انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Portsmouth

درباره دانشگاه:

دانشگاه Portsmouth در سال 1908 تاسیس شده است و یکی از 25 دانشگاه برتر انگلیس است که برای رضایت دانشجویان با نتایج بالاتر از میانگین در تمامی زمینه های مورد بررسی قرار گرفته است.

رنکینگ:

  • دانشگاهPortsmouth طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 633  است .
  • دانشگاهPortsmouth  در انگلستان رتبه  51 دارد.

 

دانشکده اصلی:

Portsmouth

 تعداد دانشجویان:                       

22,600

 

دپارتمان ها

مدیریت

صنایع دستی و فرهنگی

علوم انسانی و اجتماعی

علوم پایه

فناوری

 

خوابگاه دانشجویی:

http://www.port.ac.uk/why-portsmouth/accommodation/

 

 رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MSc Physical Activity and Exercise and Health  

 PgDip Forensic Psychology Practice  

 PgDip Forensic Psychology Practice  

 PgDip Clinical Exercise Science  

 MPhil English Literature  

 MPhil Law and Criminology  

 MSc Social Work  

 MA Translation Studies  

 MSc Clinical Exercise Science  

 MA Illustration  

 MA Education Studies  

 PGCE Further Education and Training  

 MA Data Visualization Design  

 PgCert Educational Leadership and Management  

 MA European Politics  

 MA Photography  

 MPhil Business and Management  

 MSc Broadcast Journalism  

 MSc Criminal Justice  

 MSc International Business and Management  

 MSc Corporate Finance  

 MSc International Finance and Banking  

 MSc Accounting and Finance  

 MRes Creative Industries  

 MA Media and Communication  

 MA Professional Design Practice  

 LLM Alternative Dispute Resolution  

 MSc Biotechnology  

 MA Communication and Applied Linguistics  

 MSc Economics, Finance and Banking  

 PgDip Educational Leadership and Management  

 MA Fashion and Textiles  

 MSc Human and Applied Physiology  

 MRes Humanities and Social Sciences  

 MA International Relations  

 MSc Medical Biotechnology  

 MA Sustainable Cities  

 MPhil Accounting, Economics and Finance  

 MPhil Architecture, Civil Engineering and
Surveying  

 MPhil Biological Sciences  

 MPhil Biomedical, Biomolecular and Pharmacy  

 MPhil Computing and Creative Technologies  

 MPhil Geography  

 MPhil Education, Childhood and Youth Studies  

 MPhil Engineering  

 MPhil Film, Media and Performing Arts  

 MPhil Health Sciences and Social Work  

 MPhil History, Sociology and Politics  

 MPhil Mathematics and Physics  

 MPhil Modern Languages and Area Studies  

 MSc Creative Technologies  

 MPhil Dental studies  

 MSc Health Psychology  

 MSc Sports Performance  

 MSc Sport and Exercise Psychology (BPS
accredited)  

 PGCE Science  

 PGCE Modern Foreign Languages  

 MSc Human Resource Management  

 MSc Geological and Environmental Hazards  

 MSc Finance  

 MSc Educational Leadership and Management  

 MSc Sports Management  

 PGCE Computer Science  

 Mphil Sport and Exercise Science  

 Mphil Psychology  

 MPhil Earth and Environmental Sciences  

 MPhil Art and Design  

 MSc Strategic Quality Management  

 MSc Risk, Crisis and Resilience Management  

 MSc Project Management  

 PGCE Mathematics  

 Master’s in Public Administration (MPA)  

