انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Plymouth

درباره دانشگاه:

دانشگاه  Plymouth در سال 1862 تاسیس شده است،  این دانشگاه دارای سابقه طولانی در زمینه تحقیقات نوین با کیفیت بالا است که دستاوردهای آن توسط آموزش ارزیابی تحقیقات (RAE 2008) نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که اکثریت تحقیقاتی که توسط این دانشگاه ارائه شده اند، شامل تحقیقاتی هستند که بالاترین امتیاز ممکن را به دست می آورند.

رنکینگ:

  • دانشگاه Plymouth طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 495  است .
  • دانشگاه Plymouth در انگلستان رتبه  41 دارد.

 

دانشکده اصلی:        

Plymouth

تعداد دانشجویان:                       

30,000

 

دپارتمان ها

هنر

آموزش

سلامت

سلامت و تکنولوژی

مدیریت

مهندسی

پزشکی و دندانپزشکی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.plymouth.ac.uk/student-life/services/accommodation

 

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

MA Social Work University of Plymouth

 PGCE Secondary (Science with Physics) University
of Plymouth

 PGCE Secondary (Science with Chemistry)
University of Plymouth

 PGCE Secondary (Science with Biology) University
of Plymouth

 PGCE Secondary (Music) University of Plymouth

 PGCE Secondary (Mathematics) University of
Plymouth

 PGCE Secondary (Geography) University of Plymouth

 PGCE Secondary (Drama) University of Plymouth

 PGCE Secondary (Art and Design) University of
Plymouth

 PGCE Primary (Early Years) University of Plymouth

 PGCE Primary University of Plymouth

 MSc Occupational Therapy (Pre-Registration)
University of Plymouth

 PGCE Secondary (English) University of Plymouth

 PGCE (Incorporating the Diploma in Education and
Training) University of Plymouth

 PGCE Secondary (Computer Science) University of
Plymouth

 PGCE Secondary (Design and Technology) University
of Plymouth

 MA Creative Writing University of Plymouth

 MSc Biomedical Science University of Plymouth

 MA English Literature University of Plymouth

 MSc Pre-Hospital Critical Care/Retrieval and
Transfer University of Plymouth

 MSc Tourism and Hospitality Management University
of Plymouth

 MA Publishing University of Plymouth

 MSc International Shipping University of Plymouth

 MSc Environmental Consultancy University of
Plymouth

 MA Design University of Plymouth

 MSc International Procurement and Supply Chain
Management University of Plymouth

 MSc International Logistics and Supply Chain
Management University of Plymouth

 MFA Performance Training University of Plymouth

 MSc Advanced Professional Practice in Dietetics
University of Plymouth

 MSc Advanced Professional Practice in
Neurological Rehabilitation University of Plymouth

 MSc Advanced Professional Practice in Paediatric
Dietetics University of Plymouth

 MSc Zoo Conservation Biology University of
Plymouth

 ResM Theatre and Performance University of
Plymouth

 MRes Sustainable Environmental Management
University of Plymouth

 MSc Sustainable Environmental Management
University of Plymouth

 MSc Sustainable Aquaculture Systems University of
Plymouth

 MRes Robotics University of Plymouth

 MSc Robotics University of Plymouth

 MSc Psychology University of Plymouth

 MSc Psychological Research Methods University of
Plymouth

 MSc Planning University of Plymouth

 MA Photography University of Plymouth

 MSc Marine Renewable Energy University of
Plymouth

 MRes Marine Biology University of Plymouth

 MA International Relations – Global Security and
Development University of Plymouth

 MSc Hydrography University of Plymouth

 ResM History University of Plymouth

 MSc Finance University of Plymouth

 MRes Digital Art and Technology University of
Plymouth

 ResM Dance University of Plymouth

 MSc Computer Science (Conversion) University of
Plymouth

 MSc Computer and Information Security University
of Plymouth

 MSc Coastal Engineering University of Plymouth

 MSc Civil Engineering University of Plymouth

 MSc Business and Management University of
Plymouth

 ResM Art History University of Plymouth

 MSc Applied Marine Science University of Plymouth

 MRes Applied Marine Science University of
Plymouth

 MA Architecture University of Plymouth

 MA Human Resource Management University of
Plymouth

 MRes Marine Renewable Energy University of
Plymouth

 MSc International Hospitality Management
University of Plymouth

 MA History University of Plymouth

 MSc Electrical and Electronic Engineering
University of Plymouth

 MSc Criminology University of Plymouth

 MA Performance Training University of Plymouth

 MSc Brand and Design Management University of
Plymouth

 MSc Operations and Supply Chain Management
University of Plymouth

 MSc Accounting and Finance University of Plymouth

 MSc Finance and Investment University of Plymouth

 MSc Entrepreneurship University of Plymouth

 MSc Entrepreneurship and International
Development University of Plymouth

 MSc International Business University of Plymouth

 MSc Digital and Social Media Marketing University
of Plymouth

 MSc Management University of Plymouth

 MSc Advanced Professional Practice in
Occupational Therapy University of Plymouth

