انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه st. Francis Xavier

درباره دانشگاه:

دانشگاه St. Francis Xavier University در سال 1853 تاسیس شده است و بر اساس آمار QS، 95 درصد رضایت دانشجویان خود را دارد.

رنکینگ:

  • دانشگاه Francis Xavier University طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 1325 است.
  • دانشگاه Francis Xavier University در کانادا رتبه 42 دارد.

دانشکده اصلی:

آنتی گونیش

ایالت: 

Nova Scotia

تعداد دانشجویان:                       

5000

دپارتمان ها

هنر

مدیریت و آموزش

علوم پایه 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.stfx.ca/student-life/residence-life

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Computer Science

Chemistry

Biology

Education

Celtic Studies

 

Business Administration

Science in Computer Science (Major)

Bachelor of Business Administration in Accounting
(Major)

Bachelor of Arts in Music (Major)

Bachelor of Business Administration in Enterprise
Development (Major)

Bachelor of Business Administration in Finance (Major)

Bachelor of Business Administration in
Information Systems (Major)

Bachelor of Business Administration in Leadership
Studies

Bachelor of Business Administration in Marketing
(Major)

Bachelor of Education

Bachelor of Science in Nursing

Bachelor of Science in Mathematics (Major)

Bachelor of Arts in Mathematics (Major)

Bachelor of Science in Human Kinetics with
Kinesiology (Major)

Bachelor of Science in Environmental Sciences –
Biology (Advanced Major)

Bachelor of Science in Earth Sciences (Honors)

Bachelor of Arts in Sociology (Major)

Bachelor of Science in Economics (Honors)

Bachelor of Science in Physics (Major)

Bachelor of Science in Human Nutrition

Bachelor of Arts in Women’s and Gender Studies
(Major)

Bachelor of Arts in Philosophy (Honors)

Bachelor of Arts in Catholic Studies

Bachelor of Arts in Religious Studies (Major)

Bachelor of Arts in Celtic Studies

Bachelor of Arts in Anthropology (Honors)

Bachelor of Science in Chemistry (Honors)

Bachelor of Science in Statistics (Major)

Bachelor of Science in Aquatic Resources with
Math, Statistics and Computer Science (Advanced Major)

Bachelor of Science in Aquatic Resources with
Biology (Advanced Major)

Bachelor of Science in Psychology (Major)

Bachelor of Science in Chemistry with Earth
sciences (Joint Advanced Major)

Bachelor of Science in Human Nutrition

 

 

 

 

 

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.stfx.ca/admissions/key-dates-and-deadlines