 MA Marketing  

 LLM Law  

 MSc International Human Resource Management  

 MA Interior Design  

 MSc Innovation Management and Entrepreneurship  

 MSc Historic Building Conservation  

 MA Graphic Design  

 PGCE Geography  

 MSc Geographical Information Systems  

 MSc Forensic Accounting  

 MSc Financial Decision Analysis  

 PGCE English  

 MSc Engineering Geology  

 MSc Digital Media  

 MA Digital Marketing  

 MSc Crisis and Disaster Management  

 MA Creative Writing  

 LLM Corporate Governance and Law/Grad ICSA  

 MSc Coastal and Marine Resource Management  

 MSc Business Economics, Finance and Banking  

 MSc Business and Management  

 MArch Architecture  

 MSc Applied Aquatic Biology  

 MA Applied Linguistics and TESOL  

 MSc Forensic Psychology  

 MRes Science  

 MRes Science  

 MSc Environmental Geology and Contamination

MSc Civil Engineering with Structural Engineering
 

 MSc Civil Engineering with Geotechnical
Engineering  

 MSc Civil Engineering with Environmental
Engineering  

 MSc Advanced Manufacturing Technology  

 MSc Advanced Manufacturing Technology  

 Msc Energy and Power Systems Management  

 Msc Energy and Power Systems Management  

 MSc Petroleum and Gas Engineering  

 MSc Building Information Management (BIM)  

 MSc Data Analytics  

 MSc Real Estate Management  

 MSc Quantity Surveying  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Mechanical Engineering  

 MSc Logistics and Supply Chain Management  

 MSc Logistics and Supply Chain Management  

 MSc Information Systems  

 MSc Information Systems  

 MSc Forensic Information Technology  

 MSc Electronic Engineering  

 MSc Electronic Engineering  

 MSc Construction Project Management  

 MSc Computer Network Administration and
Management  

 MSc Computer Network Administration and
Management  

 MSc Civil Engineering

Therapy  

 CertHE Dental Nursing  

 BSc (Hons) Broadcast Journalism  

 MOptom Optometry  

 BA (Hons) Journalism with Media Studies  

 BA (Hons) Journalism  

 BSc (Hons) Human Communication Science (Top-up)  

 BSc (Hons) Pharmaceutical Science (Top-up)  

 MPharm (Hons) Pharmacy  

 LLB (Hons) Law  

 BSc (Hons) Social Work  

 LLB (Hons) Law with Business  

 HND Business  

 BA (Hons) Interior Architecture and Design  

 BSc (Hons) Sports Science and Management (Top-up)
 

 MBiol Biochemistry  

 MBiol Biology  

 MBiol Marine Biology  

 BSc (Hons) Music Computing  

 BSc (Hons) Building Surveying  

 BSc (Hons) Business and Systems Management  

 BA (Hons) Business Management and
Entrepreneurship  

 MEng Computer Science  

 MEnvSci Environmental Science  

 MGeol Geological Hazards  

 MGeol Geology  

 MLang Applied Languages  

 MEnvSci Marine Environmental Science  

 MGeol Palaeontology  

 MPhys (Hons) Applied Physics  

 BSc (Hons) Physics, Astrophysics and Cosmology  

 MPhys (Hons) Physics, Astrophysics and Cosmology  

 BSc (Hons) Sport and Exercise Psychology  

 CertEd Further Education and Training  

 BSc (Hons) Business and Supply Chain Management  

 BSc (Hons) Computer Animation and Visual Effects  

 BEng (Hons) Innovation Engineering  

 MEng Innovation Engineering  

 MEng Petroleum Engineering  

 BSc (Hons) Sports Management and Development  

 BSc (Hons) Creative Media Technologies  

 BSc (Hons) Data Science and Analytics  

 BSc (Hons) Industrial Design  

 BA (Hons) Languages, Cultures and Communication  

 BA (Hons) Media and Digital Practice  

 BSc (Hons) Sustainable Environmental Management  

 MMath Mathematics  

 BA (Hons) Creative Writing  

 BSc (Hons) Criminology and Cybercrime  

 BSc (Hons) Sport and Exercise Science  

 BSc (Hons) Sociology  

 BSc (Hons) Sociology with Psychology  

 BSc (Hons) Psychology  

 BSc (Hons) Forensic Psychology  

 BA (Hons) Politics  

 BA (Hons) International Relations and Politics  

 BA (Hons) International Relations  

 BA (Hons) International Development Studies  

 BSc (Hons) Pharmacology  

 BSc (Hons) Biomedical Science  

 BSc (Hons) Mathematics with Statistics  

 BSc (Hons) Mathematics  

 BA (Hons) Marketing with Psychology  

 BA (Hons) Marketing  

 LLB (Hons) Law with International Relations  

 BA (Hons) International Trade, Logistics and
Business Communication (Top-up)  

