انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Nottingham Trent

درباره دانشگاه:

دانشگاه Nottingham Trent در سال 1992 تاسیس شده و قبل از آن یک کالج پلی تکنییک بوده است. دانشگاه ناتینگهام ترنت یک دانشگاه جهانی مدرن است. این دانشگاه دارای یک جامعه دانشجویی و کارکنان از بیش از 150 کشور میباشد. پژوهش های این دانشگاه جایزه سال 2015 ملکه برای تحصیلات عالی و تحصیلات عالی را به دست آورد، که بالاترین افتخار ملی برای یک دانشگاه در انگلستان است.

 رنکینگ:

  • دانشگاه Nottingham Trent طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 823  است .
  • دانشگاه Nottingham Trent در انگلستان رتبه 68 دارد.

 

دانشکده اصلی

Nottinghamshire

تعداد دانشجویان:                       

27,000

 

دپارتمان ها

مدیریت

آموزش

حقوق

علوم اجتماعی

هنر و طراحی

معماری و شهرسازی

علوم طبیعی

علوم انسانی

علوم پایه و تکنولوژی

 

خوابگاه دانشجویی:

https://www.ntu.ac.uk/university-life-and-nottingham/accommodation

 

رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

LLM Bar Professional Training Course  

MA Social Work    

 MSc Branding and Advertising    

 MA/PGDip Broadcast Journalism  

 MSc Building Surveying  

 MSc Chemistry/Chemistry (Professional Practice) 

 MSc Cloud and Enterprise Computing  

 MA Commercial Photography  

 MSc Computer Games Systems  

 MSc Digital Marketing  

 MA Documentary Journalism  

MSc Economics and Investment Banking  

 MA/PGCert/PGDip Education  

 MSc Engineering (Cybernetics and Communications)  

 MSc Engineering (Electronics)    

 MSc Engineering Management  

 MSc Entrepreneurship  

 MSc by Research Environmental Management  

 MA Fashion Communications  

 MA Fashion Marketing  

 MSc Finance and Accounting  

 MSc Finance and Investment Banking  

 MFA Fine Art  

 MRes/MSc Global Food Security and Development  

 MA Holocaust and Genocide (by Research)  

 MA Illustration  

 MSc International Business  

 MSc International Business (Dual Degree)  

 MSc International Business (Single Award)    

 MSc International Fashion Management  

 MSc International Real Estate Investment and
Finance  

 MA International Relations  

 MSc IT Security  

 Graduate Diploma in Law  

 LLM Legal Practice Course  

 MA Luxury Fashion Brand Management  

 MA Magazine Journalism  

 MSc Management  

 MSc Management and Finance  

 MSc Management and Global Supply Chain Management 

 MSc Management and Innovation and Enterprise  

 MSc Management and International Business  

 MSc Management and Marketing  

 Master of Business Administration  

 MSc Molecular Cell Biology  

 MSc Molecular Microbiology  

 MSc Museum and Heritage Development  

 MSc Planning and Development  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education and Training  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education and Training (with Mathematics and Numeracy)  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education and Training (with Science, Engineering and Technology)  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education and Training (with Special and Inclusive Practice)  

 MSc Project Management  

 MSc Project Management (Construction)  

 MSc Psychology in Clinical Practice

MSc Quantity Surveying  

 MSc Real Estate  

 MA Sociology  

 MRes Sport Science  

 MA Textile Design Innovation  

 MSc Biomedical Science  

 MSc Engineering Management with one-year
placement  

 MSc Biomedical Science  

 MSc Biotechnology  

 MSc Branding and Advertising  

 MA/PGDip Broadcast Journalism  

 MSc Building Surveying  

 MSc Chemistry/Chemistry (Professional Practice) 

 MSc Chemistry/Chemistry (Professional Practice) 

 MSc Cloud and Enterprise Computing  

 MA Commercial Photography  

 MSc Computer Games Systems  

 MSc Construction Management  

 MSc Computer Science  

 MSc Computing Systems  

 MSc Digital Marketing  

 MA Documentary Journalism  

 MSc Economics  

 MSc Economics and Investment Banking  

 MA/PGCert/PGDip Education  

 MSc Engineering (Cybernetics and Communications)  

