انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Royal Holloway

درباره دانشگاه:

دانشگاه Royal Holloway در سال 1900 تاسیس شده و نام پیشین آن  Royal Holloway Collegeبوده است. دوره های آمادگی این دانشگاه جهت توسعه مهارت های تحصیلی با هدف افزایش مهارت های لازم برای موفقیت در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.

رنکینگ:

  • دانشگاه Royal Holloway طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 733  است .
  • دانشگاه Royal Holloway در انگلستان رتبه 60 دارد.

دانشکده اصلی:

Egham

تعداد دانشجویان:                       

10000

دپارتمان ها

هنر و انسان شناسی

هنر و علوم اجتماعی

مدیریت، اقتصاد و حقوق

علوم پایه

خوابگاه دانشجویی:

https://www.royalholloway.ac.uk/studyhere/accommodation/home.aspx  

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Advanced Musical Studies – MMus

Advanced Practice – MSc

Ancient History – MA

Applied Social Psychology – MSc

Accounting and Financial Management – MSc

Business Information Systems – MSc

Biological Sciences by Research – MSc

Classical Reception by Research – MRes

Classics – MA

Clinical Psychology – MSc

Comparative Literature and Culture – MA by Research

Computational Finance – MSc

Computational Finance with a Year in Industry – MSc

Consumption, Culture and Marketing – MA

Consumption, Culture and Marketing (Part Time) – MA

Contemporary Performance Practices – MA

Creative Writing – MA

Crusader Studies – MA

Cultural Geography (Research) – MA by Research

Classical Art and Archaeology – MA

Data Science and Analytics with a Year in Industry – MSc

Digital Innovation and Analytics – MSc

Distributed and Networked Systems – MSc

Distributed and Networked Systems with a Year in Industry – MSc

Documentary by Practice – MA

Data Science and Analytics – MSc

Economics 2-year program – MSc 2-year

Elections, Campaigns and Democracy – MSc

Electronic Engineering by Research – MSc

Engineering Management – MSc

English Literature – MA

Entrepreneurship and Innovation – MSc

Entrepreneurship and Innovation (Year in Business) – MSc

Environmental Diagnosis and Management – MSc

European Philosophy – MA

Economics – MSc

Finance – MSc

Finance 2-year program – MSc 2-year

Forensic Psychology – MSc

French Studies – MA by Research

Film, Television and Digital Production – MA by Research

Geopolitics and Security – MSc

German Studies – MA by Research

Hellenic Studies – MA

Hispanic Studies – MA by Research

History – MA

Holocaust Studies – MA

Human Resource Management – MSc

Information Security with a year in industry – MSc

International Management – MBA

International Management – MSc

International Management (Marketing) – MSc

International Management (Year in Business) – MBA

International Public Policy – MSc

International Relations – MSc

International Security – MSc

International Supply Chain Management – MSc

International Television Industries – MA

Islamic and West Asian Studies – MA

Italian Studies – MA by Research

Information Security – MSc

Late Antique and Byzantine Studies – MA

Machine Learning – MSc

Machine Learning with a Year in Industry – MSc

Marketing – MA

Marketing (Part Time) – MA

Mathematics for Applications – MSc

Mathematics of Cryptography and Communications – MSc

Media Management – MA

Media, Power and Public Affairs – MSc

Medieval Studies – MA

Modern Philosophy – MA

Music Performance – PG Dip

Petroleum Geoscience – MSc

Petroleum Geoscience (By Distance Learning) – MSc

Physics (Euromasters) – MSc

Physics by Research – MSc

Playwriting – MA

Political Philosophy – MA

Politics of Development – MA

Practicing Sustainable Development – MSc

Producing Film and Television – MA

Project Management – MSc

Public History – MA

Quaternary Science – MSc

Rhetoric – Mres

Screenwriting for Television and Film (in Retreat) – MA

Shakespeare – MA

Social Work – MSc

Social Work (Step up to Social Work) – PG Dip

Sustainability and Management – MSc

The Internet of Things – MSc

The Internet of Things with a Year in Industry – MSc

Theatre Directing – MA

Victorian Literature, Art and Culture – MA

Accounting and Finance – BSc

Accounting and Finance (Year in Business) – BSc

American Literature and Creative Writing – BA

Ancient and Medieval History – BA

Ancient History – BA

Ancient History and Philosophy – BA

Ancient History with Philosophy – BA

Applied Psychology – BSc