 MSc Advanced Professional Practice in
Physiotherapy University of Plymouth

 PgDip Advanced Critical Care Practitioner
University of Plymouth

 MClinRes Clinical Research University of Plymouth

 MSc Data Science and Business Analytics
University of Plymouth

 MSc High Performance Buildings University of
Plymouth

 PgDip Physician Associate Studies University of
Plymouth

 MSc Human Nutrition University of Plymouth

 MSc Advanced Engineering Design University of
Plymouth

 MSc Analytical Chemistry University of Plymouth

 PgDip Biomedical Science University of Plymouth

 MA Education University of Plymouth

 MSc Sustainable Geoscience University of Plymouth

 MA Smart Urban Futures

BSc (Hons) Nursing (Mental Health) University of
Plymouth

 BSc (Hons) Pre-Registration Midwifery University
of Plymouth

 BSc (Hons) Occupational Therapy University of
Plymouth

 BSc (Hons) Nursing (Child Health) University of
Plymouth

 BSc (Hons) Nursing (Adult) University of Plymouth

 BA (Hons) Education Studies University of
Plymouth

 BSc (Hons) Physiotherapy University of Plymouth

 BSc (Hons) Healthcare Science (Life Sciences)
University of Plymouth

 BSc (Hons) Dietetics University of Plymouth

 BSc (Hons) Podiatry University of Plymouth

 BSc (Hons) Healthcare Science (Physiological
Sciences) University of Plymouth

 CertEd Certificate in Education (Incorporating
the Diploma in Education and Training) University of Plymouth

 BA (Hons) Social Work University of Plymouth

 BSc (Hons) Optometry University of Plymouth

 BSc (Hons) Nutrition, Exercise and Health
University of Plymouth

 GradDip Law University of Plymouth

 MArch Architecture University of Plymouth

 BSc (Hons) Psychology University of Plymouth

 BA (Hons) Music University of Plymouth

 MEng (Hons) Mechanical Engineering University of
Plymouth

 BEng (Hons) Mechanical Engineering with
Foundation Year University of Plymouth

 BEng (Hons) Mechanical Engineering with
Composites University of Plymouth

 BSc (Hons) Geography with Ocean Science
University of Plymouth

 BEng (Hons) Marine Technology University of
Plymouth

 BSc (Hons) International Tourism Management
University of Plymouth

 BSc (Hons) International Relations with Spanish
University of Plymouth

 BSc (Hons) International Relations University of
Plymouth

 BSc (Hons) International Hospitality Management
University of Plymouth

 BA (Hons) Geography with International Relations
University of Plymouth

 BA (Hons) Geography University of Plymouth

 BA (Hons) English with Spanish University of
Plymouth

 BA (Hons) English with History University of
Plymouth

 BA (Hons) English with French University of
Plymouth

 BA (Hons) English and Creative Writing University
of Plymouth

 BA (Hons) English University of Plymouth

 MEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
University of Plymouth

 MEng (Hons) Robotics University of Plymouth

 BSc (Hons) Robotics University of Plymouth

 BSc (Hons) Electrical and Electronic Engineering
University of Plymouth

 BEng (Hons) Robotics University of Plymouth

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
University of Plymouth

 BSc (Hons) Mathematics with Education University
of Plymouth

 BEd (Hons) Primary (Special Educational Needs)
University of Plymouth

 BEd (Hons) Primary (Physical Education)
University of Plymouth

 BEd (Hons) Primary (Music) University of Plymouth

 BEd (Hons) Primary (Mathematics) University of
Plymouth

 BEd (Hons) Primary (Humanities) University of
Plymouth

 BEd (Hons) Primary (English) University of
Plymouth

 MGeol Geology University of Plymouth

 BSc (Hons) Physical Geography and Geology
University of Plymouth

 BSc (Hons) Geology with Ocean Science University
of Plymouth

 BSc (Hons) Geology University of Plymouth

 BSc (Hons) Geography University of Plymouth

 BSc (Hons) Applied Geology University of Plymouth

 BEd (Hons) Primary (Early Childhood Studies)
University of Plymouth

 BEd (Hons) Primary (Art and Design) University of
Plymouth

 BSc (Hons) Psychology with Criminology and
Criminal Justice Studies University of Plymouth