 MSc Engineering (Cybernetics and Communications)    

 MSc Engineering (Electronics)  

 MSc Engineering (Electronics)    

 MSc Engineering Management    

 MSc Entrepreneurship  

 MSc by Research Environmental Management    

 MA Fashion Communications  

 MA Fashion Marketing  

 MSc Finance  

 MSc Finance and Accounting  

 MSc Finance and Investment Banking  

 MFA Fine Art  

 MRes/MSc Global Food Security and Development  

 MA Holocaust and Genocide (by Research)  

 MA Illustration  

 MSc International Business  

 MSc International Business (Dual Degree)  

 MSc International Business (Single Award)    

 MSc International Fashion Management  

 MSc International Real Estate Investment and
Finance  

 MA International Relations  

 MSc IT Security    

 Graduate Diploma in Law  

 LLM Legal Practice Course  

 MA Luxury Fashion Brand Management  

 MA Magazine Journalism  

 MSc Management  

 MSc Management and Finance  

 MSc Management and Global Supply Chain Management 

 MSc Management and Innovation and Enterprise  

 MSc Management and International Business  

 MSc Management and Marketing  

 MSc Marketing  

 Master of Business Administration  

 MSc Molecular Cell Biology  

 MSc Museum and Heritage Development  

 MSc Neuropharmacology  

MSc Pharmacology  

MSc Planning and Development  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education and Training  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education
and Training (with English and Literacy)  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education
and Training (with Mathematics and Numeracy)  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education
and Training (with Science, Engineering and Technology)  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education
and Training (with Special and Inclusive Practice)  

 MSc Project Management  

 MSc Project Management (Construction)  

 MSc Psychology in Clinical Practice  

 MSc Quantity Surveying  

 MSc Real Estate  

 MA Sociology  

 MRes Sport Science  

 MA Textile Design Innovation  

 MSc Engineering Management with one-year
placement    

 MSc Construction Management  

 MSc by Research Environmental Management  

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education and Training (with English and Literacy) 

 MSc Construction Management    

 MSc by Research Environmental Management    

 Cert Ed/PGCE/ProfGCE in Post-Compulsory Education and Training (with English and Literacy)   

 MRes Advanced Materials Engineering Nottingham Trent University

BA (Hons) Accounting and Finance  

 BSc (Hons) Animal Biology  

 BA (Hons) Animation  

 BSc (Hons) Architectural Technology  

 BA (Hons) Business Management and
Entrepreneurship  

 BA (Hons) in Broadcast Journalism  

 BA (Hons) in Media (with pathways)  

 BA (Hons) in English  

 BA (Hons) in History  

 BA (Hons) in English and Media  

 BA (Hons) in Media and Film and TV  

 BA (Hons) in Media and Philosophy  

 BA (Hons) in Communication, Society and Media  

 BA (Hons) in Spanish and Media (Sandwich Year)  

 BSc (Hons) in French and Media  

 BA (Hons) in Media and International Relations  

 BA (Hons) in Linguistics and Media  

 BA (Hons) in Global Studies and Media  

 BA (Hons) Theatre Design  

 BA (Hons) in Fine Art  

 BSc (Hons) in Design for Film and TV  

 BA (Hons) in Fashion Marketing and Branding  

 BA (Hons) Business  

 BA (Hons) Business Management and Accounting and Finance  

 LLB (Hons) Law (Sandwich Year)  

 BA (Hons) Business Management and Economics  

 LLB (Hons) Law  

 BA (Hons) Business Management and Human Resources 

 LLB (Hons) Business Law  

 BA (Hons) Business Management and Marketing (With Sandwich Year)  