Astrophysics – BSc

Biochemistry – BSc

Biology – BSc

Biomedical Sciences – BSc

Business and Management – BSc

Business and Management (Year in Business) – BSc

Classics with Philosophy – BA

Comparative Literature and Culture – BA

Comparative Literature and Culture and Drama – BA

Comparative Literature and Culture and English – BA

Comparative Literature and Culture and

Comparative Literature and Culture with History of Art and Visual Culture – BA

Comparative Literature and Culture with International Film – BA

Comparative Literature and Culture with Philosophy – BA

Computer Science – BSc

Computer Science (Artificial Intelligence) – BSc

Computer Science (Artificial Intelligence) with a year in industry – MSci

Computer Science (Artificial Intelligence) with a year in industry – BSc

Computer Science (Information Security) – BSc

Computer Science (Information Security) with a year in industry – BSc

Computer Science (Information Security) with a year in industry – MSci

Computer Science (Software Engineering) – BSc

Computer Science (Software Engineering) with a year in industry – MSci

Computer Science (Software Engineering) with a year in industry – BSc

Computer Science and Mathematics – BSc

Computer Science with a year in industry – BSc

Criminology and Psychology – BSc

Criminology and Psychology with a Year in Industry – BSc

Criminology and Sociology – BSc

Criminology and Sociology with a Year in Industry– BSc

Classical Studies -BA

Classical Studies andComparative Literature and Culture – BA

Classical Studies and Drama – BA

Classical Studies and Philosophy – BA

Classical Studies with Philosophy – BA

Classics – BA

Classics and Philosophy – BA

Classics with Philosophy – BA

Comparative Literature and Culture – BA

Comparative Literature and Culture and Drama – BA

Comparative Literature and Culture and English – BA

Comparative Literature and Culture and Philosophy – BA

Comparative Literature and Culture with History of Art and Visual Culture – BA

Comparative Literature and Culture with International Film – BA

Comparative Literature and Culture with Philosophy – BA

Computer Science – BSc

Computer Science (Artificial Intelligence) – BSc

Computer Science (Artificial Intelligence) with a year in industry – BSc

Computer Science (Information Security) – BSc

Classical Archaeology and Ancient History – BA

Digital Geosciences – BSc

Digital Media Culture & Technology – BA

Digital Media Culture & Technology – BSc

Drama and Creative Writing – BA

Drama and Dance – BA

Drama and Music – BA

Drama and Philosophy – BA

Drama and Theatre Studies – BA

Drama with Film – BA

Drama with Philosophy – BA

Dance – BA

Economics – BSc (Econ)

Economics and Management – BSc

Economics and Management with a Year in Business – BSc

Economics and Mathematics – BSc

Economics and Mathematics with a Year in Business – BSc

Economics with a Year in Business – BSc (Econ)

Economics with French – BSc (Econ)

Economics with German – BSc (Econ)

Economics with Italian – BSc (Econ)

Economics with Music – BSc (Econ)

Economics with Political Studies – BSc (Econ)

Economics with Political Studies with a Year in Business – BSc (Econ)

Economics with Spanish – BSc (Econ)

Economics, Politics and International Relations – BSc

Economics, Politics and International Relations with a Year in Business – BSc

Electronic Engineering – BEng

Electronic Engineering with a Year in Industry – BEng

Electronic Engineering with a Year in Industry – MEng

English – BA

English and American Literature – BA

English and Classical Studies – BA

English and Creative Writing – BA

English and Drama – BA

English and Film Studies – BA

English and History – BA

English and Latin – BA

English and Philosophy – BA

English with Philosophy – BA

Environmental Geology – BSc

Environmental Geology with a Year in Industry – BSc

European and International Studies (French) – BA

European and International Studies (German) – BA

European and International Studies (Italian) – BA

European and International Studies (Spanish) – BA

Experimental Physics – BSc

Ecology and Conservation – BSc

Film Studies with Philosophy – BA

Film, Television and Digital Production – BA

Finance and Mathematics – BSc

Finance and Mathematics with a Year in Business – BSc

Financial and Business Economics – BSc (Econ)