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
Studies with Psychology University of Plymouth

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
Studies University of Plymouth

 BSc (Hons) Computing with Foundation Year
University of Plymouth

 BSc (Hons) Computing and Games Development
University of Plymouth

 BSc (Hons) Computing University of Plymouth

 BSc (Hons) Computer Systems and Networks
University of Plymouth

 BSc (Hons) Computer Science University of
Plymouth

 BSc (Hons) Computer and Information Security
University of Plymouth

 BSc (Hons) Building Surveying and the Environment
University of Plymouth

 BEng (Hons) Civil Engineering with Foundation
Year University of Plymouth

 BSc (Hons) Chemistry University of Plymouth

 BSc (Hons) Tourism Management University of
Plymouth

 BSc (Hons) Tourism and Hospitality Management
University of Plymouth

 BSc (Hons) Maritime Business and Maritime Law
University of Plymouth

 BSc (Hons) Maritime Business and Logistics
University of Plymouth

 BSc (Hons) International Business Economics
University of Plymouth

 BSc (Hons) Financial Economics University of
Plymouth

 BSc (Hons) Events Management University of
Plymouth

 BSc (Hons) Economics with Politics University of
Plymouth

 BSc (Hons) Economics with Law University of
Plymouth

 BSc (Hons) Economics with International Relations
University of Plymouth

 BSc (Hons) Economics University of Plymouth

 BSc (Hons) Cruise Management University of
Plymouth

 BSc (Hons) Business Management (2 Year Fast
Track) University of Plymouth

 BSc (Hons) Business Economics University of
Plymouth

 BSc (Hons) Marketing University of Plymouth

 BA (Hons) International Finance University of
Plymouth

 BA (Hons) International Business with Spanish
University of Plymouth

 BA (Hons) International Business with French
University of Plymouth

 BA (Hons) International Business University of
Plymouth

 MEng (Hons) Civil Engineering University of
Plymouth

 MEng (Hons) Civil and Coastal Engineering
University of Plymouth

 BSc (Hons) Construction Management and the
Environment University of Plymouth

 BEng (Hons) Civil Engineering University of
Plymouth

 BEng (Hons) Civil and Coastal Engineering
University of Plymouth

 BSc (Hons) Paramedic Practitioner University of
Plymouth

 BSc (Hons) Psychology with Human Biology
University of Plymouth

 BSc (Hons) Marine Biology and Oceanography
University of Plymouth

 BSc (Hons) Marine Biology and Coastal Ecology
University of Plymouth

 BSc (Hons) Marine Biology University of Plymouth

 BSc (Hons) Human Biosciences University of
Plymouth

 BSc (Hons) Environmental Science University of
Plymouth

 BSc (Hons) Biomedical Science

BSc (Hons) Biological Sciences University of
Plymouth

 BEd (Hons) Primary (Science) University of
Plymouth

 BA (Hons) Fine Art and Art History University of
Plymouth

 BA (Hons) Fine Art University of Plymouth

 BA (Hons) Digital Media Design University of
Plymouth

 BA (Hons) Art History University of Plymouth

 BA (Hons) Architectural Technology and the
Environment University of Plymouth

 BSc (Hons) Animal Behavior and Welfare University
of Plymouth

 BSc (Hons) Mathematics with Finance University of
Plymouth

 BSc (Hons) Mathematics and Statistics University
of Plymouth

 BSc (Hons) Mathematics University of Plymouth

 BA (Hons) Accounting and Finance University of
Plymouth

 BEng (Hons) Mechanical Engineering University of
Plymouth

 BSc (Hons) Sociology University of Plymouth

 BSc (Hons) Psychology with Sociology University
of Plymouth

 MEng (Hons) Mechanical Engineering with
Composites University of Plymouth

 MEng (Hons) Marine Technology University of
Plymouth

 BSc (Hons) Hospitality Management University of
Plymouth

 BA (Hons) Early Childhood Studies University of
Plymouth

 BSc (Hons) Conservation Biology University of
Plymouth

 BSc (Hons) Animal Conservation Science University
of Plymouth

 BSc (Hons) Business Management University of
Plymouth

 MPsych Advanced Psychology University of Plymouth

 BSc (Hons) Navigation and Maritime Science
University of Plymouth

 LLB (Hons) Law with Criminology and Criminal
Justice Studies University of Plymouth

 BSc (Hons) Biosciences University of Plymouth

 BEng (Hons) Electrical and Electronic Engineering
with Foundation Year University of Plymouth