 LLB (Hons) Law with Business  

 BA (Hons) in English and Film and TV  

 BA (Hons) Economics  

 BA (Hons) in Childhood Studies  

 BA (Hons) in Film and TV and Philosophy  

 BA (Hons) in Communication and Society and Film
and TV  

 BA (Hons) in English and Linguistics  

 BA (Hons) in Early Years and Psychology  

 BA (Hons) in Politics  

 BA (Hons) Economics with Business  

 BA (Hons) in Film and TV and History  

 BA (Hons) in History and International Relations  

 BA (Hons) in Communication and Society and Global
Studies  

 BA (Hons) Economics with International Finance
and Banking  

 BSc (Hons) in Politics and International Relations  

 BA (Hons) Economics with International Trade and
Development  

 BA (Hons) International Business  

 BA (Hons) in English and TESOL  

 BA (Hons) International Business with French
(With Sandwich Year)  

 BA (Hons) International Business (with German)  

 BA (Hons) International Business with Spanish
(with Sandwich Year)  

 BA (Hons) in English and History  

 BA (Hons) in Spanish and English (Sandwich Year)  

 BA (Hons) Marketing  

 BA (Hons) in Communication and Society and English  

 BA (Hons) in Mandarin Chinese and English (with
Sandwich Year)  

 BA (Hons) Business Management (1 year In-Company) 

 BA (Hons) Business Management (2 Year In-Company)

 BA (Hons) in Education Studies  

 LLB (Hons) in Law Senior Status  

 BA (Hons) in Primary Education  

 BA (Hons) in Linguistics and Philosophy  

 BA (Hons) in History and Politics  

 MEng (Hons) Mechanical Engineering  

 BSc (Hons) in History and Philosophy  

 BA (Hons) in Spanish and Global Studies (Sandwich
Year)  

 BA (Hons) in French and German (Sandwich Year)  

 BA (Hons) in French and Spanish (with Sandwich
Year)  

 BA (Hons) in European Studies and History  

 BA (Hons) in Education Studies and Psychology  

 BA (Hons) in Global Studies and TESOL  

 BA (Hons) in Education Studies and Early Years  

 BA (Hons) in Youth Studies  

 BA (Hons) in Spanish and TESOL (Sandwich Year)  

 BA (Hons) in French and Film and TV (Sandwich
Year)  

 BA (Hons) in Spanish and Mandarin Chinese
(Sandwich Year)  

 BA (Hons) in Communication and Society and
Philosophy  

 BA (Hons) in German and Mandarin Chinese (with
Sandwich Year)  

 BA (Hons) in Education Studies and Special and
Inclusive Education  

 BA (Hons) in Early Years and Special and
Inclusive Education  

 BA (Hons) in Italian and History  

 BA (Hons) in French and History (With Sandwich
Year)  

 BA (Hons) in History and Linguistics  

 BA (Hons) in Spanish and History  

 BA (Hons) in German and History  

 BA (Hons) in Global Studies and History  

 BA (Hons) in Communication and Society and
History  

 BA (Hons) in English and Philosophy  

 BA (Hons) in International Relations  

 BSc (Hons) in Building Surveying (With Sandwich
Year)  

 BA (Hons) in Spanish and International Relations  

 BA (Hons) in French and International Relations  

 BA (Hons) in German and International Relations
(With Sandwich Year)  

 BA (Hons) in Mandarin Chinese and International
Relations (With Sandwich Year)  

 LLB (Hons) in International Law  

 LLB (Hons) in Law with Criminology  

 LLB (Hons) in Law with Psychology  

 BA (Hons) in Interior Architecture and Design  

 BA (Hons) in Decorative Arts  

 BA (Hons) in Fashion Management  

 BA (Hons) Furniture and Product Design  

 BA (Hons) Product Design  

 BEng (Hons) Civil Engineering  

 BSc (Hons) Civil Engineering  

 BSc (Hons) Construction Management  

 BSc (Hons) Product Design  

 BSc (Hons) Property Development and Planning  

 LLB (Hons) / LLM European Law  

 BSc (Hons) Property Finance and Investment  

 BSc (Hons) Quantity Surveying and Commercial
Management  

 BSc (Hons) Real Estate  

 MEng (Hons) Civil Engineering Design and
Construction  

 BA (Hons) Costume Design and Making  

 BA (Hons) Global Studies and Philosophy  

 BA (Hons) Communication and Society and
Linguistics  

 BA (Hons) French and Communication and Society  

 BA (Hons) Mandarin Chinese and Global Studies
(with Sandwich Year)  

