انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Queen’s

درباره دانشگاه:

دانشگاه Queen’s در سال 1841 تاسیس و یکی از قدیمی ترین دانشگاههای کانادا میباشد که کلیسای اسکاتلند برای یاد بود ملکه ویکتوریا آن را به نام Queen’s نام گذاری کرده است.

رنکینگ:

  • دانشگاه Queen’s طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 185است .
  • دانشگاهQueen’s در کانادا رتبه 12 دارد.

دانشکده اصلی:

کینگستون

ایالت:          

ON

تعداد دانشجویان:                        

26000

دپارتمان ها

هنر و علوم پایه

مهندسی و علوم کاربردی

علوم سلامت

حقوق

مدریت

زبان

خوابگاه دانشجویی:

http://www.queensu.ca/campuslife/housing

قرارداد با IDP:

ESL + UG

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Aging and Health

Anatomical Sciences

Applied Sustainability

Art Conservation

Art History

Arts Leadership

Astronomy and Astrophysics

Biology

Biomedical and Molecular Sciences

Biomedical Engineering

Biostatistics

Business / Management

Business Administration (MBA)

Business and Law combined

Cancer Research

Chemical Engineering

Chemistry

Civil Engineering

Classical Studies

Combined Medicine / Research

Computer Engineering

Computer Science

Cultural Studies

Earth and Energy Resources Leadership

Economics

Education

Electrical Engineering

Engineering Chemistry

Engineering Physics

English Language and Literature

Entrepreneurship and Innovation

Environmental Biology

Environmental Chemistry

Environmental Geography (Earth Systems Sciences)

Environmental Geology

Environmental Life Sciences

Environmental Studies

Environmental Toxicology

Epidemiology

Finance

French Studies

Gender Studies

Geography

Geological Engineering

Geological Sciences

Global Development Studies

Health Studies

Healthcare Quality

History

Industrial Relations

International Business

Kinesiology

Law

Management Analytics

Mathematical Physics

Mathematics and Engineering

Mathematics and Statistics

Mechanical and Materials Engineering

Medicine

Mining Engineering

Neuroscience Studies

Nursing

Occupational Therapy

Pathology and Molecular Medicine

Philosophy

Physical Therapy

Physics

Political and Legal Thought

Political Studies

Psychology

Public Administration

Public Administration and Law combined

Public Health

Rehabilitation Science

Religious Studies

Sociology

Statistics

Urban and Regional Planning

Art History

Astronomy and Astrophysics

Biochemistry

Biology

Biology and Mathematics

Biology and Psychology

Biomedical Computing

Biotechnology

Chemical Engineering

Chemistry

Civil Engineering

Classical Studies

Cognitive Science

Commerce

Commerce and Law combined

Computer Engineering

Computer Science

Computing and Mathematics

Computing and the Creative Arts

Concurrent Education

Drama

Economics

Education

Electrical Engineering

Engineering Chemistry

Engineering Physics

English Language and Literature

Environmental Biology

Environmental Chemistry

Environmental Geography (Earth Systems Sciences)

Environmental Geology

Environmental Life Sciences

Environmental Studies

Environmental Toxicology

Film and Media

Fine Art

French Studies

Gender Studies

Geography

Geological Engineering

Geological Sciences

Global Development Studies

Health Sciences

Health Studies

History

Kinesiology

Languages, Literatures and Cultures

Liberal Studies

Life Sciences

Mathematical Physics

Mathematics and Engineering

Mathematics and Statistics

Mechanical and Materials Engineering

Mining Engineering

Mining Engineering Technology

Music

Music Theatre

Nursing

Philosophy

Physics

Political Studies

Psychology

Religious Studies

Sociology

Software Design

Stage and Screen Studies

Statistics

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.queensu.ca/admission/about-applying/dates