 BA (Hons) Internet Design University of Plymouth

 BSc (Hons) Internet Design University of Plymouth

 BSc (Hons) Mathematics with High Performance
Computing University of Plymouth

 BSc (Hons) Mathematics with Theoretical Physics
University of Plymouth

 BSc (Hons) Police and Criminal Justice Studies
University of Plymouth

 BA (Hons) English with Publishing University of
Plymouth

 BSc (Hons) Ocean Exploration and Surveying
University of Plymouth

 MSci (Hons) Ocean Science University of Plymouth

 BSc (Hons) Ocean Science and Marine Conservation
University of Plymouth

 BSc (Hons) Oceanography and Coastal Processes
University of Plymouth

 BEng (Hons) Robotic Engineering with Foundation
Year University of Plymouth

 BA (Hons) Business University of Plymouth

 BSc (Hons) Business Enterprise and
Entrepreneurship (2-year Fast Track) University of Plymouth

 BSc (Hons) Architectural Engineering University
of Plymouth

 BSc (Hons) Data Modelling and Analytics
University of Plymouth

 BSc (Hons) Environmental Biotechnology University
of Plymouth

 BSc (Hons) Biology with Foundation Year
University of Plymouth

 BSc (Hons) Chemistry with Foundation Year
University of Plymouth

 BSc (Hons) Dental Therapy and Hygiene University
of Plymouth

 BSc (Hons) Digital Media Design University of
Plymouth

 BSc (Hons) Environmental Management and
Sustainability University of Plymouth

 BSc (Hons) Environmental Science with Foundation
Year University of Plymouth

 BSc (Hons) Financial Management University of
Plymouth

 BA (Hons) Game Arts and Design University of
Plymouth

 BSc (Hons) Human Biology with Foundation Year
University of Plymouth

 BSc (Hons) Marine Biology with Foundation Year
University of Plymouth

 BSc (Hons) Marine Sciences with Foundation Year
University of Plymouth

 BSc (Hons) Mathematics with Foundation Year
University of Plymouth

 MChem Analytical Chemistry University of Plymouth

 MSci (Hons) Computer Science University of
Plymouth

 BMBS Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
University of Plymouth

 BSc (Hons) Psychological Studies University of
Plymouth

 BSc (Hons) Health and Fitness University of Plymouth

 LLB (Hons) Law University of Plymouth

 BSc (Hons) International Relations with
Psychology University of Plymouth

 BSc (Hons) International Relations with Politics
University of Plymouth

 BSc (Hons) International Relations with Law
University of Plymouth

 BA (Hons) History with Politics University of
Plymouth

 BA (Hons) History with International Relations
University of Plymouth

 BA (Hons) History with English University of
Plymouth

 BA (Hons) Theatre and Performance University of
Plymouth

 BA (Hons) Dance University of Plymouth

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
Studies with Sociology University of Plymouth

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
Studies with Law University of Plymouth

 BSc (Hons) International Supply Chain and
Shipping Management University of Plymouth

 BA (Hons) International Trade and Operations
Management University of Plymouth

 BA (Hons) International Management University of
Plymouth

 BA (Hons) Photography University of Plymouth

 BA (Hons) Media Arts University of Plymouth

 BA (Hons) Illustration University of Plymouth

 BA (Hons) Graphic Communication with Typography
University of Plymouth

 BA (Hons) 3D Design University of Plymouth

 BA (Hons) Architecture University of Plymouth

 BA (Hons) Hospitality, Tourism and Events
Management University of Plymouth

 BA (Hons) History University of Plymouth

 BSc (Hons) Public Services (Policing) University
of Plymouth

 BSc (Hons) Politics with Law University of
Plymouth

 BSc (Hons) Politics with International Relations
University of Plymouth

 BSc (Hons) Criminology and Criminal Justice
Studies with International Relations University of Plymouth

 LLB (Hons) Law with Business University of
Plymouth

 BA (Hons) Acting University of Plymouth

 BSc (Hons) Maritime Transport and Logistics
University of Plymouth

 BSc (Hons) Urgent and Emergency Care
(Intercalated) University of Plymouth

 BA (Hons) Documentary Photography University of
Plymouth

 BSc (Hons) Earth Sciences with Foundation Year
University of Plymouth

 BA (Hons) Film and Television Production
University of Plymouth

 BA (Hons) Human Resource Management University of
Plymouth

 BA (Hons) Publishing University of Plymouth

 BA (Hons) Anthropology University of Plymouth

 BSc (Hons) International Supply Chain and
Procurement Management

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.plymouth.ac.uk/study