 BA (Hons) French and European Studies (with
Sandwich Year)  

 BA (Hons) Mandarin Chinese and Linguistics (with
Sandwich Year)  

 BA (Hons) French and Italian (with Sandwich Year)

 BA (Hons) Spanish and Communication and Society  

 BA (Hons) French and Linguistics (with Sandwich
Year)  

 BA (Hons) Spanish and European Studies  

 BA (Hons) French and Mandarin Chinese  

 BA (Hons) Spanish and Italian  

 BA (Hons) French and Philosophy  

 BA (Hons) Spanish and Linguistics  

 BA (Hons) French and TESOL  

 BA (Hons) Health and Social Care  

 BA (Hons) Spanish and Philosophy (Sandwich Year)  

 BA (Hons) International Business Management (Top
Up)  

 BSc (Hons) Psychology  

 BSc (Hons) Psychology with Criminology  

 BA (Hons) German and TESOL  

 BA (Hons) German and Spanish  

 BA (Hons) German and European Studies  

 BA (Hons) German and Linguistics  

 BA (Hons) Mandarin Chinese and TESOL  

 BSc (Hons) Psychology with Sociology (with
Sandwich Year)  

 BA (Hons) Italian and Global Studies  

 BA (Hons) Sociology  

 BA (Hons) Accounting and Finance  

 BSc (Hons) Animal Biology    

 BA (Hons) Animation  

 BSc (Hons) Architectural Technology  

 BA (Hons) Business Management and
Entrepreneurship  

 BA (Hons) in Broadcast Journalism  

 BA (Hons) in Media (with pathways)  

 BA (Hons) in English  

 BA (Hons) in History  

 BA (Hons) in English and Media  

 BA (Hons) in Media and Film and TV  

 BA (Hons) in Media and Philosophy  

 BA (Hons) in Communication, Society and Media  

 BA (Hons) in Spanish and Media (Sandwich Year)  

 BSc (Hons) in French and Media  

 BA (Hons) in Media and International Relations  

 BA (Hons) in Linguistics and Media  

 BA (Hons) in Global Studies and Media  

 BA (Hons) Theatre Design  

 BA (Hons) in Fine Art  

 BSc (Hons) in Design for Film and TV  

 BSc (Hons) in Graphic Design  

 BA (Hons) in Fashion Marketing and Branding  

 BA (Hons) Business  

 BA (Hons) Business Management and Accounting and Finance  

 LLB (Hons) Law (Sandwich Year)  

 BA (Hons) Business Management and Economics  

 LLB (Hons) Law  

 BA (Hons) Business Management and Human Resources 

 LLB (Hons) Business Law  

 BA (Hons) Business Management and Marketing (With Sandwich Year)  

 LLB (Hons) Law with Business  

 BA (Hons) in English and Film and TV  

 BA (Hons) Economics  

 BA (Hons) in Childhood Studies  

 BA (Hons) in Film and TV and Philosophy  

 BA (Hons) in Communication and Society and Film
and TV  

 BA (Hons) in English and Linguistics  

 BA (Hons) in Early Years and Psychology  

 BA (Hons) in Politics  

 BA (Hons) Economics with Business  

 BA (Hons) in Film and TV and History  

 BA (Hons) in History and International Relations  

 BA (Hons) in Communication and Society and Global
Studies  

 BA (Hons) Economics with International Finance
and Banking  

 BSc (Hons) in Politics and International
Relations  

 BA (Hons) Economics with International Trade and
Development  

 BA (Hons) International Business  

 BA (Hons) in English and TESOL  

 BA (Hons) International Business with French
(With Sandwich Year)  

 BA (Hons) International Business (with German)  

 BA (Hons) International Business with Spanish
(with Sandwich Year)  

 BA (Hons) in English and History  

 BA (Hons) in Spanish and English (Sandwich Year)  

 BA (Hons) Marketing  

 BA (Hons) in Communication and Society and
English  

 BA (Hons) in Mandarin Chinese and English (with
Sandwich Year)

 

جهت مطالعه رشته ها به لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.ntu.ac.uk/study-and-courses/courses/find-your-course?sort=title&&year-of-study=2018