انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Selkirk

درباره کالج:

کالج Selkirk College در سال 1966 تاسیس شده است، برنامه های آن شامل مدارک کسب و کار و حمل و نقل هوایی، رسانه های دیجیتال و موسیقی، خدمات بهداشتی و انسانی، مهمانداری و گردشگری، آموزش و پرورش صنایع و تجارت، محیط زیست و زمین شناسی، دانشگاه هنر و علوم، بین المللی سلکیرک و دانشکده هنر کوئنتای ارائه میشود.

رنکینگ:

  • دانشگاه Selkirk College طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 7567 است .
  • دانشگاه Selkirk College در کانادا رتبه  119 دارد.

دانشکده اصلی:

کست لگار (BC)

دانشکده ها:

Nelson, Trail, Grand Forks ,Nakusp, Kaslo

تعداد دانشجویان                       

2,400

خوابگاه دانشجویی:

http://selkirk.ca/international/our-students/accommodation

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

 

Advanced Diploma in TESOL

Diploma in Recreation, Fish and Wildlife

Diploma in Integrated Environmental Planning

Diploma in Forest Technology

Diploma in Resort and Hotel Management Diploma in Business Administration

Certificate in Engineering

Diploma in Liberal Arts and science

Associate of Arts Degree in History

Diploma in Recreation, Fish and

Wildlife Diploma in Recreation, Fish and Wildlife

Diploma in Integrated Environmental Planning

Diploma in Forest Technology

Diploma in Resort and Hotel Management Diploma in Resort and Hotel Management

Diploma in Business Administration

Certificate in Engineering

Diploma in Liberal Arts and science

Associate of Arts Degree in History

Associate of Science Degree in Chemistry General Associate of Science in Biology

General Associate of Science in Biochemistry

Bachelor in Geographic Information Systems

Advanced Diploma in Geographic Information Systems

Certificate in Plant Operator

Certificate in Millwright / Machinist

Certificate in Electrical Foundation

Diploma in Culinary Management

Diploma in Ski Resort Operations and Management

Diploma in Human Services

Certificate in Social Service Worker

Certificate in Early Childhood Care and Education

Certificate in Classroom and Community Support Worker

Diploma in Contemporary Music and Technology

Certificate in Bronze Casting Studio

Certificate in Health Care Assistant

Diploma in Liberal Arts- Creative Writing Associate of Arts degree in English

Associate of Science Degree in Chemistry

General Associate of Science in Biology

General Associate of Science in Biology

General Associate of Science in Biochemistry General Associate of Science in Biochemistry

Bachelor in Geographic Information Systems

Advanced Diploma in Geographic Information Systems

Certificate in Plant Operator

Certificate in Millwright / Machinist

Certificate in Hairstylist

Certificate in Fine Woodworking

Certificate in Electrical Foundation

Diploma in Culinary Management

Diploma in Ski Resort Operations and Management

Diploma in Human Services

Certificate in Social Service Worker

Certificate in Early Childhood Care and Education

Certificate in Classroom and Community Support Worker

Diploma in Contemporary Music and Technology

Diploma in Digital Arts and Media

Certificate in Textiles Studio

Certificate in Bronze Casting Studio

Certificate in Jewelry Studio

Certificate in Health Care Assistant

Certificate in Ceramics Studio

Certificate in Blacksmithing Studio

Diploma in Liberal Arts- Creative Writing

Associate of Arts degree in English

Diploma in Social Service Worker

Associate of Science Diploma

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

http://selkirk.ca/international/how-apply-selkirk-college/dates-deadlines