Financial and Business Economics with a Year in Business – BSc (Econ)

Film Studies – BA

Geography – BA

Geology – BSc

Geology with a Year in Industry – BSc

Greek – BA

History and Music – BA

History and Philosophy – BA

History of Art and Visual Culture & Comparative Literature and Culture – BA

History, Politics and International Relations – BA

Human Geography – BA

History – BA

International Relations – BA

Law – LLB

Law (Senior Status) – LLB

Law with a Year in Industry – LLB

Law with Criminology – LLB

Law with Criminology with a Year in Industry – LLB

Law with Sociology – LLB

Law with Sociology with a Year in Industry – LLB

Liberal Arts – BA

Liberal Arts with a Language Year Abroad – BA

Liberal Arts with an International Year – BA

Management with Accounting (Year in Business) – BSc

Management with Corporate Responsibility – BSc

Management with Digital Innovation – BSc

Management with Digital Innovation (Year in Business) – BSc

Management with Entrepreneurship – BSc

Management with Entrepreneurship (Year in Business) – BSc

Management with Human Resources – BSc

Management with Human Resources (Year in Business) – BSc

Management with International Business – BSc

Management with International Business (Year in Business) – BSc

Management with Marketing – BSc

Management with Marketing (Year in Business) – BSc

Management with Mathematics – BSc

Mathematical Studies – BSc

Mathematics – MSci

Mathematics – BSc

Mathematics and Management – BSc

Mathematics and Music – BA

Mathematics and Physics – BSc

Mathematics with French – BSc

Mathematics with German – BSc

Mathematics with Italian – BSc

Mathematics with Management – BSc

Mathematics with Philosophy – BSc

Mathematics with Spanish – BSc

Mathematics with Statistics – BSc

Medical Biochemistry – BSc

Modern and Contemporary History – BA

Modern Languages – BA

Modern Languages and Classical Studies – BA

Modern Languages and Comparative Literature and Culture – BA

Modern Languages and Drama – BA

Modern Languages and English – BA

Modern Languages and Greek – BA

Modern Languages and History – BA

Modern Languages and History of Art and Visual Culture – BA

Modern Languages and Latin – BA

Modern Languages and Management – BA

Modern Languages and Music – BA

Modern Languages and Philosophy – BA

Modern Languages and Translation Studies – BA

Modern Languages with History of Art and Visual Culture – BA

Modern Languages with International Film – BA

Modern Languages with International Relations – BA

Modern Languages with Mathematics – BA

Modern Languages with Music – BA

Modern Languages with Philosophy – BA

Modern Languages with Translation Studies – BA

Molecular Biology – BSc

Music – BMus

Music and English – BA

Music and Philosophy – BA

Music with French – BA

Music with German – BA

Music with Italian – BA

Music with Philosophy – BA

Music with Political Studies – BA

Music with Spanish – BA

Philosophy – BA

Physical Geography – BSc

Physics – BSc

Physics with Music – BSc

Physics with Particle Physics – MSci

Physics with Particle Physics – BSc

Physics with Philosophy – BSc

Politics – BA

Politics and International Relations – BA

Politics and International Relations and Philosophy – BA

Politics with Philosophy – BA

Politics, Philosophy and Economics – BA

Psychology – MSci

Psychology – BSc

Psychology, Clinical and Cognitive Neuroscience – BSc

Psychology, Clinical Psychology and Mental Health – BSc

Psychology, Development and Developmental Disorders – BSc

Petroleum Geology – BSc

Translation Studies – BA

Translation Studies (with a year abroad) – BA

Translation Studies and Comparative Literature and Culture – BA

Translation Studies
and Comparative Literature and Culture (with a year abroad) – BA

Translation Studies and History of Art and Visual Culture – BA

Translation Studies
and History of Art and Visual Culture (with a year abroad) – BA

Translation Studies with History of Art and Visual Culture – BA

Translation Studies
with History of Art and Visual Culture (with a year abroad) – BA

Translation Studies with International Film – BA

Translation Studies with International Film(witha year abroad)-BA Zoology – BSc

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.royalholloway.ac.uk/courses/home.aspx