انتخاب زبان
انتخاب زبان

دانشگاه Niagara

درباره کالج:

کالج Niagara College  در ایالت اونتاریو قرار دارد و دارای سه شعبه اصلی میباشد و مجموعا 90 برنامه آموزشی را ارائه میکند. بسیاری از رشته ها در این کالج به صورت Co-op برگذار میشود.

 

رنکینگ:

  • دانشگاه Niagara College طبق رتبه بندی QS دارای رتبه 5018 است .
  • دانشگاه Niagara College در کانادا رتبه  88 دارد.

 

دانشکده اصلی:

ولاند (ON)

دانشکده ها:    

Welland, St. Catherine, Niagara Falls

تعداد دانشجویان :         

 26000             

 خوابگاه دانشجویی:

https://international.niagaracollege.ca/student-services/housing-options

قرارداد با IDP:

ESL + UG + PG

 رشته های تحصیلی:

Postgraduate

Undergraduate

Graduate Certificate in International Business Management

Graduate Certificate in Public Relations

Graduate Certificate in Event Management

Graduate Certificate in Advanced Law Enforcement and Investigations

Graduate Certificate in Exercise Science for Health and Performance

Graduate Certificate in Autism and Behavioral Sciences

Graduate Certificate in Wine Business Management

Graduate Certificate in Human Resources Management

Graduate Certificate in Hospitality and Tourism Management

Graduate Certificate in International Business Management

Graduate Certificate in Autism and Behavioral Science Alternative Delivery

Graduate Certificate in Environmental Management and Assessment

Graduate Certificate in Palliative Care – Multidisciplinary

Graduate Certificate in Critical Care Nursing

Graduate Certificate in Gerontology

Graduate Certificate in Commercial Beekeeping

Graduate Certificate in Palliative Care – Multidisciplinary

Graduate Certificate in Geographic Information Systems – Geospatial Management

Graduate Certificate in Environmental Management and Assessment

Graduate Certificate in Environmental Management and Assessment

Graduate Certificate in Ecosystem Restoration Graduate Certificate in Advanced Care Paramedic

Graduate Certificate in Palliative Care – Multidisciplinary

Graduate Certificate in Palliative Care – Multidisciplinary * Niagara College

Graduate Certificate in Critical Care Nursing

Graduate Certificate in Gerontology

Graduate Certificate in Commercial Beekeeping

Industrial Automation

Graduate Certificate in Artisan Distilling

Bachelor of Business Administration (International Commerce and Global Development)

Bachelor of Business Administration (Hospitality)

Bachelor of Business Administration (Human Resources)

Diploma in Social Service Worker

Diploma in Mechanical Engineering Technician

Diploma in Hospitality – Hotel and Restaurant Operations (Co-op)

Diploma in Culinary Management (Co-op)

Diploma in Business – Accounting

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology (Co-op)

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology (Co-op)

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (Co-op)

Advanced Diploma in Computer Programmer Analyst (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration – Supply Chain and Operations Management (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration – Marketing (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration – Human Resources (Co-op)

Diploma in Motive Power Technician – Automotive (Co-op)

Diploma in Journalism

Diploma in Greenhouse Technician

Diploma in Business – Sales and Marketing

Diploma in General Arts and Science

Diploma in General Arts and Science

Advanced Diploma in Business Administration – Accounting (Co-op)

Diploma in Landscape Technician

Diploma in Motive Power Technician – Automotive (Co-op)

Diploma in General Arts and Science

Diploma in General Arts and Science Diploma in Tourism Management – Business Development (Co-op)

Diploma in Social Service Worker Diploma in Social Service Worker

Diploma in Carpentry and Renovation Technician (Co-op)

Diploma in Pharmacy Technician

Diploma in Paramedic

Diploma in Office Administration – Health Services

Diploma in Mechanical Engineering Technician Diploma in Law Clerk (Co-op)

Diploma in Landscape Technician (Co-op) Diploma in Hospitality – Hotel and Restaurant Operations (Co-op)

Diploma in Horticultural Technician (Co-op) Diploma in Greenhouse Technician (Co-op)
Diploma in Environmental Technician – Field and Laboratory (Co-op)

Diploma in Culinary Management (Co-op)

Diploma in Culinary Management (Co-op) Diploma in Business – Accounting

Diploma in Business – Accounting

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology (Co-op)

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology (Co-op)

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (Co-op)

Advanced Diploma in Culinary Innovation and Food Technology (Co-op)

Advanced Diploma in Computer Programmer Analyst (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration – Professional Golf Management (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration – Supply Chain and Operations Management (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration – Marketing (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration – Human Resources (Co-op) 

Diploma in Motive Power Technician – Automotive (Co-op)

Diploma in Journalism

Diploma in Greenhouse Technician Diploma in Business – Sales and Marketing

Diploma in Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant

Diploma in General Arts and Science

Diploma in Landscape Technician

Certificate in Welding Techniques

Diploma in Welding Technician

Diploma in Practical Nursing

Diploma in Police Foundations

Diploma in Protection, Security and Investigation – Private Security

Diploma in New Media Web Design

Diploma in Esthetician

Diploma in Educational Assistant – Special Needs Support

Diploma in Computer Programmer

Diploma in Computer Engineering Technician

Certificate in Personal Support Worker

Certificate in Office Administration – General

Certificate in General Arts and Science – College Exploration

Certificate in General Arts and Science

جهت مطالعه ددلاین ها به لینک های زیر مراجعه کنید:

https://www.niagaracollege.ca/enrolmentservices/important-dates