 BA (Hons) International Trade and Business
Communication  

 BA (Hons) International Relations and Languages  

 BA (Hons) International Development Studies and
Languages  

 BA (Hons) International Business Communication  

 BA (Hons) Combined Modern Languages  

 BA (Hons) Applied Languages  

 BA (Hons) Human Resource Management with
Psychology  

 BA (Hons) Hospitality Management with Tourism  

 BA (Hons) Hospitality Management  

 BA (Hons) History  

 BA (Hons) Early Childhood Studies  

 BSc (Hons) Physics  

 BSc (Hons) Palaeontology  

 BSc (Hons) Geology  

 BA (Hons) Geography  

 BSc (Hons) Geography  

 BSc (Hons) Television and Broadcasting  

 BA (Hons) Media Studies  

 BA (Hons) Film Industries  

 BSc (Hons) Marine Environmental Science  

 BSc (Hons) Geological Hazards  

 BSc (Hons) Environmental Science  

 BA (Hons) English Literature  

 BA (Hons) Communication and English Studies  

 BEng (Hons) Petroleum Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical and Manufacturing
Engineering  

 BEng (Hons) Mechanical Engineering  

 MEng Mechanical Engineering  

 BEng (Hons) Engineering and Technology  

 BEng (Hons) Engineering Geology and Geotechnics  

 MEng Electronic Engineering  

 BA (Hons) Childhood and Youth Studies  

 BSc (Hons) Sociology and Criminology  

 LLB (Hons) Law with Criminology  

BSc (Hons) Criminology with Psychology  

 BSc (Hons) Criminology and Forensic Studies  

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice  

 BA (Hons) Film Industries and Creative Writing  

 BA (Hons) English and Creative Writing  

 BA (Hons) Drama and Performance  

 BA (Hons) Film Production  

 BSc (Hons) Music and Sound Technology  

 BSc (Hons) Software Engineering  

 BEng (Hons) Electronic Engineering  

 BSc (Hons) Computing  

 BSc (Hons) Computer Science  

 BSc (Hons) Computer Games Enterprise  

 BSc (Hons) Business Information Systems  

 BSc (Hons) Property Development  

 BEng (Hons) Construction Engineering Management  

 MEng Civil Engineering  

 BEng (Hons) Civil Engineering  

 BA (Hons) International Business  

 BA (Hons) Business with Business Communication
(Top-up)  

 BSc (Econ) (Hons) Business Economics  

 BSc (Hons) Marine Biology  

 BSc (Hons) Forensic Computing  

 BSc (Hons) Biology  

 BSc (Hons) Product Design and Innovation  

 BA (Hons) Photography  

 BA (Hons) Illustration  

 BA (Hons) Graphic Design  

 BA (Hons) Fashion and Textile Design  

 BSc (Hons) Digital Media  

 BSc (Hons) Computer Games Technology  

 BA (Hons) Animation  

 BA (Hons) Architecture  

 BA (Hons) American Studies and History  

 BA (Hons) American Studies  

 BSc (Hons) Mathematics for Finance and Management
 

 BA (Hons) Finance with Business Communication  

 BA (Hons) Financial Management for Business  

 BSc (Econ) (Hons) Economics, Finance and Banking  

 BA (Hons) Accounting with Finance  

 BA (Hons) Accountancy and Financial Management
(Top-up)  

 BA (Hons) Economics and Management  

 BA (Hons) Early Childhood Studies with Psychology
 

 BA (Hons) Digital Marketing  

 BA (Hons) Childhood and Youth Studies with
Psychology  

 BA (Hons) Business and Management  

 BA (Hons) Business and Human Resource Management  

 BSc (Econ) (Hons) Economics  

 BSc (Hons) Computer Networks  

 BSc (Hons) Quantity Surveying  

 BSc (Hons) Biochemistry  

 BA (Hons) Musical Theatre  

 BSc (Hons) Exercise and Fitness Management  

 BA (Hons) Film Production with Business
Communication

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.port.ac.uk/courses/