Business Administration (International) / Entrepreneurship and Innovation / Finance / Health Information Management / Health Service Management / International Business / Marketing Management / Professional Accounting

Health Science
Medicine / Pharmacy / Psychology / Para medicine /Dementia Care / health Science (Environmental Health) / Health Science (Exercise Science) / Health Science (Nutrition) / Health Science (Medical Radiation Science) / Laboratory Medicine / Paramedic Practice / Advanced Para medicine / Health Information Management / Nursing / Clinical Midwifery

Sciences and Engineering
Agricultural Science / Applied Science (Environmental Science) / Applied Science (Agriculture and Business) / Geography and Environment / Natural Environment and Wilderness Studies / Surveying and Spatial Sciences / Planning / Protected Area Governance and Management / Architecture and Built Environments / Visual Communication / Environmental Design / Architecture / Contemporary Arts / Fine Art and Design / Music Studies / Information and Communication Technology / Information Technology and Systems /Applied Science (Marine Environment) / Applied Science (Environmental Science)/ Biotechnology / Education (Science and Mathematics) / Marine and Antarctic Science / Science / Applied Science (Biological Sciences) / Applied Science (Chemistry) / Applied Science (Environmental Management and Spatial Sciences) / Applied Science (Microbiology) / Applied Science (Physics) / Economic Geology / Environmental Management / Protected Area Governance and Management / Maritime Engineering (Naval Engineering) / Maritime Engineering (Technology Management) / Professional Engineering (Specialization) / Engineering (Maritime Design)

جهت مطالعه دقیق رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:
Undergraduate: http://www.utas.edu.au/courses/undergraduate l
Postgraduate: http://www.utas.edu.au/courses/postgraduate